Wat geef je nieuwe bestuurders mee? 
12

Partners delen hun advies
in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen


Marjolein de Jong

voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Namens Ziekenhuis Gelderse Vallei vraag ik aandacht voor een gezond gewicht voor kinderen in het beleid van gemeenten in Regio Foodvalley. Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans om problemen te krijgen met hun gezondheid, zoals gewrichtsklachten of diabetes. Bovendien blijkt dat kinderen met overgewicht vaak opgroeien tot volwassenen met overgewicht. Met verschillende partners uit de regio werken we samen in behandelprogramma’s, gericht op gezond eten en voldoende bewegen. Maar naast behandelen is ook aandacht nodig voor het voorkomen van overgewicht en daar kunnen gemeenten een belangrijke rol van betekenis in spelen.”
Martin Ruiter

voorzitter Economic Board Regio Foodvalley, voorzitter VNO-NCW Gelderland/Veluwe Vallei en ondernemer

“Regio Foodvalley staat op de kaart! Zowel nationaal als internationaal.
In de Strategische Agenda 2020-2025, opgesteld door de Economic Board, werken we aan enkele grote opgaven van deze tijd, zoals gezonde voeding en eiwittransitie, een goed functionerende arbeidsmarkt en een vitaal platteland. Daarbij past een goed functionerende regio, die de verstedelijkingsstrategie, de energietransitie en de infrastructuur voortvarend aanpakt. Ik nodig, namens de ondernemers en de Economic Board, de nieuwe gemeenteraadsleden uit om gezamenlijk (gemeente)grens-overschrijdend te werken aan
deze belangrijke uitdagingen.
We hebben elkaar nodig!”
Gijs Eikelenboom

ondernemer en member Economic Board Regio Foodvalley

“Zorg ervoor dat economie en wonen met elkaar in balans blijven. Er moeten veel woningen bijkomen in de regio en dat heeft óók gevolgen voor de arbeidsmarkt. Houd daarom ruimte voor industriële ontwikkeling en bedrijvigheid. Een railterminal vergroot de aantrekkingskracht van de regio en helpt ondernemers hun transport duurzamer te maken. Duurzaamheid stopt niet bij de poort.”
Willem Kuijsten

voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen (FOV) Regio Foodvalley

“Denk vanuit de regio, over gemeentegrenzen heen. Dat vergroot onze slagkracht. Er moet heel veel gebeuren de komende periode, onder meer op het gebied van de energietransitie en ruimtelijke ordening. Ondernemers willen daar graag aan bijdragen. Door aan te jagen en te stimuleren, in plaats van te controleren, voorkom je dat ze afhaken. Geef ruimte en denk mee in wat er wél kan, dan kunnen we elkaar versterken.”
Jan Hol

voorzitter college van bestuur Christelijke Hogeschool Ede

“Ik wens de gemeenten in Regio Foodvalley stabiele, coherente en slagvaardige colleges toe, die via hun bestuurlijk werk écht waarde toevoegen aan hun burgers en bedrijven én de regio verder ontwikkelen. Als CvB-voorzitter van de CHE vraag ik de nieuwe colleges om met vaart en visie te werken aan het versterken van de regio als aantrekkelijke ‘Studenten Valley’, inclusief een veel betere bereikbaarheid van Ede vanaf vooral de noordelijke Veluwe en daarboven.”
Gina van Elten

voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei

“De agrarische sector in de Gelderse Vallei heeft een grote economische betekenis en potentie, en is onmisbaar als producent van voedsel, groen en natuur. In een tijd waarin het gevecht om de ruimte hard gespeeld wordt, kunnen gemeenten zich met recht inzetten om boerenbedrijven én de daaraan verbonden werkgelegenheid te behouden en te versterken, voor nu en in de toekomst.”
Stella Efdé

directeur/bestuurder regionale scholengemeenschap Pantarijn

“Durf samen met jeugd en jongeren te dromen. Ga het gesprek met ze aan. Alle besluiten die je als college neemt, of het nu gaat om onderwijshuisvesting, wonen of duurzaamheid, hebben gevolgen voor de komende generatie. Neem de stem van jongeren mee, zij zijn de toekomst.”

Op woensdag 16 maart 2022 worden overal in Nederland, en dus ook in de acht gemeenten van Regio Foodvalley, gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op deze dag kiezen inwoners van Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen een nieuwe gemeenteraad, het hoogste orgaan van iedere gemeente. Raadsleden zijn – onder andere – volksvertegenwoordigers die zich de komende vier jaar van harte willen inzetten voor eigen dorp of stad. Maar ook voor Regio Foodvalley, waarin alle gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Wat geef je nieuwe bestuurders mee? 
12

Partners delen hun advies
in aanloop naar gemeente-raadsverkiezingen


Marjolein de Jong

voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Namens Ziekenhuis Gelderse Vallei vraag ik aandacht voor een gezond gewicht voor kinderen in het beleid van gemeenten in Regio Foodvalley. Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans om problemen te krijgen met hun gezondheid, zoals gewrichtsklachten of diabetes. Bovendien blijkt dat kinderen met overgewicht vaak opgroeien tot volwassenen met overgewicht. Met verschillende partners uit de regio werken we samen in behandelprogramma’s, gericht op gezond eten en voldoende bewegen. Maar naast behandelen is ook aandacht nodig voor het voorkomen van overgewicht en daar kunnen gemeenten een belangrijke rol van betekenis in spelen.”

Op woensdag 16 maart 2022 worden overal in Nederland, en dus ook in de acht gemeenten van Regio Foodvalley, gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op deze dag kiezen inwoners van Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen een nieuwe gemeenteraad, het hoogste orgaan van iedere gemeente. Raadsleden zijn – onder andere – volksvertegenwoordigers die zich de komende vier jaar van harte willen inzetten voor eigen dorp of stad. Maar ook voor Regio Foodvalley, waarin alle gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Stella Efdé

directeur/bestuurder regionale scholengemeenschap Pantarijn

“Durf samen met jeugd en jongeren te dromen. Ga het gesprek met ze aan. Alle besluiten die je als college neemt, of het nu gaat om onderwijshuisvesting, wonen of duurzaamheid, hebben gevolgen voor de komende generatie. Neem de stem van jongeren mee, zij zijn de toekomst.”
“Denk vanuit de regio, over gemeentegrenzen heen. Dat vergroot onze slagkracht. Er moet heel veel gebeuren de komende periode, onder meer op het gebied van de energietransitie en ruimtelijke ordening. Ondernemers willen daar graag aan bijdragen. Door aan te jagen en te stimuleren, in plaats van te controleren, voorkom je dat ze afhaken. Geef ruimte en denk mee in wat er wél kan, dan kunnen we elkaar versterken.”
Martin Ruiter

voorzitter Economic Board Regio Foodvalley, voorzitter VNO-NCW Gelderland/Veluwe Vallei en ondernemer

“Regio Foodvalley staat op de kaart! Zowel nationaal als internationaal.
In de Strategische Agenda 2020-2025, opgesteld door de Economic Board, werken we aan enkele grote opgaven van deze tijd, zoals gezonde voeding en eiwittransitie, een goed functionerende arbeidsmarkt en een vitaal platteland. Daarbij past een goed functionerende regio, die de verstedelijkingsstrategie, de energietransitie en de infrastructuur voortvarend aanpakt. Ik nodig, namens de ondernemers en de Economic Board, de nieuwe gemeenteraadsleden uit om gezamenlijk (gemeente)grens-overschrijdend te werken aan
deze belangrijke uitdagingen.
We hebben elkaar nodig!”
Willem Kuijsten

voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen (FOV) Regio Foodvalley

Gina van Elten

voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei

“De agrarische sector in de Gelderse Vallei heeft een grote economische betekenis en potentie, en is onmisbaar als producent van voedsel, groen en natuur. In een tijd waarin het gevecht om de ruimte hard gespeeld wordt, kunnen gemeenten zich met recht inzetten om boerenbedrijven én de daaraan verbonden werkgelegenheid te behouden en te versterken, voor nu en in de toekomst.”
“Ik wens de gemeenten in Regio Foodvalley stabiele, coherente en slagvaardige colleges toe, die via hun bestuurlijk werk écht waarde toevoegen aan hun burgers en bedrijven én de regio verder ontwikkelen. Als CvB-voorzitter van de CHE vraag ik de nieuwe colleges om met vaart en visie te werken aan het versterken van de regio als aantrekkelijke ‘Studenten Valley’, inclusief een veel betere bereikbaarheid van Ede vanaf vooral de noordelijke Veluwe en daarboven.”
Jan Hol

voorzitter college van bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Gijs Eikelenboom

ondernemer en member Economic Board Regio Foodvalley

“Zorg ervoor dat economie en wonen met elkaar in balans blijven. Er moeten veel woningen bijkomen in de regio en dat heeft óók gevolgen voor de arbeidsmarkt. Houd daarom ruimte voor industriële ontwikkeling en bedrijvigheid. Een railterminal vergroot de aantrekkingskracht van de regio en helpt ondernemers hun transport duurzamer te maken. Duurzaamheid stopt niet bij de poort.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm