apaanimalisfuturum07.png

Aeres ontwikkelt samen met partners een dierenontdekpark in Barneveld

12
Toekomst tussen dier en mens onder de loep
apaanimalisfuturum02.png

Op de campus van Aeres in Barneveld ontwikkelt zich de komende jaren een dierenontdekpark als publieksattractie voor inwoners van Regio Foodvalley en ver daarbuiten. Hier komen bezoekers straks alles te weten over gezelschapsdieren, productiedieren en wilde dieren.
Voor studenten een mooie gelegenheid om te leren omgaan met publiek. En voor kennispartners en het bedrijfsleven een uitgelezen kans om mede invulling te geven aan de thema’s in het park en een rol te spelen in de maatschappelijke dialoog. Want de toekomst tussen dier en mens is waar het in deze bijzondere omgeving om draait. De naam van het park is in juni onthuld: Van Dieren ontdekpark.

lijn_2.svg quote.svg

Onderwijsinstelling Aeres is initiatiefnemer van het project. “Vanuit het werkveld worden meer eisen gesteld aan sociale en communicatieve vaardigheden van onze studenten”, schetst projectleider Mirella van Leeuwen de aanleiding voor het plan. “Werkzaamheden in de dierensector zijn steeds meer publieksgericht.” Van Dieren ontdekpark geeft studenten de kans om al voordat ze op stage gaan in contact te komen met consumenten en bezoekers. “Zo leren ze in een veilige leeromgeving het verhaal te vertellen”, zegt Van Leeuwen. In het park komen bezoekers op een educatieve wijze in contact met dieren en leren ze door de ogen van dieren te kijken.

De relatie tussen dier en mens, en vooral de toekomst van die relatie, staat in het Van Dieren ontdekpark centraal. “Dat is actueel en maatschappelijk relevant”, laat Van Leeuwen zien. “Denk alleen al aan discussies over dierenwelzijn of de terugkeer van de wolf in Nederland.” Het is uitdagend en interessant om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken, zo stelt Van Leeuwen. “Daarnaast is het park bedoeld om samen met kennispartners en het bedrijfsleven aan deze maatschappelijke dialoog een platform te bieden.”

lijn_2.svg (copy) quote.svg (copy)

Projectleider
Mirella van Leeuwen (r): "Werkzaamheden in de dierensector zijn steeds meer publieksgericht."

Aeres zoekt partners die zich aan willen sluiten bij een van de 25 thema’s van Van Dieren ontdekpark. Die concentreren zich rond het dier als gezelschap, als voedselbron en als onderdeel van de natuur. Partners krijgen de kans om mede invulling te geven aan het thema en kunnen het dierenontdekpark ook gebruiken voor events met hun relaties. “Aansluiting met het onderwijs staat voorop, dus we zoeken partners die educatie belangrijk en interessant vinden”, zegt Van Leeuwen. “Het liefst werken we samen met partijen uit de regio. We merken dat het draagvlak en de betrokkenheid groot is.”


De projectleider laat weten dat er al de nodige belangstelling is. “Er zijn al meerdere bedrijven en organisaties die meedoen”, zegt Van Leeuwen. “Prins Petfoods is een van de partners die een thema binnen gezelschapsdieren adopteert en zo bijdraagt aan de realisatie en verdere ontwikkeling. Zij hebben ook een kenniscentrum en educatie staat in hun missie. Ook Vitakraft doet mee en organisaties als Dibevo, het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LIGC), de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en IVN Barneveld sluiten aan als kennispartner. We voeren momenteel veel gesprekken met bedrijven binnen en buiten de dierenbranche.” Voor bedrijven die zich maatschappelijk betrokken voelen, is een partnerschap volgens de projectleider heel aantrekkelijk. “Door samen een thema in te vullen, kun je als partner mede een antwoord geven op maatschappelijke vragen en een rol spelen in die discussie.”

Betrokkenheid

De komende jaren werkt Aeres samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheid verder aan de ontwikkeling van Van Dieren ontdekpark, dat stapsgewijs geopend zal worden. Van Leeuwen: "Het bedrijfsleven zal daarin verankerd zijn,
want alleen dan kunnen we aansluiting houden bij ontwikkelingen in de sector.”

Van Leeuwen ziet nadrukkelijk een kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en onderwijs. Niet alleen worden studenten beter op een professionele werkomgeving voorbereid, ook bedrijven kunnen met hun vraagstukken terecht. “Van Dieren ontdekpark is dé plek waar je het gesprek met de consument kunt aangaan”, stelt Van Leeuwen. In navolging van lectoren in het hbo, zijn voor praktijkgericht onderzoek op mbo-niveau practoren actief. “Daarmee wordt innovatie in het mbo bevorderd en doen studenten onderzoekservaring op. In Barneveld wordt nu het practoraat Dierenwelzijn ontwikkeld.”


Kruisbestuiving

Deze video is gemaakt door een studentonderneming 
WOUT & CO van de CHE.

Van Dieren ontdekpark wil bezoekers bewust maken van hoe mensen met dieren omgaan. “We hopen zo ook bij te dragen aan gedragsverandering, zodat mensen een bewuste keuze maken op het gebied van dier”, zegt Van Leeuwen. “Bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor dieren en huisdieren, voedingskeuze en het omgaan met de natuur.” Met name gezinnen of grootouders met (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook jong volwassenen met interesse in dier en natuur behoren tot de doelgroep. “Naast een leuk dagje uit, verwachten bezoekers hier straks ook echt wat te leren”, voorziet Van Leeuwen. “Van Dieren ontdekpark is in dat opzicht vergelijkbaar met experience centra als Nemo, Corpus, Archeon en Naturalis.”


De ontwikkeling van de campus tot dierenontdekpark kan Aeres niet alleen. Een goede basis is er al, want de opleiding heeft dierenverblijven met zo’n 3000 dieren en is in het bezit van een dierentuinvergunning. En met 7,5 hectare is het terrein groot genoeg. “In de toekomst willen we uitgroeien tot een publiekspark dat jaarlijks 200.000 bezoekers kan ontvangen. Daarvoor is 16 miljoen euro nodig. Dat kunnen we
niet alleen uit onderwijsgelden bekostigen”,
zegt Van Leeuwen. Het park wordt als publiek-private samenwerking ontwikkeld. Dat kan tot mooie resultaten leiden, verwijst de projectleider naar voorbeelden in de regio, zoals het Poultry Expertise Centre (PEC), Food Academy Nijkerk en het World Food Center in Ede.


Gedragsverandering

Voor meer informatie over Van Dieren ontdekpark en de mogelijkheden om samen te werken kunt u contact opnemen met projectleider Mirella van Leeuwen: mj.van.leeuwen@aeres.nl of Alice Goor, adviseur Marketing & Communicatie: a.j.goor@aeres.nl


Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm