Regionale Verkeersdesk levert veel nieuwe inzichten op
08

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

Meer informatie over de Verkeersdesk Regio Foodvalley is te vinden op:
platformwow.nl/wow-prijs-2021-nominaties/2021/06/verkeersdesk-foodvalley

Lees verder onder de foto.

Het toegankelijk maken van data helpt het verkeer in de regio beter en veiliger te maken.

Samenwerken en kennisdelen

De samenwerking in de regio en het delen van kennis levert volgens Hovens een enorme winst op. “De Verkeersdesk levert veel praktische informatie en kennis op, waardoor we minder snel externe bureaus hoeven in te schakelen”, zegt Hovens. “En je hoeft niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Projectleider Bas Tutert begrijpt en spreekt de taal van dataspecialisten. Het is heel fijn dat we daar in de regio gebruik van kunnen maken. Zijn kennis wordt op deze manier ook optimaal gebruikt.”

De Verkeersdesk Regio Foodvalley springt inmiddels landelijk in de kijker en werd uit 40 projecten, samen met 7 andere kanshebbers, genomineerd voor de WOW-prijs. Het WOW-platform is gericht op kennisdelen en samenwerking tussen weg-, vaarweg- en waterbeheerders. “De Verkeersdesk gaat heel erg over samenwerking”, benadrukt Tutert. “Er is meer contact met andere partijen, die met hetzelfde bezig zijn. Dat levert veel nieuwe inzichten op. Samengebracht in de Verkeersdesk liggen die inzichten voor het grijpen.” De Jongh en Tutert hopen dat de komende tijd thema’s verder worden uitgediept en er samen vraagstukken worden aangepakt. “Dit kan heel veel opleveren. Het is uiteindelijk aan de gebruikers om de Verkeersdesk relevant te maken.”


Ambtenaren aan het stuur

Per thema wordt de Verkeersdesk nu verder uitgebouwd. Daarvoor zitten ambtenaren van de acht regiogemeenten aan het stuur. Zij leggen per thema onderling verbinding. Marleen Hovens, programmaregisseur mobiliteit en verkeer van de gemeente Wageningen, is accountmanager voor het thema Fiets. “Aan de hand van beleidsvragen kijken we samen welke informatie nodig is”, legt Hovens uit. “We zitten in de werkgroep met gemeenten én de provincies aan tafel. Het is fijn om de thema’s te verdelen, want voor kleinere gemeenten is het niet te doen om alle beleidsvragen op te pakken.”

Hovens ziet veel kansen voor de Verkeersdesk. “Het is een ‘tool’ in ontwikkeling, die ons veel gaat brengen”, verwacht ze. “Het helpt om gegevens boven water te krijgen die ons ondersteunen bij verkeerskundige vraagstukken. Wat betekent een ingreep in het wegennet voor het fietsverkeer? Of hoe ziet de weginrichting eruit voor fietsers? Dat overzicht is er nu nog niet, maar kan straks met één druk op de knop in beeld worden gebracht.”


Toekomst

Dat alles voor de huidige markt, wetgeving en toepassing. “Maar daarnaast wilde ik ook dat
het eenvoudig verder op te schalen zou zijn.”
Want Jansen verwacht dat in de toekomst de insectenmarkt alleen maar groter wordt.
“Larven vermalen tot meel voor toepassing in veevoeders, waarmee je de houdbaarheid vergroot, mag nu niet door een diermeelverbod in veevoer sinds de BSE-crisis. Maar die wetgeving gaat vermoedelijk toch weer veranderen ten gunste van de transitie naar duurzamere eiwitten.”

In de verdere toekomst ziet Jansen nog meer toepassingen, al is de commercie daarvan nog ver weg. Bijvoorbeeld bepaalde vliegenlarven voor wondzalf tegen bacteriële infectie, waarbij vliegen snel met de bacteriemutaties mee kunnen muteren. Of insectenlarven als makers van kleurstoffen.
Voor het praktijkcentrum betekent de larven-kwekerij, die al bijna rijp is voor de markt,
een grote stap vooruit in de eiwittransitie van
de pluimveesector. Voor Jansen als onderzoeker, die dieren, net als mensen trouwens, in hun systemen beziet, is de grootste drive het idee om aan het begin te staan van een heel nieuwe sector.

De komende periode moet de Verkeersdesk zich gaan bewijzen, stelt De Jongh. Eerst voor de gemeenten in de regio, maar het is de bedoeling dat de Verkeersdesk, of in ieder geval de data, straks voor iedereen toegankelijk is. “Zo’n openbare ‘tool’ is heel bruikbaar voor aannemers bijvoorbeeld”, zegt De Jongh. “Die kunnen eenvoudig zien wat het effect is van een wegafsluiting op het verkeer. Of waar er welke vergunningen nodig zijn.” Er kan nog veel meer: “Voor ondernemers kan de Verkeersdesk nieuwe ontwikkelingen op weg helpen”, stelt Tutert. “Op welke locatie zijn bepaalde voorzieningen aanwezig? Of waar komt veel verkeer langs?”, geeft hij als voorbeeld. “De Verkeersdesk laat zien of er muziek zit in je idee.”

Ondersteuning bij het maken van beleid

De Verkeersdesk ondersteunt bij het maken van beleid, zoals rond verkeersveiligheid, verstedelijking en duurzaamheid. “De tool kan ook een signaalfunctie hebben”, zegt Tutert. “Denk aan het monitoren van bereikbaarheid.” Het zijn nu vooral de gemeenten in de regio, de provincies en Rijkswaterstaat die betrokken zijn bij de Verkeersdesk. De Jongh: “We hopen dat er straks meer partijen zullen aanhaken. Zo is er inmiddels contact met de veiligheidsregio’s, die bijvoorbeeld voor de aanrijroutes van hulpdiensten baat kunnen hebben bij de Verkeersdesk.”

De Verkeersdesk maakt bijvoorbeeld inzichtelijk wat het effect is van een wegafsluiting op het verkeer.

Bas Tutert is verkeersplanoloog bij de gemeente Ede en projectleider van de Verkeersdesk. “In de eerste fase van het project zijn we gaan inventariseren welke data er is en zijn we gestart met het vullen van het geografisch informatiesysteem (GIS)”, vertelt hij. “In de tweede fase zijn specifieke data toegevoegd en is de mogelijkheid gecreëerd om berekeningen uit te voeren. Nu de techniek erin zit, kunnen we daadwerkelijk met de Verkeersdesk als ‘tool’ aan de slag”, omschrijft Tutert de derde en laatste fase van het project.


De Verkeersdesk is een website die nog volop in ontwikkeling is. Op verschillende verkeersthema’s wordt informatie via een geografisch systeem inzichtelijk gemaakt. “Er is veel enthousiasme voor het project”, zegt Rick de Jongh, programmamanager Mobiliteit van Regio Foodvalley. De Verkeersdesk draagt bij aan slimme mobiliteit, maar ook aan de digitaliseringsopgave die het rijk aan gemeenten heeft opgelegd. “In 2023 moet 90 procent van alle data digitaal geborgd en ontsloten zijn”, schetst De Jongh de achtergrond. “Veel data is al wel beschikbaar, maar is enorm gefragmenteerd. Het moet worden gestroomlijnd en van een bepaalde kwaliteit zijn om ermee te kunnen werken. Dat betekent checken, verbeteren en aanvullen van datasets.” Ook landelijke datasets worden toegevoegd, zo wordt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) bij het project betrokken.


Rond verkeer en mobiliteit is een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Onmisbare informatie om het verkeer in de regio beter en veiliger te maken. De Verkeersdesk Regio Foodvalley brengt deze datasets op een centrale plek samen en maakt ze toegankelijk en bruikbaar. Een belangrijk hulpmiddel voor gemeenten om slimmer beleid te maken, maar ook ondernemers en bedrijven kunnen met de Verkeersdesk hun voordeel doen.

Regionale Verkeersdesk levert veel nieuwe inzichten op
08

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

Meer informatie over de Verkeersdesk Regio Foodvalley is te vinden op:
platformwow.nl/
wow-prijs-2021-nominaties/
2021/06/verkeersdesk-foodvalley

Het toegankelijk maken van data helpt het verkeer in de regio beter en veiliger te maken.

Samenwerken en kennisdelen

De samenwerking in de regio en het delen van kennis levert volgens Hovens een enorme winst op. “De Verkeersdesk levert veel praktische informatie en kennis op, waardoor we minder snel externe bureaus hoeven in te schakelen”, zegt Hovens. “En je hoeft niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Projectleider Bas Tutert begrijpt en spreekt de taal van dataspecialisten. Het is heel fijn dat we daar in de regio gebruik van kunnen maken. Zijn kennis wordt op deze manier ook optimaal gebruikt.”

De Verkeersdesk Regio Foodvalley springt inmiddels landelijk in de kijker en werd uit 40 projecten, samen met 7 andere kanshebbers, genomineerd voor de WOW-prijs. Het WOW-platform is gericht op kennisdelen en samenwerking tussen weg-, vaarweg- en waterbeheerders. “De Verkeersdesk gaat heel erg over samenwerking”, benadrukt Tutert. “Er is meer contact met andere partijen, die met hetzelfde bezig zijn. Dat levert veel nieuwe inzichten op. Samengebracht in de Verkeersdesk liggen die inzichten voor het grijpen.” De Jongh en Tutert hopen dat de komende tijd thema’s verder worden uitgediept en er samen vraagstukken worden aangepakt. “Dit kan heel veel opleveren. Het is uiteindelijk aan de gebruikers om de Verkeersdesk relevant te maken.”


Ambtenaren aan het stuur

Per thema wordt de Verkeersdesk nu verder uitgebouwd. Daarvoor zitten ambtenaren van de acht regiogemeenten aan het stuur. Zij leggen per thema onderling verbinding. Marleen Hovens, programmaregisseur mobiliteit en verkeer van de gemeente Wageningen, is accountmanager voor het thema Fiets. “Aan de hand van beleidsvragen kijken we samen welke informatie nodig is”, legt Hovens uit. “We zitten in de werkgroep met gemeenten én de provincies aan tafel. Het is fijn om de thema’s te verdelen, want voor kleinere gemeenten is het niet te doen om alle beleidsvragen op te pakken.”

Hovens ziet veel kansen voor de Verkeersdesk. “Het is een ‘tool’ in ontwikkeling, die ons veel gaat brengen”, verwacht ze. “Het helpt om gegevens boven water te krijgen die ons ondersteunen bij verkeerskundige vraagstukken. Wat betekent een ingreep in het wegennet voor het fietsverkeer? Of hoe ziet de weginrichting eruit voor fietsers? Dat overzicht is er nu nog niet, maar kan straks met één druk op de knop in beeld worden gebracht.”


Ondersteuning bij het maken van beleid

De Verkeersdesk ondersteunt bij het maken van beleid, zoals rond verkeersveiligheid, verstedelijking en duurzaamheid. “De tool kan ook een signaalfunctie hebben”, zegt Tutert. “Denk aan het monitoren van bereikbaarheid.” Het zijn nu vooral de gemeenten in de regio, de provincies en Rijkswaterstaat die betrokken zijn bij de Verkeersdesk. De Jongh: “We hopen dat er straks meer partijen zullen aanhaken. Zo is er inmiddels contact met de veiligheidsregio’s, die bijvoorbeeld voor de aanrijroutes van hulpdiensten baat kunnen hebben bij de Verkeersdesk.”

De komende periode moet de Verkeersdesk zich gaan bewijzen, stelt De Jongh. Eerst voor de gemeenten in de regio, maar het is de bedoeling dat de Verkeersdesk, of in ieder geval de data, straks voor iedereen toegankelijk is. “Zo’n openbare ‘tool’ is heel bruikbaar voor aannemers bijvoorbeeld”, zegt De Jongh. “Die kunnen eenvoudig zien wat het effect is van een wegafsluiting op het verkeer. Of waar er welke vergunningen nodig zijn.” Er kan nog veel meer: “Voor ondernemers kan de Verkeersdesk nieuwe ontwikkelingen op weg helpen”, stelt Tutert. “Op welke locatie zijn bepaalde voorzieningen aanwezig? Of waar komt veel verkeer langs?”, geeft hij als voorbeeld. “De Verkeersdesk laat zien of er muziek zit in je idee.”

De Verkeersdesk maakt bijvoorbeeld inzichtelijk wat het effect is van een wegafsluiting op het verkeer.

Bas Tutert is verkeersplanoloog bij de gemeente Ede en projectleider van de Verkeersdesk. “In de eerste fase van het project zijn we gaan inventariseren welke data er is en zijn we gestart met het vullen van het geografisch informatiesysteem (GIS)”, vertelt hij. “In de tweede fase zijn specifieke data toegevoegd en is de mogelijkheid gecreëerd om berekeningen uit te voeren. Nu de techniek erin zit, kunnen we daadwerkelijk met de Verkeersdesk als ‘tool’ aan de slag”, omschrijft Tutert de derde en laatste fase van het project.


De Verkeersdesk is een website die nog volop in ontwikkeling is. Op verschillende verkeersthema’s wordt informatie via een geografisch systeem inzichtelijk gemaakt. “Er is veel enthousiasme voor het project”, zegt Rick de Jongh, programmamanager Mobiliteit van Regio Foodvalley. De Verkeersdesk draagt bij aan slimme mobiliteit, maar ook aan de digitaliseringsopgave die het rijk aan gemeenten heeft opgelegd. “In 2023 moet 90 procent van alle data digitaal geborgd en ontsloten zijn”, schetst De Jongh de achtergrond. “Veel data is al wel beschikbaar, maar is enorm gefragmenteerd. Het moet worden gestroomlijnd en van een bepaalde kwaliteit zijn om ermee te kunnen werken. Dat betekent checken, verbeteren en aanvullen van datasets.” Ook landelijke datasets worden toegevoegd, zo wordt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) bij het project betrokken.


Rond verkeer en mobiliteit is een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Onmisbare informatie om het verkeer in de regio beter en veiliger te maken. De Verkeersdesk Regio Foodvalley brengt deze datasets op een centrale plek samen en maakt ze toegankelijk en bruikbaar. Een belangrijk hulpmiddel voor gemeenten om slimmer beleid te maken, maar ook ondernemers en bedrijven kunnen met de Verkeersdesk hun voordeel doen.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm