RAILTERMINAL BARNEVELD MAAKT REGIO DUURZAAM BEREIKBAAR
10

Innovatieve goederenoverslag voor meer bedrijven interessant


Of de railterminal er uiteindelijk komt, is nog niet zeker. “Dit is een project van de lange adem”, weten de ondernemers. Het inpassen van de techniek op de beschikbare locatie, het optimaliseren van de infrastructuur, er zijn straks nog genoeg hordes te nemen. Maar dat Barneveld en Regio Foodvalley met de railterminal op het juiste spoor zitten, daarvan zijn Van den Bosch en Schut overtuigd: “We moeten positief blijven doorontwikkelen, anders ben je uitgespeeld als ondernemende regio. Met elkaar geloven we erin dat de railterminal van grote waarde kan zijn.”

Positief doorontwikkelen

Schut erkent dat transport via spoor voor veel bedrijven een andere ‘mindset’ en een omslag in de bedrijfsvoering vergt. “Zo doen wij bijvoorbeeld aan internationale distributie. Die ritten kun je niet zomaar omzetten naar het spoor. Maar door te beginnen met transport waarbij het wél mogelijk is, kunnen we ervaring opdoen. Het vraagt uiteindelijk om een andere planningstechniek.” Schut en Van den Bosch zien de ontwikkeling naar duurzamer transport als een logische stap vooruit. “Multinationals verwachten ook dat je elk jaar groener wordt”, zo stellen ze. “Als je voorop loopt, dan kun je ook je voorsprong behouden.”


Trailers worden naast de trein geparkeerd en vervolgens simultaan, horizontaal op de trein geschoven.
© CargoBeamer AG

Ook voor niet-
kraanbare trailers

Voor Bosch Beton, die grondstoffen betrekt van centrale leveranciers en gevestigd is naast de beoogde locatie van de railterminal, is bulktransport via spoor zeker een uitkomst. Uit een behoefteonderzoek kwam vorig jaar naar voren dat een groot aantal bedrijven van de railterminal gebruik wil maken. Van den Bosch: “Deze behoeftepeiling ging nog uit van containertransport. Maar een terminal van CargoBeamer is ook geschikt voor niet-kraanbare trailers. Daarmee is de markt ineens een stuk groter geworden.”

Dat betekent dat veel meer bedrijven in de regio, ook buiten container- en bulktransport, gebruik kunnen maken van de railterminal. “De exploitant gaat uit van een straal van 35 tot 50 kilometer rond de terminal”, weet Van den Bosch. Samen met Schut en andere leden van de Stuurgroep bezocht hij vorig jaar de nieuwe terminal van CargoBeamer in Calais. “Vooral de techniek was heel indrukwekkend”, zegt hij. Trailers worden naast de trein geparkeerd en vervolgens simultaan, horizontaal op de trein geschoven. “Laden en lossen gaat heel snel, binnen twintig minuten in plaats van vier uur”, legt Van den Bosch uit. “Het is een elektrisch systeem, volledig groen. Je hoort niks, het is haast futuristisch.”

Duurzaam transport
én minder files

Als logistiek specialist ziet Schut hoe een railterminal de wereld aan de voeten kan leggen van bedrijven in de regio. “Het wegverkeer slibt dicht”, ervaart hij. “De grenzen van de capaciteit op de weg zijn echt in zicht.” De railterminal draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, die daarmee aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zich hier te vestigen. Daarnaast moet de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof drastisch worden teruggebracht. Dat is niet alleen een overheidsdoelstelling, ook het Havenbedrijf Rotterdam stelt eisen en heeft besloten om het aandeel wegtransport de komende jaren flink te reduceren, ten goede van transport over water en spoor. “Duurzaamheid wordt steeds meer een ‘license to produce’, niet iets wat je erbij doet, maar als voorwaarde voor je bedrijfsproces”, stelt Schut. “Een railterminal maakt duurzaam transport mogelijk en zorgt voor minder files op de weg.”

Een terminal van CargoBeamer is ook geschikt voor niet-kraanbare trailers.
© CargoBeamer AG

Een van de mijlpalen is de Letter of Intent die in het najaar is getekend tussen de BIK en de Duitse firma CargoBeamer, een internationaal georiënteerde en innovatieve exploitant. Een belangrijke stap, want marktpartijen zullen de terminal financieel moeten dragen. Dat CargoBeamer nu is aangehaakt, betekent ook dat de transportwereld toekomst ziet in de regio als overslagpunt in het goederenvervoer. “De locatie ligt aan de oost-westroute tussen Rotterdam en Bad Bentheim”, schetst Jan Schut, directeur van logistiek bedrijf Jonker & Schut uit Barneveld. “Maar je moet het veel ruimer zien. Centraal gelegen in Nederland vormt een railterminal in Barneveld een belangrijke ‘hub’ in het spinnenweb aan vervoersnetwerken in Europa.”

De twee ondernemers maken deel uit van de Stuurgroep Railterminal Barneveld, die vanuit de Barneveldse Industriële Kring (BIK) is opgericht om de plannen vaart te geven. “Mijn vader was jaren geleden een van de initiatiefnemers van de plannen”, zegt Gerard van den Bosch, die inmiddels samen met zijn zus aan het roer staat van familiebedrijf Bosch Beton. “Het kwam destijds niet van de grond, maar we staan er nu anders voor.” De meerwaarde van een railterminal wordt steeds duidelijker, vinden Van den Bosch en Schut. Het afgelopen jaar zijn er dan ook belangrijke stappen gezet.

Het plan om bij Barneveld een railterminal te realiseren, voor de overslag van goederen tussen weg en spoor, voert al vele jaren terug. Inmiddels is de tijd meer dan rijp, tonen twee betrokken Barneveldse ondernemers. Wegen slibben dicht, de CO2-uitstoot moet drastisch worden teruggebracht en duurzaam transport is steeds meer een ‘license to produce’. “Een railterminal in Barneveld is van belang voor de hele regio”, zeggen Jan Schut en Gerard van den Bosch.  

Innovatieve goederenoverslag voor meer bedrijven interessant

Railterminal barneveld maakt regio duurzaam bereikbaar
10

Het plan om bij Barneveld een railterminal te realiseren, voor de overslag van goederen tussen weg en spoor, voert al vele jaren terug. Inmiddels is de tijd meer dan rijp, tonen twee betrokken Barneveldse ondernemers. Wegen slibben dicht, de CO2-uitstoot moet drastisch worden teruggebracht en duurzaam transport is steeds meer een 'license to produce'. “Een railterminal in Barneveld is van belang voor de hele regio”, zeggen Jan Schut en Gerard van den Bosch.

Ook voor niet-
kraanbare trailers

Voor Bosch Beton, die grondstoffen betrekt van centrale leveranciers en gevestigd is naast de beoogde locatie van de railterminal, is bulktransport via spoor zeker een uitkomst. Uit een behoefteonderzoek kwam vorig jaar naar voren dat een groot aantal bedrijven van de railterminal gebruik wil maken. Van den Bosch: “Deze behoeftepeiling ging nog uit van containertransport. Maar een terminal van CargoBeamer is ook geschikt voor niet-kraanbare trailers. Daarmee is de markt ineens een stuk groter geworden.”

Dat betekent dat veel meer bedrijven in de regio, ook buiten container- en bulktransport, gebruik kunnen maken van de railterminal. “De exploitant gaat uit van een straal van 35 tot 50 kilometer rond de terminal”, weet Van den Bosch. Samen met Schut en andere leden van de Stuurgroep bezocht hij vorig jaar de nieuwe terminal van CargoBeamer in Calais. “Vooral de techniek was heel indrukwekkend”, zegt hij. Trailers worden naast de trein geparkeerd en vervolgens simultaan, horizontaal op de trein geschoven. “Laden en lossen gaat heel snel, binnen twintig minuten in plaats van vier uur”, legt Van den Bosch uit. “Het is een elektrisch systeem, volledig groen. Je hoort niks, het is haast futuristisch.”

Of de railterminal er uiteindelijk komt, is nog niet zeker. “Dit is een project van de lange adem”, weten de ondernemers. Het inpassen van de techniek op de beschikbare locatie, het optimaliseren van de infrastructuur, er zijn straks nog genoeg hordes te nemen. Maar dat Barneveld en Regio Foodvalley met de railterminal op het juiste spoor zitten, daarvan zijn Van den Bosch en Schut overtuigd: “We moeten positief blijven doorontwikkelen, anders ben je uitgespeeld als ondernemende regio. Met elkaar geloven we erin dat de railterminal van grote waarde kan zijn.”

Positief doorontwikkelen

Schut erkent dat transport via spoor voor veel bedrijven een andere ‘mindset’ en een omslag in de bedrijfsvoering vergt. “Zo doen wij bijvoorbeeld aan internationale distributie. Die ritten kun je niet zomaar omzetten naar het spoor. Maar door te beginnen met transport waarbij het wél mogelijk is, kunnen we ervaring opdoen. Het vraagt uiteindelijk om een andere planningstechniek.” Schut en Van den Bosch zien de ontwikkeling naar duurzamer transport als een logische stap vooruit. “Multinationals verwachten ook dat je elk jaar groener wordt”, zo stellen ze. “Als je voorop loopt, dan kun je ook je voorsprong behouden.”


Trailers worden naast de trein geparkeerd en vervolgens simultaan, horizontaal op de trein geschoven.
© CargoBeamer AG

Duurzaam transport
én minder files

Als logistiek specialist ziet Schut hoe een railterminal de wereld aan de voeten kan leggen van bedrijven in de regio. “Het wegverkeer slibt dicht”, ervaart hij. “De grenzen van de capaciteit op de weg zijn echt in zicht.” De railterminal draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, die daarmee aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zich hier te vestigen. Daarnaast moet de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof drastisch worden teruggebracht. Dat is niet alleen een overheidsdoelstelling, ook het Havenbedrijf Rotterdam stelt eisen en heeft besloten om het aandeel wegtransport de komende jaren flink te reduceren, ten goede van transport over water en spoor. “Duurzaamheid wordt steeds meer een ‘license to produce’, niet iets wat je erbij doet, maar als voorwaarde voor je bedrijfsproces”, stelt Schut. “Een railterminal maakt duurzaam transport mogelijk en zorgt voor minder files op de weg.”

Een terminal van CargoBeamer is ook geschikt voor niet-kraanbare trailers.
© CargoBeamer AG

Een van de mijlpalen is de Letter of Intent die in het najaar is getekend tussen de BIK en de Duitse firma CargoBeamer, een internationaal georiënteerde en innovatieve exploitant. Een belangrijke stap, want marktpartijen zullen de terminal financieel moeten dragen. Dat CargoBeamer nu is aangehaakt, betekent ook dat de transportwereld toekomst ziet in de regio als overslagpunt in het goederenvervoer. “De locatie ligt aan de oost-westroute tussen Rotterdam en Bad Bentheim”, schetst Jan Schut, directeur van logistiek bedrijf Jonker & Schut uit Barneveld. “Maar je moet het veel ruimer zien. Centraal gelegen in Nederland vormt een railterminal in Barneveld een belangrijke ‘hub’ in het spinnenweb aan vervoersnetwerken in Europa.”

De twee ondernemers maken deel uit van de Stuurgroep Railterminal Barneveld, die vanuit de Barneveldse Industriële Kring (BIK) is opgericht om de plannen vaart te geven. “Mijn vader was jaren geleden een van de initiatiefnemers van de plannen”, zegt Gerard van den Bosch, die inmiddels samen met zijn zus aan het roer staat van familiebedrijf Bosch Beton. “Het kwam destijds niet van de grond, maar we staan er nu anders voor.” De meerwaarde van een railterminal wordt steeds duidelijker, vinden Van den Bosch en Schut. Het afgelopen jaar zijn er dan ook belangrijke stappen gezet.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm