Innovatie-monitor gaat energie geven
05

Insectenpraktijkcentrum van
start in Barneveld

Grotere en kleinere ondernemers, startups, kennisorganisaties, onderwijsinstellingen
en overheden… iedereen is uitgenodigd om mee te denken en oplossingen te verzinnen,
zegt Bertineke Boon-Bart. Neem contact op via 
06-10058489 of aboon@che.nl.

Lees verder onder de foto.

Circulair werken en ondernemen is dit jaar het thema

Ieder jaar zal de Innovatiemonitor een thema hebben. Dit jaar is dat circulair werken en ondernemen, zo vertelt Boon-Bart. “Er gebeurt al veel op dit gebied– we hebben bijvoorbeeld een prachtig Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Tegelijkertijd is het een van de grootste opgaven van deze tijd, omdat we met z’n allen hebben afgesproken dat we in 2050 geen afval meer produceren. Daar zijn we nog lang niet. Wij willen mooie voorbeelden tonen van hoe het wel kan, maar ook signaleren welke vragen er liggen. Zodat andere partijen in de regio daar misschien weer op kunnen inspelen.”

Interviews en meet-ups op locatie

Daarnaast wil de Innovatiemonitor drie keer per jaar een meet-up op locatie organiseren, met een exclusief programma voor zo’n twintig personen en een online hoofdprogramma voor een onbeperkt publiek. De eerste zal in december plaatsvinden. “Die momenten willen we gebruiken om via een app hele gerichte vragen uit te zetten over waar de mensen mee bezig zijn in de regio en waar de behoeften liggen”, zegt Boon-Bart. “Deze manier van vragen past meer bij de context waarin mensen vol energie bezig zijn.” Uiteindelijk levert al die informatie uit interviews en meet-ups ieder jaar een prachtig e-magazine op. En mogelijk meer: De Innovatiemonitor wil in de toekomst een soort ‘open source’ platform creëren om kennis uit te wisselen en samen verder te leren.


Ook de aanpak wordt anders, zegt de projectleider. “Bij een enquête moet je er hard aan trekken om alle informatie binnen te krijgen. In plaats daarvan wilden we iets waar mensen enthousiast van worden. Dat is ook eigenlijk waar het bij innovatie om draait.” Dus gaat de Innovatiemonitor naar de mensen toe. De onderzoekers nemen veertien interviews per jaar af, waarvan vier verdiepende gesprekken toegespitst op een bepaald thema. 


Bertineke Boon-Bart en Henk Kievit bij de kick-off van de Innovatiemonitor:
“We willen niet meten, maar een flow laten ontstaan.”

Focus op innovatie en samenwerking

De eerste Innovatiemonitor was eigenlijk een nulmeting, legt Boon-Bart uit, er werd een grote enquête uitgezet. “Dat leverde heel veel informatie op, maar het was maar één meetmoment. En monitoring is een voortdurend proces. In het kader van de Strategische Agenda Regio Foodvalley kregen wij het verzoek om een voorstel te maken voor de kwalitatieve monitoring in de komende jaren. Dat wilden wij wel, want in de tussentijd was de regio volop in ontwikkeling. Ditmaal ligt de focus niet alleen op innovatie binnen de organisaties, maar staat samenwerking centraal.”


Succes als ondernemers, onderwijspartijen en overheden er iets in zien

Dat is bij de aftrap in het Schaffelaartheater in Barneveld alvast aardig gelukt, vertelt Boon-Bart achteraf. “De respons is heel goed. Ik ben verbaasd over hoeveel organisaties op ons afkomen met concrete ideeën of het aanbod om bij hun iets te doen. Mensen zijn heel enthousiast. Het kan alleen maar een succes worden als ondernemers, onderwijspartijen en overheden er iets in zien. Dat lijkt te lukken.”“Deze regio is heel erg innovatief, maar kan nog veel innovatiever.” Dat leek het motto van de kick-off van de Innovatiemonitor op 29 september. Het zijn de woorden van Henk Kievit, lector Dienstbaar Organiseren aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Samen met onderzoeker en projectleider Bertineke Boon-Bart van CHE is hij de drijvende kracht achter de nieuwe Innovatiemonitor. Die wordt helemaal anders dan de eerste monitor in 2018. “Toen ging het om inzicht in de stand van zaken”, aldus Kievit. “Nu gaan we actief bouwen aan een ecosysteem voor innovatie.” Boon-Bart vat het enthousiast samen: “We willen niet meten, maar een flow laten ontstaan. De Innovatiemonitor gaat energie geven.”


Er is een nieuwe Innovatiemonitor Regio Foodvalley van start gegaan met ook een hele nieuwe aanpak. Ditmaal geen enquêtes en droge rapporten, maar voortdurend wordt enthousiast getoond hoe leuk samenwerking en innovatie zijn. En iedereen mag aanhaken en oplossingen verzinnen. 


Innovatie-monitor gaat energie geven
05

Grotere en kleinere ondernemers, startups, kennisorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden… iedereen is uitgenodigd om mee te denken en oplossingen te verzinnen, zegt Bertineke Boon-Bart. Neem contact op via 06-10058489 of aboon@che.nl.

Circulair werken en ondernemen is dit jaar het thema

Dat alles voor de huidige markt, wetgeving en toepassing. “Maar daarnaast wilde ik ook dat het eenvoudig verder op te schalen zou zijn.” Want Jansen verwacht dat in de toekomst de insectenmarkt alleen maar groter wordt. “Larven vermalen tot meel voor toepassing in veevoeders, waarmee je de houdbaarheid vergroot, mag nu niet door een diermeelverbod in veevoer sinds de BSE-crisis. Maar die wetgeving gaat vermoedelijk toch weer veranderen ten gunste van de transitie naar duurzamere eiwitten.” 

In de verdere toekomst ziet Jansen nog meer toepassingen, al is de commercie daarvan nog ver weg. Bijvoorbeeld bepaalde vliegenlarven voor wondzalf tegen bacteriële infectie, waarbij vliegen snel met de bacteriemutaties mee kunnen muteren. Of insectenlarven als makers van kleurstoffen. Voor het praktijkcentrum betekent de larven-kwekerij, die al bijna rijp is voor de markt, een grote stap vooruit in de eiwittransitie van de pluimveesector. Voor Jansen als onderzoeker, die dieren, net als mensen trouwens, in hun systemen beziet, is de grootste drive het idee om aan het begin te staan van een heel nieuwe sector.

Interviews en meet-ups op locatie

Daarnaast wil de Innovatiemonitor drie keer per jaar een meet-up op locatie organiseren, met een exclusief programma voor zo’n twintig personen en een online hoofdprogramma voor een onbeperkt publiek. De eerste zal in december plaatsvinden. “Die momenten willen we gebruiken om via een app hele gerichte vragen uit te zetten over waar de mensen mee bezig zijn in de regio en waar de behoeften liggen”, zegt Boon-Bart. “Deze manier van vragen past meer bij de context waarin mensen vol energie bezig zijn.” Uiteindelijk levert al die informatie uit interviews en meet-ups ieder jaar een prachtig e-magazine op. En mogelijk meer: De Innovatiemonitor wil in de toekomst een soort ‘open source’ platform creëren om kennis uit te wisselen en samen verder te leren.


Ook de aanpak wordt anders, zegt de projectleider. “Bij een enquête moet je er hard aan trekken om alle informatie binnen te krijgen. In plaats daarvan wilden we iets waar mensen enthousiast van worden. Dat is ook eigenlijk waar het bij innovatie om draait.” Dus gaat de Innovatiemonitor naar de mensen toe. De onderzoekers nemen veertien interviews per jaar af, waarvan vier verdiepende gesprekken toegespitst op een bepaald thema. 


Bertineke Boon-Bart en Henk Kievit bij de kick-off van de Innovatiemonitor:
“We willen niet meten, maar een flow laten ontstaan.”

Focus op innovatie en samenwerking

De eerste Innovatiemonitor was eigenlijk een nulmeting, legt Boon-Bart uit, er werd een grote enquête uitgezet. “Dat leverde heel veel informatie op, maar het was maar één meetmoment. En monitoring is een voortdurend proces. In het kader van de Strategische Agenda Regio Foodvalley kregen wij het verzoek om een voorstel te maken voor de kwalitatieve monitoring in de komende jaren. Dat wilden wij wel, want in de tussentijd was de regio volop in ontwikkeling. Ditmaal ligt de focus niet alleen op innovatie binnen de organisaties, maar staat samenwerking centraal.”


Succes als ondernemers, onderwijspartijen en overheden er iets in zien

Dat is bij de aftrap in het Schaffelaartheater in Barneveld alvast aardig gelukt, vertelt Boon-Bart achteraf. “De respons is heel goed. Ik ben verbaasd over hoeveel organisaties op ons afkomen met concrete ideeën of het aanbod om bij hun iets te doen. Mensen zijn heel enthousiast. Het kan alleen maar een succes worden als ondernemers, onderwijspartijen en overheden er iets in zien. Dat lijkt te lukken.”“Deze regio is heel erg innovatief, maar kan nog veel innovatiever.” Dat leek het motto van de kick-off van de Innovatiemonitor op 29 september. Het zijn de woorden van Henk Kievit, lector Dienstbaar Organiseren aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Samen met onderzoeker en projectleider Bertineke Boon-Bart van CHE is hij de drijvende kracht achter de nieuwe Innovatiemonitor. Die wordt helemaal anders dan de eerste monitor in 2018. “Toen ging het om inzicht in de stand van zaken”, aldus Kievit. “Nu gaan we actief bouwen aan een ecosysteem voor innovatie.” Boon-Bart vat het enthousiast samen: “We willen niet meten, maar een flow laten ontstaan. De Innovatiemonitor gaat energie geven.”


Er is een nieuwe Innovatiemonitor Regio Foodvalley van start gegaan met ook een hele nieuwe aanpak. Ditmaal geen enquêtes en droge rapporten, maar voortdurend wordt enthousiast getoond hoe leuk samenwerking en innovatie zijn. En iedereen mag aanhaken en oplossingen verzinnen. 


Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm