© Jeppe Michael Jensen

Samen het
voortouw nemen in
groene transities
09

Nederlandse ambassadeur in Denemarken ziet kracht van samenwerking in Europa

De regio’s onderhouden een nauwe band en nemen gezamenlijk internationaal het voortouw in een duurzame wereldwijde voedselproductie en de groene transities die daarvoor nodig zijn. Ambassadeur Zaagman zal aanwezig zijn en kijkt uit naar het bezoek. “Het is prachtig om met Nederlandse ondernemers kennis te maken. We hebben al jaren contact met Regio Foodvalley en werken samen aan de landbouw- en energietransitie. Ik ben benieuwd waar we inmiddels staan.”

Nauwe band

Nederland en Denemarken hebben zich in het Memorandum of Understanding voorgenomen om samen internationaal aandacht te vragen voor problemen en uitdagingen op het gebied van klimaat. “Als we iets willen veranderen, dan is het nodig om de EU mee te krijgen”, benadrukt Zaagman. “Nederland en Denemarken worden gezien als agrarische ‘powerhouses’. Samen sta je sterk, zeker als andere landen zich aansluiten.” Eind juni bezoeken vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit Regio Foodvalley de Deense Business Region Aarhus.


Prinses Beatrix en de Deense Koningin Margrethe brachten op 20 mei een bezoek aan Amager, ter gelegenheid van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in Denemarken.
© fotograf@clausbech.dk

Het zijn de overeenkomsten en het wederzijds respect tussen Nederland en Denemarken die de samenwerking sterk maken. “Naast een gelijkwaardig kennisniveau en innovatief vermogen hebben beide landen de overtuiging dat het allemaal duurzamer moet”, geeft Zaagman aan. “De analyse van de problemen en uitdagingen is vaak hetzelfde, maar de oplossing kan verschillen. Best practices worden uitgewisseld en ideeën aan elkaar getoetst. Dat werkt alleen als je elkaar respecteert.”

Wederzijds respect

Voor samenwerking over de grens is wederzijds respect en oog voor cultuurverschillen noodzakelijk. Hoewel Denemarken en Nederland cultureel dicht bij elkaar liggen, zijn die verschillen er zeker. “Nederlanders zijn iets directer”, noemt Zaagman er een. “En ja, soms ook wat botter. Denen staan er soms versteld van hoe snel Nederlanders ter zake komen. Laat blijken dat je respect hebt voor de Denen, voor hun voetbal en voor hun design”, geeft de ambassadeur als tip. “Het is de toon die de muziek maakt.” Denen zijn op hun beurt heel stipt en to-the-point, ze komen hun afspraken goed na, omschrijft Zaagman het karakter van de Denen. “Ze zien Nederlanders graag komen”, ervaart de ambassadeur. “We zijn in hun ogen zelfs bijna Scandinaviërs, ze vinden het makkelijker om met Nederlanders samen te werken dan met Zweden.”

Ambassadeur Rob Zaagman tussen de koeien in Denemarken: “Destijds keken de Denen op naar de Nederlandse expertise, maar tegenwoordig is er een gelijkwaardige relatie.”
©Renske Nijland

“Destijds keken de Denen op naar de Nederlandse expertise, maar tegenwoordig is er een gelijkwaardige relatie”, schetst de ambassadeur de hedendaagse verhouding. “Er is eenzelfde niveau van kennis en innovatief vermogen. Beide landen beseffen dat ze van elkaar kunnen leren.” Dat komt onder meer tot uitdrukking in het Memorandum of Understanding dat vorig jaar op initiatief van de ambassade is opgesteld en is ondertekend door de Deense en Nederlandse minister van landbouw. Daarin is uitgesproken dat de landen samenwerken in het aangaan van de klimaatuitdagingen. “We proberen daar concrete activiteiten aan te verbinden”, toont Zaagman. Zo bracht een Deense delegatie afgelopen jaar een bezoek aan Nederland om te kijken hoe in Nederland de veenweideproblematiek wordt aangepakt. Dit jaar volgt een tegenbezoek en zullen Nederlanders op hun beurt kennis opdoen over de Deense aanpak. Daarnaast organiseerde de ambassade afgelopen najaar tijdens de Sustainable Food Week een bijeenkomst voor het bedrijfsleven rond duurzame voedselproductie en is de ambassade actief tijdens het Democratiefestival op het Deense eiland Bornholm.

Het bezoek van Prinses Beatrix en Koningin Margrethe zegt veel over de sterke band die beide landen met elkaar hebben. “De viering van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in Denemarken zet daar nog eens de schijnwerper op”, zegt ambassadeur Zaagman. Vanwege hun landbouwkundige kennis nodigde de Deense Koning Christiaan II in 1521 Nederlandse tuinders uit om naar Denemarken te komen. Zij vestigden zich op het eiland Amager, even ten zuiden van Kopenhagen, en voorzagen de stad en het hof van groente, fruit en bloemen. Nazaten van de eerste 24 families wonen er nog steeds en houden de historie van de Amager-Nederlanders levend. Een van die nazaten, Neel Seerup Hansen, leidde Koningin en Prinses rond op haar biologische boerderij. “Een bedrijf met veel traditite, maar tegelijkertijd heel modern en duurzaam”, weet Zaagman.

Onder het motto ‘Farming the future together’ vieren Nederland en Denemarken 500 jaar samenwerking op het gebied van landbouw. Prinses Beatrix en de Deense Koningin Margrethe onderstreepten de relatie in mei met een gezamenlijk bezoek aan Amager, waar het 500 jaar geleden allemaal begon. De Nederlandse ambassadeur in Kopenhagen, Rob Zaagman, noemt de twee landen ‘agrarische powerhouses’ die samen internationaal een krachtige rol kunnen spelen in de landbouw- en energietransitie. Binnenkort bezoekt een delegatie uit Regio Foodvalley de Deense Business Region Aarhus.

© Jeppe Michael Jensen

Nederlandse ambassadeur in Denemarken ziet kracht van samenwerking in Europa

Samen het voortouw nemen in groen transities
09

De regio’s onderhouden een nauwe band en nemen gezamenlijk internationaal het voortouw in een duurzame wereldwijde voedselproductie en de groene transities die daarvoor nodig zijn. Ambassadeur Zaagman zal aanwezig zijn en kijkt uit naar het bezoek. “Het is prachtig om met Nederlandse ondernemers kennis te maken. We hebben al jaren contact met Regio Foodvalley en werken samen aan de landbouw- en energietransitie. Ik ben benieuwd waar we inmiddels staan.”

Nauwe band

Nederland en Denemarken hebben zich in het Memorandum of Understanding voorgenomen om samen internationaal aandacht te vragen voor problemen en uitdagingen op het gebied van klimaat. “Als we iets willen veranderen, dan is het nodig om de EU mee te krijgen”, benadrukt Zaagman. “Nederland en Denemarken worden gezien als agrarische ‘powerhouses’. Samen sta je sterk, zeker als andere landen zich aansluiten.” Eind juni bezoeken vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit Regio Foodvalley de Deense Business Region Aarhus.


Prinses Beatrix en de Deense Koningin Margrethe brachten op 20 mei een bezoek aan Amager, ter gelegenheid van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in Denemarken.
© fotograf@clausbech.dk

Het zijn de overeenkomsten en het wederzijds respect tussen Nederland en Denemarken die de samenwerking sterk maken. “Naast een gelijkwaardig kennisniveau en innovatief vermogen hebben beide landen de overtuiging dat het allemaal duurzamer moet”, geeft Zaagman aan. “De analyse van de problemen en uitdagingen is vaak hetzelfde, maar de oplossing kan verschillen. Best practices worden uitgewisseld en ideeën aan elkaar getoetst. Dat werkt alleen als je elkaar respecteert.”

Wederzijds respect

Voor samenwerking over de grens is wederzijds respect en oog voor cultuurverschillen noodzakelijk. Hoewel Denemarken en Nederland cultureel dicht bij elkaar liggen, zijn die verschillen er zeker. “Nederlanders zijn iets directer”, noemt Zaagman er een. “En ja, soms ook wat botter. Denen staan er soms versteld van hoe snel Nederlanders ter zake komen. Laat blijken dat je respect hebt voor de Denen, voor hun voetbal en voor hun design”, geeft de ambassadeur als tip. “Het is de toon die de muziek maakt.” Denen zijn op hun beurt heel stipt en to-the-point, ze komen hun afspraken goed na, omschrijft Zaagman het karakter van de Denen. “Ze zien Nederlanders graag komen”, ervaart de ambassadeur. “We zijn in hun ogen zelfs bijna Scandinaviërs, ze vinden het makkelijker om met Nederlanders samen te werken dan met Zweden.”

Ambassadeur Rob Zaagman tussen de koeien in Denemarken: “Destijds keken de Denen op naar de Nederlandse expertise, maar tegenwoordig is er een gelijkwaardige relatie.”
©Renske Nijland

“Destijds keken de Denen op naar de Nederlandse expertise, maar tegenwoordig is er een gelijkwaardige relatie”, schetst de ambassadeur de hedendaagse verhouding. “Er is eenzelfde niveau van kennis en innovatief vermogen. Beide landen beseffen dat ze van elkaar kunnen leren.” Dat komt onder meer tot uitdrukking in het Memorandum of Understanding dat vorig jaar op initiatief van de ambassade is opgesteld en is ondertekend door de Deense en Nederlandse minister van landbouw. Daarin is uitgesproken dat de landen samenwerken in het aangaan van de klimaatuitdagingen. “We proberen daar concrete activiteiten aan te verbinden”, toont Zaagman. Zo bracht een Deense delegatie afgelopen jaar een bezoek aan Nederland om te kijken hoe in Nederland de veenweideproblematiek wordt aangepakt. Dit jaar volgt een tegenbezoek en zullen Nederlanders op hun beurt kennis opdoen over de Deense aanpak. Daarnaast organiseerde de ambassade afgelopen najaar tijdens de Sustainable Food Week een bijeenkomst voor het bedrijfsleven rond duurzame voedselproductie en is de ambassade actief tijdens het Democratiefestival op het Deense eiland Bornholm.

Het bezoek van Prinses Beatrix en Koningin Margrethe zegt veel over de sterke band die beide landen met elkaar hebben. “De viering van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in Denemarken zet daar nog eens de schijnwerper op”, zegt ambassadeur Zaagman. Vanwege hun landbouwkundige kennis nodigde de Deense Koning Christiaan II in 1521 Nederlandse tuinders uit om naar Denemarken te komen. Zij vestigden zich op het eiland Amager, even ten zuiden van Kopenhagen, en voorzagen de stad en het hof van groente, fruit en bloemen. Nazaten van de eerste 24 families wonen er nog steeds en houden de historie van de Amager-Nederlanders levend. Een van die nazaten, Neel Seerup Hansen, leidde Koningin en Prinses rond op haar biologische boerderij. “Een bedrijf met veel traditite, maar tegelijkertijd heel modern en duurzaam”, weet Zaagman.

Onder het motto ‘Farming the future together’ vieren Nederland en Denemarken 500 jaar samenwerking op het gebied van landbouw. Prinses Beatrix en de Deense Koningin Margrethe onderstreepten de relatie in mei met een gezamenlijk bezoek aan Amager, waar het 500 jaar geleden allemaal begon. De Nederlandse ambassadeur in Kopenhagen, Rob Zaagman, noemt de twee landen ‘agrarische powerhouses’ die samen internationaal een krachtige rol kunnen spelen in de landbouw- en energietransitie. Binnenkort bezoekt een delegatie uit Regio Foodvalley de Deense Business Region Aarhus.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm