Verstedelijkingsstrategie:
meer landschap

landschappen met elkaar én met bewoners verbinden
03

e

Kijk voor meer informatie over de verstedelijkingsstrategie op
https://www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie

Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen versterken de komende jaren het landschap en bouwen 100.000 nieuwe woningen.

Lees verder onder de foto.

Natuur als groene vinger
tot in de stad

Wil je bewoners de natuur echt laten beleven, dan is verbinding, een goede route van stad naar landschap, heel belangrijk. “Natuur moet wel bereikbaar zijn”, benadrukt Wijnakker. “Een mooi voorbeeld is de rivierdijk bij Wageningen. Als een groene vinger reikt deze tot in de stad. Je loopt vanuit het centrum zo de uiterwaarden in.” Op andere plaatsen is er nog veel te winnen. “Zo vormen industriegebieden aan de rand van Veenendaal als het ware een blokkade. Het is een uitdaging om daar aantrekkelijke routes tussen wonen en natuur te creëren.”

Al met al ziet Wijnakker veel mogelijkheden voor de regio om samen met verstedelijking het landschap te versterken. Met ruimte voor toekomstbestendige landbouw, klimaatadaptatie en recreatie. “De draagkracht van het landschap in de regio is groot”, stelt hij. “In de kleinschalige landschappen van Regio Foodvalley zijn ontwikkelingen makkelijker in te passen dan bijvoorbeeld in het open landschap van een veenweidegebied, waar elke ingreep zichtbaar is. Er zijn ontzettend veel kansen om de regio verder te ontwikkelen.”

De rivierdijk bij Wageningen reikt als een groene vinger tot in de stad.

In de Vallei liggen kleinschaliger gebieden met landschappelijke waarde, die samen een verbinding vormen tussen de Veluwe en de Heuvelrug. “Denk aan het Binnenveld in het zuidelijk deel van de regio”, zegt Wijnakker. “Maar ook aan buitenplaatsen met mooie lanen, zoals bij Renswoude. En het dekzandlandschap ten noorden van Ede en Barneveld, met beekjes en verspreid liggende heideveldjes. Een prachtig en onderschat gebied”, vindt hij.


Regio Foodvalley heeft een grote variëteit aan prachtige landschappen, laat Wijnakker zien. “De regio is omgeven door de grote landschappen van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het rivierengebied. En dwars door de Vallei loopt het Valleikanaal, als een soort groen/blauwe ruggengraat van het gebied. Samen vormen ze het landschappelijk raamwerk voor verstedelijking. Het is daarom van belang om de gemene delers te formuleren en niet de grenzen van gemeenten bepalend te laten zijn.” Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van het landschap, maar ook om de beleving, legt Wijnakker uit. “Hoe verbind je de gebieden met elkaar, voor dieren en voor mensen, dat is een belangrijke opgave.”
Dwars door de Vallei loopt het Valleikanaal, ook bekend als de Grift,
als een soort groen/blauwe ruggengraat van het gebied.

Breder kijken en
functies combineren

Dat is mogelijk als er gezocht wordt naar koppelkansen, stelt de landschapsarchitect. “We kijken echt breder en leggen alle opgaven, ook op het gebied van landbouw en energie, naast elkaar. Dan zie je dat bijvoorbeeld klimaatadaptatie in combinatie met verstedelijking hele mooie en groene woonwijken op kan leveren. En dat een zonnepark met bloemrijk grasland bij kan dragen aan biodiversiteit.” Ook grootschalige landbouw en natuur hoeven elkaar niet in de weg te zitten, geeft hij als ander voorbeeld. “Landbouw is een van de dragers van het landschap en hoort bij de identiteit van het gebied. De landbouw van de toekomst zorgt ook voor een verandering van het landschap, waarbij ruimte is voor voedselproductie én biodiversiteit. In de regio is veel kennis over hoe je allerlei functies kunt combineren en landbouw toekomstbestendig kunt maken”, verwijst Wijnakker naar de aanwezigheid van onder meer Wageningen University & Research en de onderwijsinstellingen van Aeres.
Stad en landschap kunnen niet zonder elkaar, zo benadrukt Wijnakker, landschapsarchitect bij ontwerpbureau FABRICations. “Het bijzondere landschappelijke karakter van deze regio maakt dat mensen hier graag willen wonen. Ook zij die in de grote steden rondom de regio werken, zoals Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Amersfoort.” De komende jaren moeten er in Regio Foodvalley 40.000 extra woningen bijkomen. De ambitie ‘meer landschap’ is hoog, geeft Wijnakker toe. “Het gaat niet alleen om behoud van landschap door ruimte voor nieuwe woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk te vinden”, legt hij uit. “Het gaat er ook om dat de ontwikkelingen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.”


Meer landschap, meer stad. Dat is de titel van de verstedelijkingsstrategie van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Landschap staat daarin voorop en dat is een bewuste keuze. “Het klinkt misschien als een tegenstelling, maar dat is het niet”, stelt landschapsarchitect Rens Wijnakker, die bij het opstellen van de verstedelijkings-strategie betrokken is. “Landschap is juist een belangrijke voorwaarde voor verstedelijking.”

Verstedelijkingsstrategie:
meer landschap

landschappen met elkaar én met bewoners verbinden
03

Kijk voor meer informatie over de verstedelijkingsstrategie op https://www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie 

Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen versterken de komende jaren het landschap en bouwen 100.000 nieuwe woningen.

De rivierdijk bij Wageningen reikt als een groene vinger tot in de stad.

Natuur als groene vinger
tot in de stad

Wil je bewoners de natuur echt laten beleven, dan is verbinding, een goede route van stad naar landschap, heel belangrijk. “Natuur moet wel bereikbaar zijn”, benadrukt Wijnakker. “Een mooi voorbeeld is de rivierdijk bij Wageningen. Als een groene vinger reikt deze tot in de stad. Je loopt vanuit het centrum zo de uiterwaarden in.” Op andere plaatsen is er nog veel te winnen. “Zo vormen industriegebieden aan de rand van Veenendaal als het ware een blokkade. Het is een uitdaging om daar aantrekkelijke routes tussen wonen en natuur te creëren.”

Al met al ziet Wijnakker veel mogelijkheden voor de regio om samen met verstedelijking het landschap te versterken. Met ruimte voor toekomstbestendige landbouw, klimaatadaptatie en recreatie. “De draagkracht van het landschap in de regio is groot”, stelt hij. “In de kleinschalige landschappen van Regio Foodvalley zijn ontwikkelingen makkelijker in te passen dan bijvoorbeeld in het open landschap van een veenweidegebied, waar elke ingreep zichtbaar is. Er zijn ontzettend veel kansen om de regio verder te ontwikkelen.”

In de Vallei liggen kleinschaliger gebieden met landschappelijke waarde, die samen een verbinding vormen tussen de Veluwe en de Heuvelrug. “Denk aan het Binnenveld in het zuidelijk deel van de regio”, zegt Wijnakker. “Maar ook aan buitenplaatsen met mooie lanen, zoals bij Renswoude. En het dekzandlandschap ten noorden van Ede en Barneveld, met beekjes en verspreid liggende heideveldjes. Een prachtig en onderschat gebied”, vindt hij.


Regio Foodvalley heeft een grote variëteit aan prachtige landschappen, laat Wijnakker zien. “De regio is omgeven door de grote landschappen van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het rivierengebied. En dwars door de Vallei loopt het Valleikanaal, als een soort groen/blauwe ruggengraat van het gebied. Samen vormen ze het landschappelijk raamwerk voor verstedelijking. Het is daarom van belang om de gemene delers te formuleren en niet de grenzen van gemeenten bepalend te laten zijn.” Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van het landschap, maar ook om de beleving, legt Wijnakker uit. “Hoe verbind je de gebieden met elkaar, voor dieren en voor mensen, dat is een belangrijke opgave.”

Dwars door de Vallei loopt het Valleikanaal, ook bekend als de Grift,
als een soort groen/blauwe ruggengraat van het gebied.

Breder kijken en
functies combineren

Dat is mogelijk als er gezocht wordt naar koppelkansen, stelt de landschapsarchitect. “We kijken echt breder en leggen alle opgaven, ook op het gebied van landbouw en energie, naast elkaar. Dan zie je dat bijvoorbeeld klimaatadaptatie in combinatie met verstedelijking hele mooie en groene woonwijken op kan leveren. En dat een zonnepark met bloemrijk grasland bij kan dragen aan biodiversiteit.” Ook grootschalige landbouw en natuur hoeven elkaar niet in de weg te zitten, geeft hij als ander voorbeeld. “Landbouw is een van de dragers van het landschap en hoort bij de identiteit van het gebied. De landbouw van de toekomst zorgt ook voor een verandering van het landschap, waarbij ruimte is voor voedselproductie én biodiversiteit. In de regio is veel kennis over hoe je allerlei functies kunt combineren en landbouw toekomstbestendig kunt maken”, verwijst Wijnakker naar de aanwezigheid van onder meer Wageningen University & Research en de onderwijsinstellingen van Aeres.
Stad en landschap kunnen niet zonder elkaar, zo benadrukt Wijnakker, landschapsarchitect bij ontwerpbureau FABRICations. “Het bijzondere landschappelijke karakter van deze regio maakt dat mensen hier graag willen wonen. Ook zij die in de grote steden rondom de regio werken, zoals Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Amersfoort.” De komende jaren moeten er in Regio Foodvalley 40.000 extra woningen bijkomen. De ambitie ‘meer landschap’ is hoog, geeft Wijnakker toe. “Het gaat niet alleen om behoud van landschap door ruimte voor nieuwe woningen zo veel mogelijk binnenstedelijk te vinden”, legt hij uit. “Het gaat er ook om dat de ontwikkelingen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.”


Meer landschap, meer stad. Dat is de titel van de verstedelijkingsstrategie van Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Landschap staat daarin voorop en dat is een bewuste keuze. “Het klinkt misschien als een tegenstelling, maar dat is het niet”, stelt landschapsarchitect Rens Wijnakker, die bij het opstellen van de verstedelijkings-strategie betrokken is. “Landschap is juist een belangrijke voorwaarde voor verstedelijking.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm