Samen schouders onder betaalbaar en duurzaam wonen
10

Woningcorporaties kunnen
het niet alleen


Lees verder onder de foto.

Het betaalbaar houden van wonen is een grote uitdaging.

Afstemming is noodzakelijk

Afstemming met andere ontwikkelingen die om ruimte vragen, is ook nodig. Dat maakt het complex, maar volgens Barnard liggen daar juist ook kansen: “Verstedelijkingsstrategie, de Regionale Energiestrategie (RES), er zijn koppelkansen in alle dossiers”, ziet Barnard. “Het is spannend en lastig, maar dit is hét moment om vaart te maken.” Dat het sneller moet, erkent Dijksterhuis. “Planologische procedures kosten veel tijd en menskracht, daar moeten we voortvarend in zijn. Slimme oplossingen kunnen ook uitkomst bieden om vaart te maken. Het is belangrijk dat gemeenten, woningcorporaties en bouwers samen met innovatieve oplossingen komen. Door die puzzel van alle kanten te leggen, kunnen we een woningaanbod maken dat er voor onze inwoners toe doet.”


Het betaalbaar houden van wonen is een grote uitdaging, weet Dijksterhuis. “We doen dit echt voor de inwoners van de regio”, houdt hij de focus. “We hebben een energieke bevolking, met veel starters op de woningmarkt. En een aantrekkelijke regio, met een mooi landschap, met landbouw en een goede economie. Dat willen we graag zo houden.” Daarvoor is het regionaal afstemmen van locaties noodzakelijk, stelt Dijksterhuis. “De ruimte is schaars, we moeten daarom vooral ook binnenstedelijk bouwen. Maar transformaties, sanering en het uitkopen van bedrijven kosten veel geld. Daarom is het zo belangrijk dat het rijk financieel bijdraagt.”


Focussen op wat wél kan

Dat beaamt Harke Dijksterhuis, wethouder van de gemeente Nijkerk en portefeuillehouder Wonen van Regio Foodvalley. “De bereidheid om samen tot concrete afspraken te komen is groter dan ooit”, merkt hij. “In het nieuwe Regionaal Actieprogramma Wonen is de samenwerking minder vrijblijvend en werken we met meer focus toe naar uitvoering”, zegt Dijksterhuis. Zo is er een convenant met marktpartijen in voorbereiding en wordt de stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley, een publiek-private samenwerking die ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio inzichtelijk maakt, meer betrokken. Het actieprogramma richt zich in hoofdlijnen op meer betaalbare woningen, wonen en zorg, en duurzaamheid. “Samenwerking tussen partijen levert schaalvoordelen op én een gelijk speelveld in de regio”, zegt Dijksterhuis. “Door taken te verdelen tussen de gemeenten ontstaat bovendien meer slagkracht en kunnen we van elkaar leren.”


Het onderzoek Opgaven en middelen zet weliswaar de knelpunten in de schijnwerpers, maar Barnard vindt het belangrijk om te focussen op wat wél kan. “Het gaat erom dat we op een andere manier kijken. Hoe kunnen we slimmer en goedkoper bouwen? Daar komen we alleen uit als we samen optrekken”, zo stelt ze. “Dan kunnen we meer meters maken.” Barnard wijst op de landelijke Actieagenda Wonen, waarin meer dan dertig organisaties de krachten hebben gebundeld. Ook in de regio vinden partijen elkaar. “Samen optrekken versterkt de lobby naar Den Haag”, geeft Barnard nog een reden. Ze merkt dat partijen steeds meer zij aan zij staan. “De urgentie wordt overal gevoeld.”


Er is een tekort van 30 miljard om aan alle opgaven van woningbouw en verduurzaming te voldoen.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat Regio Foodvalley de plek is waar het tekort het eerst gaat knellen. “Deze regio is populair”, verklaart Barnard. “Gelegen tussen Utrecht-Amersfoort en Arnhem-Nijmegen hebben we te maken met overloop vanuit de steden. In vergelijking met andere regio’s heeft Regio Foodvalley relatief gezien de grootste opgave.” De woningcorporaties in de regio besloten het onderzoek te verfijnen en regionaal te vertalen. Daaruit kwam naar voren dat tot 2035 maar 2000 van de benodigde 7900 sociale woningen in de regio gerealiseerd kunnen worden.

Voornaamste boosdoener is de verhuurderheffing die woningcorporaties moeten betalen. “Als die wordt afgeschaft, dan komen we heel dichtbij wat we nu nodig hebben”, zegt Barnard. Maar ze benadrukt dat het tekort aan geld niet het enige struikelblok is. “Waar moeten de woningen komen?”, schetst ze een ander probleem. Stikstofproblematiek, flora- en faunawetgeving, langdurige procedures, ook als er wel geld beschikbaar is, zijn nieuwe woningen niet snel gebouwd. “Het is duidelijk dat we het als woningcorporaties niet alleen kunnen”, zegt Barnard. “We hebben alle partijen hard nodig. Gemeenten, provincies, marktpartijen, huurdersverenigingen en corporaties.”Zeven of acht jaar op een wachtlijst, meer dan tweehonderd reacties op een aangeboden huurwoning. Het zijn geen uitzonderingen meer, laat Barnard weten. “Dit gaat over mensen die werkzaam zijn in de zorg, bij de politie, in het onderwijs. Mensen die we als samenleving hard nodig hebben”, maakt Barnard de druk voelbaar. In opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën is vorig jaar onderzocht wat de opgave tot 2035 is, op het gebied van woningbouw en verduurzaming. En hoeveel middelen de woningcorporaties daarvoor beschikbaar hebben. Er is een tekort van 30 miljard om aan alle opgaven te voldoen, zo blijkt uit het landelijke onderzoek.

Lange wachtlijsten en een enorme vraag naar betaalbare woningen, de woningnood is hoog, ook in Regio Foodvalley. Het onderzoek naar opgaven en middelen, gepresenteerd door de woningcorporaties in de regio, maakt duidelijk hoe groot het probleem is. “We lopen tegen onze financiële grenzen aan”, zegt Annelies Barnard, directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen. “Dit kunnen we alleen oplossen als we samen met overheden en marktpartijen de schouders eronder zetten.”

Samen schouders onder betaalbaar en duurzaam wonen
10

Woningcorporaties kunnen
het niet alleen


Het betaalbaar houden van wonen is een grote uitdaging.

Afstemming is noodzakelijk

Afstemming met andere ontwikkelingen die om ruimte vragen, is ook nodig. Dat maakt het complex, maar volgens Barnard liggen daar juist ook kansen: “Verstedelijkingsstrategie, de Regionale Energiestrategie (RES), er zijn koppelkansen in alle dossiers”, ziet Barnard. “Het is spannend en lastig, maar dit is hét moment om vaart te maken.” Dat het sneller moet, erkent Dijksterhuis. “Planologische procedures kosten veel tijd en menskracht, daar moeten we voortvarend in zijn. Slimme oplossingen kunnen ook uitkomst bieden om vaart te maken. Het is belangrijk dat gemeenten, woningcorporaties en bouwers samen met innovatieve oplossingen komen. Door die puzzel van alle kanten te leggen, kunnen we een woningaanbod maken dat er voor onze inwoners toe doet.”


Het betaalbaar houden van wonen is een grote uitdaging, weet Dijksterhuis. “We doen dit echt voor de inwoners van de regio”, houdt hij de focus. “We hebben een energieke bevolking, met veel starters op de woningmarkt. En een aantrekkelijke regio, met een mooi landschap, met landbouw en een goede economie. Dat willen we graag zo houden.” Daarvoor is het regionaal afstemmen van locaties noodzakelijk, stelt Dijksterhuis. “De ruimte is schaars, we moeten daarom vooral ook binnenstedelijk bouwen. Maar transformaties, sanering en het uitkopen van bedrijven kosten veel geld. Daarom is het zo belangrijk dat het rijk financieel bijdraagt.”


Focussen op wat wél kan

Dat beaamt Harke Dijksterhuis, wethouder van de gemeente Nijkerk en portefeuillehouder Wonen van Regio Foodvalley. “De bereidheid om samen tot concrete afspraken te komen is groter dan ooit”, merkt hij. “In het nieuwe Regionaal Actieprogramma Wonen is de samenwerking minder vrijblijvend en werken we met meer focus toe naar uitvoering”, zegt Dijksterhuis. Zo is er een convenant met marktpartijen in voorbereiding en wordt de stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley, een publiek-private samenwerking die ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in de regio inzichtelijk maakt, meer betrokken. Het actieprogramma richt zich in hoofdlijnen op meer betaalbare woningen, wonen en zorg, en duurzaamheid. “Samenwerking tussen partijen levert schaalvoordelen op én een gelijk speelveld in de regio”, zegt Dijksterhuis. “Door taken te verdelen tussen de gemeenten ontstaat bovendien meer slagkracht en kunnen we van elkaar leren.”


Het onderzoek Opgaven en middelen zet weliswaar de knelpunten in de schijnwerpers, maar Barnard vindt het belangrijk om te focussen op wat wél kan. “Het gaat erom dat we op een andere manier kijken. Hoe kunnen we slimmer en goedkoper bouwen? Daar komen we alleen uit als we samen optrekken”, zo stelt ze. “Dan kunnen we meer meters maken.” Barnard wijst op de landelijke Actieagenda Wonen, waarin meer dan dertig organisaties de krachten hebben gebundeld. Ook in de regio vinden partijen elkaar. “Samen optrekken versterkt de lobby naar Den Haag”, geeft Barnard nog een reden. Ze merkt dat partijen steeds meer zij aan zij staan. “De urgentie wordt overal gevoeld.”


Er is een tekort van 30 miljard om aan alle opgaven van woningbouw en verduurzaming te voldoen.

Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat Regio Foodvalley de plek is waar het tekort het eerst gaat knellen. “Deze regio is populair”, verklaart Barnard. “Gelegen tussen Utrecht-Amersfoort en Arnhem-Nijmegen hebben we te maken met overloop vanuit de steden. In vergelijking met andere regio’s heeft Regio Foodvalley relatief gezien de grootste opgave.” De woningcorporaties in de regio besloten het onderzoek te verfijnen en regionaal te vertalen. Daaruit kwam naar voren dat tot 2035 maar 2000 van de benodigde 7900 sociale woningen in de regio gerealiseerd kunnen worden.

Voornaamste boosdoener is de verhuurderheffing die woningcorporaties moeten betalen. “Als die wordt afgeschaft, dan komen we heel dichtbij wat we nu nodig hebben”, zegt Barnard. Maar ze benadrukt dat het tekort aan geld niet het enige struikelblok is. “Waar moeten de woningen komen?”, schetst ze een ander probleem. Stikstofproblematiek, flora- en faunawetgeving, langdurige procedures, ook als er wel geld beschikbaar is, zijn nieuwe woningen niet snel gebouwd. “Het is duidelijk dat we het als woningcorporaties niet alleen kunnen”, zegt Barnard. “We hebben alle partijen hard nodig. Gemeenten, provincies, marktpartijen, huurdersverenigingen en corporaties.”Zeven of acht jaar op een wachtlijst, meer dan tweehonderd reacties op een aangeboden huurwoning. Het zijn geen uitzonderingen meer, laat Barnard weten. “Dit gaat over mensen die werkzaam zijn in de zorg, bij de politie, in het onderwijs. Mensen die we als samenleving hard nodig hebben”, maakt Barnard de druk voelbaar. In opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Financiën is vorig jaar onderzocht wat de opgave tot 2035 is, op het gebied van woningbouw en verduurzaming. En hoeveel middelen de woningcorporaties daarvoor beschikbaar hebben. Er is een tekort van 30 miljard om aan alle opgaven te voldoen, zo blijkt uit het landelijke onderzoek.

Lange wachtlijsten en een enorme vraag naar betaalbare woningen, de woningnood is hoog, ook in Regio Foodvalley. Het onderzoek naar opgaven en middelen, gepresenteerd door de woningcorporaties in de regio, maakt duidelijk hoe groot het probleem is. “We lopen tegen onze financiële grenzen aan”, zegt Annelies Barnard, directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen. “Dit kunnen we alleen oplossen als we samen met overheden en marktpartijen de schouders eronder zetten.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm