PARTNERS
AAN HET
WOORD
CIRCULAIRE
VOEDSELKETEN
ONDERNEMERS
DESK
BODEM-
KWALITEIT
Inspirerende
innovaties

voorwoord

December 2021

GROEI #8

PARTNERS
AAN HET WOORD
CIRCULAIRE
VOEDSELKETEN
ONDERNEMERS
DESK
BODEM-
KWALITEIT
Inspirerende
innovaties

voorwoord

December 2021

GROEI #8

Groei

Groei is het online magazine van Regio Foodvalley. In dit magazine worden projecten en initiatieven belicht die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan regionale samenwerking. Groei komt twee keer per jaar uit.
Volledig scherm