Verstedelijkingsstrategie:
betere bereikbaarheid

Slim en schoon vervoer om duurzaam te kunnen groeien
05

e

Kijk voor meer informatie over de verstedelijkingsstrategie op
https://www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie

In verdichte steden hoort een auto 
niet meer thuis.

Lees verder onder de foto.

Andere mobiliteitscultuur

Hoe je mobiliteit ook met ruimtelijke ingrepen of beleid beïnvloedt, veel valt of staat toch met keuzes die mensen zelf maken. “Je kunt wel drempels wegnemen, bijvoorbeeld door een goede aansluiting tussen verschillende vervoersvormen”, geeft Stelling aan, “maar mensen besluiten zelf of ze overstappen.” Gedragsbeïnvloeding en sociale norm spelen een belangrijke rol op weg naar slimme en schone mobiliteit. “Zo is overbodig verkeer ook iets om aan te werken”, noemt hij. Dat kan bijvoorbeeld door bedrijven te ondersteunen in het duurzamer maken van mobiliteit en andere vormen van werken en reizen. “Soms moet je een handje helpen. Mobiliteit is doorgaans niet de core-business van een bedrijf.”

Een andere mobiliteitscultuur is nodig, benadrukt Stelling. Dat zal leiden tot andere keuzes dan voorheen. “In verdichte steden hoort een auto niet meer thuis. Het faciliteren van auto’s is echt iets van de verleden tijd”, illustreert hij. Duurzaam groeien, waarom is dat belangrijk? “Dit doen we voor onze kinderen, die nu geen woning kunnen krijgen. Om ze een toekomst te geven in een leefbare en aantrekkelijke omgeving. Gemakkelijk is dat niet, maar de trend is positief.”

Niet alles is op te lossen met OV en fiets, weet ook Stelling. Voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen blijft de auto een belangrijke rol spelen. “Maar de auto hoeft niet de stad in”, toont hij. “Door te investeren in P&R voorzieningen, in fiets- en busverbindingen en in hubs waar reizigers kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel, houd je steden bereikbaar.” Ook landelijk beleid helpt daarbij, zoals het instellen van zero-emissiezones. Stelling: “Stadslogistiek wordt dan elektrisch of verloopt via stadrandhubs. Het zou mooi zijn als Veenendaal en Ede daarin meegaan.”


Ladder van
duurzame verstedelijking

Dus zijn er slimme oplossingen nodig, die bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio ten goede komen. Mensen laten reizen op de schoonste en slimste manier, is de ambitie die in de verstedelijkingsstrategie is verwoord. “De ladder van duurzame verstedelijking helpt daarbij”, zegt Stelling. “Als meest duurzame oplossing staat het dichter bijelkaar brengen van voorzieningen voor wonen en werken bovenaan. In de zogenoemde 10-minutenmaatschappij is alles uit het dagelijks patroon van mensen op fietsbare afstand.” Het reduceren van autogebruik en autobezit en het stimuleren van alternatieven als openbaar vervoer en fiets, staan ook hoog op de ladder. Pas als laatste trede staat het uitbreiden van infrastructuur genoemd, na het optimaliseren van de beschikbare infrastructuur.


Focus op woningbouw bij OV-knooppunten
is een goede keuze, zo blijkt uit onderzoek.

“We hebben de effecten van verschillende scenario’s onderzocht”, legt hij uit. “Het autowegennet is een belangrijk knelpunt. Met de groei van het aantal woningen zal ook het autoverkeer toenemen. Maar woningbouw dichtbij goede OV- en fietsverbindingen leidt tot veel minder toename dan wanneer vooral in de dorpen wordt gebouwd.” Ruimtelijke keuzes hebben veel effect op de mobiliteit, laat het onderzoek volgens Stelling zien. “Dat is iets om rekening mee te houden. Je moet ervoor zorgen dat mobiliteitsoplossingen worden meegenomen in de ontwikkeling van locaties. Goede keuzes kunnen elkaar versterken.”

In de verstedelijkingsstrategie is het uitgangspunt dat er zo veel mogelijk binnenstedelijk en bij OV-knooppunten wordt gebouwd. Dat brengt wel een uitdaging met zich mee. “De stedelijke gebieden liggen aan de grote oost-westverbindingen die door de regio lopen, langs A12 en A1, en die staan al onder druk”, verklaart Stelling. Ook bovenregionaal zal het verkeer op deze verbindingen toenemen. “De belangen zijn niet altijd hetzelfde”, verwoordt de onderzoeker een van de uitdagingen. Zo kan een extra aansluiting op de snelweg regionaal tot betere bereikbaarheid leiden, terwijl bovenregionaal verkeer juist gebaat is bij minder afritten.


De komende jaren moeten er in Regio Foodvalley 40.000 woningen bij komen. “Dat zijn behoorlijke aantallen”, benadrukt Stelling. Meer woningen betekent meer mobiliteit, dus is het belangrijk om goede keuzes te maken, zodat de regio bereikbaar blijft. MuConsult heeft de Werkgroep Mobiliteit van de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley ondersteund door te onderzoeken welk effect de verstedelijkingsstrategie heeft op de mobiliteit in het gebied. “Daaruit blijkt dat de focus op woningbouw bij OV-knooppunten een goede keuze is”, zegt Stelling.


Met de groei van het aantal woningen in de regio zal ook verkeer en vervoer verder toenemen. In de verstedelijkingsstrategie zet Regio Foodvalley samen met Arnhem-Nijmegen in op slimme en schone mobiliteit. Een behoorlijke uitdaging, want het bestaande wegen- en vervoersnetwerk heeft nu al de nodige knelpunten. “Duurzaam groeien is het moeilijkste wat er is”, zegt Casper Stelling, onderzoeker mobiliteit en ruimte bij adviesbureau MuConsult.

Verstedelijkingsstrategie:
betere bereikbaarheid

Slim en schoon vervoer om duurzaam te groeien
05

In verdichte steden hoort een auto 
niet meer thuis.

Kijk voor meer informatie over de verstedelijkingsstrategie op https://www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie 

Andere mobiliteitscultuur

Dat alles voor de huidige markt, wetgeving en toepassing. “Maar daarnaast wilde ik ook dat het eenvoudig verder op te schalen zou zijn.” Want Jansen verwacht dat in de toekomst de insectenmarkt alleen maar groter wordt. “Larven vermalen tot meel voor toepassing in veevoeders, waarmee je de houdbaarheid vergroot, mag nu niet door een diermeelverbod in veevoer sinds de BSE-crisis. Maar die wetgeving gaat vermoedelijk toch weer veranderen ten gunste van de transitie naar duurzamere eiwitten.” 

In de verdere toekomst ziet Jansen nog meer toepassingen, al is de commercie daarvan nog ver weg. Bijvoorbeeld bepaalde vliegenlarven voor wondzalf tegen bacteriële infectie, waarbij vliegen snel met de bacteriemutaties mee kunnen muteren. Of insectenlarven als makers van kleurstoffen. Voor het praktijkcentrum betekent de larven-kwekerij, die al bijna rijp is voor de markt, een grote stap vooruit in de eiwittransitie van de pluimveesector. Voor Jansen als onderzoeker, die dieren, net als mensen trouwens, in hun systemen beziet, is de grootste drive het idee om aan het begin te staan van een heel nieuwe sector.

Ladder van duurzame verstedelijking

Niet alles is op te lossen met OV en fiets, weet ook Stelling. Voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen blijft de auto een belangrijke rol spelen. “Maar de auto hoeft niet de stad in”, toont hij. “Door te investeren in P&R voorzieningen, in fiets- en busverbindingen en in hubs waar reizigers kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel, houd je steden bereikbaar.” Ook landelijk beleid helpt daarbij, zoals het instellen van zero-emissiezones. Stelling: “Stadslogistiek wordt dan elektrisch of verloopt via stadrandhubs. Het zou mooi zijn als Veenendaal en Ede daarin meegaan.”


Dus zijn er slimme oplossingen nodig, die bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio ten goede komen. Mensen laten reizen op de schoonste en slimste manier, is de ambitie die in de verstedelijkingsstrategie is verwoord. “De ladder van duurzame verstedelijking helpt daarbij”, zegt Stelling. “Als meest duurzame oplossing staat het dichter bijelkaar brengen van voorzieningen voor wonen en werken bovenaan. In de zogenoemde 10-minutenmaatschappij is alles uit het dagelijks patroon van mensen op fietsbare afstand.” Het reduceren van autogebruik en autobezit en het stimuleren van alternatieven als openbaar vervoer en fiets, staan ook hoog op de ladder. Pas als laatste trede staat het uitbreiden van infrastructuur genoemd, na het optimaliseren van de beschikbare infrastructuur.


Focus op woningbouw bij OV-knooppunten is een goede keuze, zo blijkt uit onderzoek.

“We hebben de effecten van verschillende scenario’s onderzocht”, legt hij uit. “Het autowegennet is een belangrijk knelpunt. Met de groei van het aantal woningen zal ook het autoverkeer toenemen. Maar woningbouw dichtbij goede OV- en fietsverbindingen leidt tot veel minder toename dan wanneer vooral in de dorpen wordt gebouwd.” Ruimtelijke keuzes hebben veel effect op de mobiliteit, laat het onderzoek volgens Stelling zien. “Dat is iets om rekening mee te houden. Je moet ervoor zorgen dat mobiliteitsoplossingen worden meegenomen in de ontwikkeling van locaties. Goede keuzes kunnen elkaar versterken.”

In de verstedelijkingsstrategie is het uitgangspunt dat er zo veel mogelijk binnenstedelijk en bij OV-knooppunten wordt gebouwd. Dat brengt wel een uitdaging met zich mee. “De stedelijke gebieden liggen aan de grote oost-westverbindingen die door de regio lopen, langs A12 en A1, en die staan al onder druk”, verklaart Stelling. Ook bovenregionaal zal het verkeer op deze verbindingen toenemen. “De belangen zijn niet altijd hetzelfde”, verwoordt de onderzoeker een van de uitdagingen. Zo kan een extra aansluiting op de snelweg regionaal tot betere bereikbaarheid leiden, terwijl bovenregionaal verkeer juist gebaat is bij minder afritten.


De komende jaren moeten er in Regio Foodvalley 40.000 woningen bij komen. “Dat zijn behoorlijke aantallen”, benadrukt Stelling. Meer woningen betekent meer mobiliteit, dus is het belangrijk om goede keuzes te maken, zodat de regio bereikbaar blijft. MuConsult heeft de Werkgroep Mobiliteit van de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley ondersteund door te onderzoeken welk effect de verstedelijkingsstrategie heeft op de mobiliteit in het gebied. “Daaruit blijkt dat de focus op woningbouw bij OV-knooppunten een goede keuze is”, zegt Stelling.


Met de groei van het aantal woningen in de regio zal ook verkeer en vervoer verder toenemen. In de verstedelijkingsstrategie zet Regio Foodvalley samen met Arnhem-Nijmegen in op slimme en schone mobiliteit. Een behoorlijke uitdaging, want het bestaande wegen- en vervoersnetwerk heeft nu al de nodige knelpunten. “Duurzaam groeien is het moeilijkste wat er is”, zegt Casper Stelling, onderzoeker mobiliteit en ruimte bij adviesbureau MuConsult.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm