© Sven van Menschel

Martin Ruiter draagt voorzittershamer Economic Board over aan Jan Jacob van Dijk

‘Zaadjes zijn geplant, nu energie vasthouden’
02

e

Anderhalf jaar na de start van de Economic Board Regio Foodvalley zit zijn tijd als voorzitter er alweer op. Martin Ruiter, die namens de ondernemers als eerste de voorzittersrol vervulde, draagt het stokje over aan Jan Jacob van Dijk. Inmiddels is er veel bereikt in de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. "De samenwerking heeft structuur gekregen. Die moet nu gaan beklijven. De energie vasthouden, dat is de uitdaging", kijkt Ruiter terug én vooruit.

Lees het artikel ‘Economic Board Regio Foodvalley verbindt partijen tijdens Inspiration Dinner’
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/de-toekomst-samen-inrichten

Martin Ruiter: “Nu de samenwerking zo veel sterker is, kunnen we gezamenlijke ambities ook echt verder brengen.”

Samenwerking, leiderschap en onderlinge verbinding stonden centraal tijdens het Inspiration Dinner van de Economic Board Regio Foodvalley op 9 juni.
© Sven Menschel

Living Lab Regio Foodvalley Circulair geeft handen en voeten aan deze ontwikkeling, toont Ruiter. “Kennis, onderzoek, bedrijfsleven, hier komt alles bij elkaar”, zegt hij. “Heel praktijkgericht. Dat is hoe het werkt, transities kun je niet van bovenaf opleggen.” De Human Capital Agenda is nog zo’n gezamenlijke opgave waarin partijen elkaar weten te vinden. “Wat is de kennisvraag van de toekomst en waar is op de arbeidsmarkt behoefte aan? Op alle niveaus is het onderwijs rond deze vragen betrokken”, geeft Ruiter aan waar inhoudelijk wordt samengewerkt.

Stap voor stap wordt zo gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan alle thema’s en een bijdrage geleverd aan grote ontwikkelingen als de landbouw- en energietransitie. “Dat vergt een lange adem”, realiseert Ruiter zich. “Maar de zaadjes zijn geplant. We moeten er nu voor zorgen dat we de energie vasthouden en stappen die worden gemaakt zichtbaar maken. Ook de kleine stappen.” Ruiter kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Alle partijen hebben een rol in de gezamenlijke ambities. Nu de samenwerking zo veel sterker is, kunnen we deze ook echt verder brengen.”


Praktijkgericht

Goede verbindingen

Er speelt veel meer in de regio, trekt Ruiter de blik nog wat breder. “De Regio Deal, waarin de regio met het rijk werkt aan landbouwtransitie, gezonde voeding en innovatie, versterkt de Strategische Agenda”, geeft hij als voorbeeld. “De Economic Board heeft steeds meer de rol van spin in het web. Die kunnen we goed vervullen, juist omdat alle partijen vertegenwoordigd zijn en in nauw contact staan met hun achterban. Zo kunnen we goede verbindingen leggen met andere initiatieven en inhaken op kansen, zoals geldstromen uit Brussel of Den Haag.” De samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven wordt ook door het rijk op waarde geschat, weet Ruiter. “Voor grote opgaven, zoals de landbouw- en energietransitie, kijkt het rijk nadrukkelijker naar de regio’s. De samenwerking in onze regio is landelijk in het regeerakkoord als voorbeeld gesteld. Op het vermogen tot samenwerken kan de Economic Board worden aangesproken.”

De afgelopen periode is vaart gekomen in het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda. “Het lukt, maar nog niet snel genoeg”, vindt de scheidend voorzitter. Corona heeft daarin niet meegeholpen. “Toch trekt de economie snel bij”, ziet Ruiter. “Inmiddels zien we de invloed van de oorlog in Oekraïne en hoe dit de voedselzekerheid kan bedreigen. Het zijn grote uitdagingen, waar we in de regio al mee bezig waren, maar die nu plotseling meer urgentie krijgen. Het geeft aan dat we in de regio met thema’s bezig zijn die er in het dagelijks leven écht toe doen.” De aanwezige kennis op het gebied van food wordt in Regio Foodvalley in praktijk gebracht door innovatieve ondernemers. Dat is volgens Ruiter de regio op zijn best: “Een ecosysteem van kennis en innovatie, in een circulaire economie.”


De Economic Board is aan de slag gegaan met de Strategische Agenda 2020-2025 waarin op het gebied van landbouw, gezondheid, energie, arbeidsmarkt en circulaire economie is vastgelegd wat de partijen samen willen bereiken. De uitvoering van het programma komt op stoom, constateert Ruiter. “Kijk bijvoorbeeld naar initiatieven als de Food Academy Nijkerk en de Hub for Insect Knowledge, die dankzij de gezamenlijke inspanning van overheid, onderwijs en het bedrijfsleven van de grond zijn gekomen.” De Economic Board geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies over mobiliteit en wonen, de thema’s uit de Strategische Agenda die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen.


De drie partijen vervullen gedurende de looptijd van de Strategische Agenda bij toerbeurt het voorzitterschap van de Economic Board. De komende anderhalf jaar is Jan Jacob van Dijk namens het onderwijs voorzitter, daarna is het de beurt aan René Verhulst, namens de overheid. “Anderhalf jaar is kort”, erkent Ruiter, die desondanks tevreden terugkijkt op zijn periode. “Natuurlijk zijn er nog veel stappen te maken, maar de basis is gelegd. Er is echt een andere vorm van samenwerking tot stand gekomen. Met balans in de inspanningen die vanuit de drie kolommen wordt geleverd.”© Sven van Menschel

Martin Ruiter draagt voorzitters-
hamer Economic Board over
aan Jan Jacob van Dijk

‘ZAADJES ZIJN GEPLANT, NU ENERGIE VASTHOUDEN’
02

Anderhalf jaar na de start van de Economic Board Regio Foodvalley zit zijn tijd als voorzitter er alweer op. Martin Ruiter, die namens de ondernemers als eerste de voorzittersrol vervulde, draagt het stokje over aan Jan Jacob van Dijk. Inmiddels is er veel bereikt in de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. "De samenwerking heeft structuur gekregen. Die moet nu gaan beklijven. De energie vasthouden, dat is de uitdaging", kijkt Ruiter terug én vooruit.

Lees het artikel ‘Economic Board Regio Foodvalley verbindt partijen tijdens Inspiration Dinner’
https://www.regiofoodvalley.nl/

Samenwerking, leiderschap en onderlinge verbinding stonden centraal tijdens het Inspiration Dinner van de Economic Board Regio Foodvalley op 9 juni.
© Sven Menschel

Living Lab Regio Foodvalley Circulair geeft handen en voeten aan deze ontwikkeling, toont Ruiter. “Kennis, onderzoek, bedrijfsleven, hier komt alles bij elkaar”, zegt hij. “Heel praktijkgericht. Dat is hoe het werkt, transities kun je niet van bovenaf opleggen.” De Human Capital Agenda is nog zo’n gezamenlijke opgave waarin partijen elkaar weten te vinden. “Wat is de kennisvraag van de toekomst en waar is op de arbeidsmarkt behoefte aan? Op alle niveaus is het onderwijs rond deze vragen betrokken”, geeft Ruiter aan waar inhoudelijk wordt samengewerkt.

Stap voor stap wordt zo gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan alle thema’s en een bijdrage geleverd aan grote ontwikkelingen als de landbouw- en energietransitie. “Dat vergt een lange adem”, realiseert Ruiter zich. “Maar de zaadjes zijn geplant. We moeten er nu voor zorgen dat we de energie vasthouden en stappen die worden gemaakt zichtbaar maken. Ook de kleine stappen.” Ruiter kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Alle partijen hebben een rol in de gezamenlijke ambities. Nu de samenwerking zo veel sterker is, kunnen we deze ook echt verder brengen.”


Praktijkgericht

Goede verbindingen

Martin Ruiter: “Nu de samenwerking zo veel sterker is, kunnen we gezamenlijke ambities ook echt verder brengen.”

Er speelt veel meer in de regio, trekt Ruiter de blik nog wat breder. “De Regio Deal, waarin de regio met het rijk werkt aan landbouwtransitie, gezonde voeding en innovatie, versterkt de Strategische Agenda”, geeft hij als voorbeeld. “De Economic Board heeft steeds meer de rol van spin in het web. Die kunnen we goed vervullen, juist omdat alle partijen vertegenwoordigd zijn en in nauw contact staan met hun achterban. Zo kunnen we goede verbindingen leggen met andere initiatieven en inhaken op kansen, zoals geldstromen uit Brussel of Den Haag.” De samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven wordt ook door het rijk op waarde geschat, weet Ruiter. “Voor grote opgaven, zoals de landbouw- en energietransitie, kijkt het rijk nadrukkelijker naar de regio’s. De samenwerking in onze regio is landelijk in het regeerakkoord als voorbeeld gesteld. Op het vermogen tot samenwerken kan de Economic Board worden aangesproken.”

De afgelopen periode is vaart gekomen in het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda. “Het lukt, maar nog niet snel genoeg”, vindt de scheidend voorzitter. Corona heeft daarin niet meegeholpen. “Toch trekt de economie snel bij”, ziet Ruiter. “Inmiddels zien we de invloed van de oorlog in Oekraïne en hoe dit de voedselzekerheid kan bedreigen. Het zijn grote uitdagingen, waar we in de regio al mee bezig waren, maar die nu plotseling meer urgentie krijgen. Het geeft aan dat we in de regio met thema’s bezig zijn die er in het dagelijks leven écht toe doen.” De aanwezige kennis op het gebied van food wordt in Regio Foodvalley in praktijk gebracht door innovatieve ondernemers. Dat is volgens Ruiter de regio op zijn best: “Een ecosysteem van kennis en innovatie, in een circulaire economie.”


De Economic Board is aan de slag gegaan met de Strategische Agenda 2020-2025 waarin op het gebied van landbouw, gezondheid, energie, arbeidsmarkt en circulaire economie is vastgelegd wat de partijen samen willen bereiken. De uitvoering van het programma komt op stoom, constateert Ruiter. “Kijk bijvoorbeeld naar initiatieven als de Food Academy Nijkerk en de Hub for Insect Knowledge, die dankzij de gezamenlijke inspanning van overheid, onderwijs en het bedrijfsleven van de grond zijn gekomen.” De Economic Board geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies over mobiliteit en wonen, de thema’s uit de Strategische Agenda die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen.


De drie partijen vervullen gedurende de looptijd van de Strategische Agenda bij toerbeurt het voorzitterschap van de Economic Board. De komende anderhalf jaar is Jan Jacob van Dijk namens het onderwijs voorzitter, daarna is het de beurt aan René Verhulst, namens de overheid. “Anderhalf jaar is kort”, erkent Ruiter, die desondanks tevreden terugkijkt op zijn periode. “Natuurlijk zijn er nog veel stappen te maken, maar de basis is gelegd. Er is echt een andere vorm van samenwerking tot stand gekomen. Met balans in de inspanningen die vanuit de drie kolommen wordt geleverd.”Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm