Verstedelijkingsstrategie:
meer stad

woningbouw versterkt karakter van de regio
04

e

Woningbouw bij Voorthuizen. Bijbouwen moet, als we willen dat
kinderen van bewoners straks in het gebied kunnen blijven wonen.

Bedrijventerrein Het Ambacht in Veenendaal is een van de binnenstedelijke locaties waar de komende jaren woningen worden gebouwd.

Krachten bij
elkaar optellen

Een belangrijk ontwerpprincipe is dat er zo veel mogelijk binnenstedelijk wordt gebouwd. “Op een manier dat de leefbaarheid overeind blijft, juist in de kleine kernen”, zegt Revier. Het hoeft dus niet gelijk tot heftige stedelijke ontwikkelingen te leiden. “Maar bijbouwen moet tóch, als we willen dat kinderen van bewoners straks in het gebied kunnen blijven wonen.” Het is de kunst om het aantrekkelijke landschappelijke karakter met verstedelijking te combineren. “Het zijn twee krachten die je bij elkaar op moet tellen”, legt Revier uit. “De regio is aantrekkelijk voor wonen én werken, juist die combinatie maakt het interessant. Met meer bewoners kun je voorzieningen een kwaliteitsslag geven, zo krijgt iedereen er iets bij.”

Waar het niet binnenstedelijk lukt, zal woningbouw in elk geval aansluiten op bestaande structuren en voorzieningen. Daarom is de keuze voor Foodvalley-Zuid als sleutelgebied een logische, zo laat de stedenbouwkundige zien. “De bereikbaarheid en werkgelegenheid langs de corridor A12 en OV-knooppunten maakt dit tot een logische plek om ontwikkelingen te concentreren. Het noordelijk deel van de regio heeft een meer open landschap, in dat gebied past grootschalige woningbouw niet goed. Je wilt ruimte niet verkwisten en geen woningbouwlocaties ontwikkelen op plaatsen die niet goed bereikbaar zijn.”

Natuur en
voorzieningen dichtbij

Foodvalley-Zuid omvat de vijf kernen Veenendaal, Ede, Bennekom, Wageningen en Rhenen rondom het Binnenveld. “Een geweldige locatie die met behoud van het aantrekkelijke karakter en rond het Binnenveld als landschapspark net even iets meer een stedelijk karakter kan krijgen”, ziet de stedenbouwkundige voor zich. Daar ligt wel meteen een uitdaging, realiseert hij zich. “Dit gebied bestaat grotendeels uit een paar flink gegroeide dorpen. De meeste kernen zijn niet gewend aan een hoge dichtheid stedelijke bebouwing. Dus moet je aansluiten en toevoegen op het bestaande karakter, gebruik makend van de dynamiek en de gemeenschapszin, tot een nieuw type stedelijk milieu.”

Een stedelijke omgeving, rond een groen hart en met natuur dichtbij de kernen, in een prachtig gevarieerd landschap en met de beste stedelijke voorzieningen op fietsafstand. Het is een mooi beeld van hoe steden er in de toekomst uit kunnen zien, vindt Revier. “Om geen kansen te missen, zou je eigenlijk één integraal plan moeten maken. Het belang van regionale samenwerking is daarbij heel groot.”

Dat kan onder meer door nieuw bebouwde ruimte beter te benutten en functies te combineren. “Samen met woningbouw kun je ook een groenstructuur aanleggen”, geeft hij als voorbeeld. “Of denk aan de combinatie van landbouw en recreatie.” Toch zal de regio ook meer stedelijke bebouwing krijgen. “Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hebben prachtige natuur met de Veluwe en de Betuwe, waar heel Nederland van kan genieten”, erkent Revier. “Tegelijkertijd moeten deze regio’s zich verder kunnen ontwikkelen.”


Kijk voor meer informatie over de verstedelijkingsstrategie op
https://www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie

De verstedelijkingsstrategie helpt om richting te geven aan de woningbouwopgave, in samenhang met andere ontwikkelingen, zoals de landbouw- en energietransitie. “Het gaat om de kaders en ontwerpprincipes, niet om precieze locaties”, zegt Revier, die vanuit stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan betrokken is bij de verstedelijkingsstrategie. “Eerst is vastgesteld wat de belangrijkste waarden zijn van het gebied. Het landschappelijk karakter staat daarin voorop. Als je woningen toevoegt, dan moet je ook een kwaliteitsimpuls aan het landschap geven”, verwoordt hij een van de uitgangspunten.


Regio Foodvalley staat voor de uitdaging om de komende jaren ruimte te vinden voor 40.000 extra woningen. Hoe geef je richting aan zo’n enorme opgave? In de verstedelijkingsstrategie ‘Meer landschap, meer stad’, die samen met regio Arnhem-Nijmegen wordt opgesteld, worden de grote lijnen uitgezet. Bouwen binnen bestaande dorpen en steden en rond OV-knooppunten, en versterking van het landschap vormen de belangrijkste uitgangspunten. Foodvalley-Zuid zal als sleutelgebied het grootste deel van de woningen bouwen. Stedenbouwkundige Emile Revier: “De kernen rondom het Binnenveld, langs de corridor A12 en met goede OV- en fietsverbindingen, hebben veel kansen om zich te ontwikkelen tot een nieuw type stedelijk gebied.”

Verstedelijkingsstrategie:
meer stad

woningbouw versterkt karakter van de regio
04

Kijk voor meer informatie over de verstedelijkingsstrategie op https://www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie 

Natuur en
voorzieningen dichtbij

Foodvalley-Zuid omvat de vijf kernen Veenendaal, Ede, Bennekom, Wageningen en Rhenen rondom het Binnenveld. “Een geweldige locatie die met behoud van het aantrekkelijke karakter en rond het Binnenveld als landschapspark net even iets meer een stedelijk karakter kan krijgen”, ziet de stedenbouwkundige voor zich. Daar ligt wel meteen een uitdaging, realiseert hij zich. “Dit gebied bestaat grotendeels uit een paar flink gegroeide dorpen. De meeste kernen zijn niet gewend aan een hoge dichtheid stedelijke bebouwing. Dus moet je aansluiten en toevoegen op het bestaande karakter, gebruik makend van de dynamiek en de gemeenschapszin, tot een nieuw type stedelijk milieu.”

Een stedelijke omgeving, rond een groen hart en met natuur dichtbij de kernen, in een prachtig gevarieerd landschap en met de beste stedelijke voorzieningen op fietsafstand. Het is een mooi beeld van hoe steden er in de toekomst uit kunnen zien, vindt Revier. “Om geen kansen te missen, zou je eigenlijk één integraal plan moeten maken. Het belang van regionale samenwerking is daarbij heel groot.”

Bedrijventerrein Het Ambacht in Veenendaal is een van de binnenstedelijke locaties waar de komende jaren woningen worden gebouwd.

Krachten bij
elkaar optellen

Een belangrijk ontwerpprincipe is dat er zo veel mogelijk binnenstedelijk wordt gebouwd. “Op een manier dat de leefbaarheid overeind blijft, juist in de kleine kernen”, zegt Revier. Het hoeft dus niet gelijk tot heftige stedelijke ontwikkelingen te leiden. “Maar bijbouwen moet tóch, als we willen dat kinderen van bewoners straks in het gebied kunnen blijven wonen.” Het is de kunst om het aantrekkelijke landschappelijke karakter met verstedelijking te combineren. “Het zijn twee krachten die je bij elkaar op moet tellen”, legt Revier uit. “De regio is aantrekkelijk voor wonen én werken, juist die combinatie maakt het interessant. Met meer bewoners kun je voorzieningen een kwaliteitsslag geven, zo krijgt iedereen er iets bij.”


Dat kan onder meer door nieuw bebouwde ruimte beter te benutten en functies te combineren. “Samen met woningbouw kun je ook een groenstructuur aanleggen”, geeft hij als voorbeeld. “Of denk aan de combinatie van landbouw en recreatie.” Toch zal de regio ook meer stedelijke bebouwing krijgen. “Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hebben prachtige natuur met de Veluwe en de Betuwe, waar heel Nederland van kan genieten”, erkent Revier. “Tegelijkertijd moeten deze regio’s zich verder kunnen ontwikkelen.”


Woningbouw bij Voorthuizen. Bijbouwen moet, als we willen dat kinderen van bewoners straks in het gebied kunnen blijven wonen.

Focus op innovatie en samenwerking

De eerste Innovatiemonitor was eigenlijk een nulmeting, legt Boon-Bart uit, er werd een grote enquête uitgezet. “Dat leverde heel veel informatie op, maar het was maar één meetmoment. En monitoring is een voortdurend proces. In het kader van de Strategische Agenda Regio Foodvalley kregen wij het verzoek om een voorstel te maken voor de kwalitatieve monitoring in de komende jaren. Dat wilden wij wel, want in de tussentijd was de regio volop in ontwikkeling. Ditmaal ligt de focus niet alleen op innovatie binnen de organisaties, maar staat samenwerking centraal.”


De verstedelijkingsstrategie helpt om richting te geven aan de woningbouwopgave, in samenhang met andere ontwikkelingen, zoals de landbouw- en energietransitie. “Het gaat om de kaders en ontwerpprincipes, niet om precieze locaties”, zegt Revier, die vanuit stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan betrokken is bij de verstedelijkingsstrategie. “Eerst is vastgesteld wat de belangrijkste waarden zijn van het gebied. Het landschappelijk karakter staat daarin voorop. Als je woningen toevoegt, dan moet je ook een kwaliteitsimpuls aan het landschap geven”, verwoordt hij een van de uitgangspunten.


Regio Foodvalley staat voor de uitdaging om de komende jaren ruimte te vinden voor 40.000 extra woningen. Hoe geef je richting aan zo’n enorme opgave? In de verstedelijkingsstrategie ‘Meer landschap, meer stad’, die samen met regio Arnhem-Nijmegen wordt opgesteld, worden de grote lijnen uitgezet. Bouwen binnen bestaande dorpen en steden en rond OV-knooppunten, en versterking van het landschap vormen de belangrijkste uitgangspunten. Foodvalley-Zuid zal als sleutelgebied het grootste deel van de woningen bouwen. Stedenbouwkundige Emile Revier: “De kernen rondom het Binnenveld, langs de corridor A12 en met goede OV- en fietsverbindingen, hebben veel kansen om zich te ontwikkelen tot een nieuw type stedelijk gebied.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm