apa20210527rm_food_st...
06
TALENTCENTER
REGIO FOODVALLEY BRENGT
ARBEIDSMARKT
IN BEWEGING

Het praktijkonderzoek bij het Insect Experience Centre en de larvenkwekerij is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. In de Regio Deal Foodvalley werken rijk en regio samen aan de versnelde transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Met het TalentCenter Regio Foodvalley lanceert de regio een matchingsplatform waar werkgevers en kandidaten elkaar rechtstreeks, op basis van talentprofielen, kunnen vinden. De vraag naar medewerkers in de regio is groot. Maar het TalentCenter is meer dan een prikbord van vraag en aanbod. Het platform stimuleert iedereen om verder te kijken en zich te ontwikkelen, óók wie niet direct op zoek is naar een baan.

Op het online platform komt vraag en aanbod zonder tussenkomst van anderen samen. Aan de hand van een talentprofiel kunnen kandidaten zich oriënteren, direct een baan zoeken, of inspiratie opdoen om zichzelf verder te ontwikkelen. Werkgevers kunnen rechtstreeks in contact komen met kandidaten en vinden in het Talentcenter informatie over de arbeidsmarkt in de regio en een loopbaanwinkel voor ontwikkeling van de eigen medewerkers.


Tegelijk met het ontwikkelen van een matchings-platform in de regio richten onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s
en het rijk zich in het Techniekpact samen op het zorgdragen voor voldoende vakbekwame technici. “We redden het daar niet alleen met instroom van onderaf”, zegt Joop Hazeleger, directeur van Knooppunt Techniek en programmamanager van
het Techniekpact Regio Foodvalley. “Nu we ons
meer op zijinstromers richten, hebben we de krachten regionaal gebundeld in het TalentCenter.”


apalassen14.png

Met een nieuwe campagne, hoopt het TalentCenter mensen te prikkelen het online platform te bekijken. “Zodat ze zien wat het nu eigenlijk is”, zegt Hazeleger. “De volgende stap: ‘Is dit wat voor mij?’ en vervolgens: ‘Wat heb ik daarvoor nodig?’ komt dan vanzelf.” Hij hoopt dat mensen in beweging komen. “Wie de slogan ziet, mag best even in de war zijn of ontregeld raken. Dat geldt net zo goed voor werkgevers. Ook zij doen wat ze gewend zijn en hebben hun eigen voorkeur. We willen werkgevers triggeren om anders te denken en op plekken waar ze nog niet eerder hebben gekeken, naar nieuwe medewerkers te zoeken.”


Volgende stap

Verschuivingen op de arbeidsmarkt zijn van alle tijden, maar vakgebieden lopen steeds vaker in elkaar over. “ICT vind je overal”, geeft Hazeleger als voorbeeld. “En kijk naar de gebouwde omgeving, daar zijn vanaf het begin alle disciplines in een project geïntegreerd.” Het TalentCenter brengt alles rond werkgelegenheid in de regio onder één paraplu en laat zien welke verschillende wegen er mogelijk zijn. “Zo zijn er, gericht op zijinstromers, bijvoorbeeld korte scholingstrajecten en opleidingstrajecten met werkgarantie, onder meer in de bouw en installatietechniek”, schetst Hazeleger. “In de bouw verwachten we het komende half jaar de eerste honderd nieuwe medewerkers aan de slag te helpen.” Het is een van de sectoren waar de vraag naar werknemers groot is. “In de regio moeten de komende jaren tienduizenden woningen worden gebouwd. Maar ook de energietransitie zal tot een groeiende vraag naar nieuwe medewerkers leiden.”


Ondanks de coronacrisis is de arbeidsmarkt nog steeds krap, constateert Hazeleger. “Het is aan het begin even wat rustiger geweest, toen aanvoerlijnen uit China stil kwamen te liggen”, kijkt hij terug op vorig jaar. “Toch heeft zich dat vrij snel hersteld.
De meeste technische sectoren draaien inmiddels volop en de vraag naar arbeid , met name in de techniek, is onverminderd hoog.” Grote verschuivingen op de arbeidsmarkt doen zich nog niet voor. Hazeleger: “We hadden verwacht dat
veel mensen, bijvoorbeeld uit de horeca of de evenementenbranche, op zoek zouden gaan
naar ander werk. Door de steunmaatregelen is
die beweging niet zo groot, al kan dat straks nog komen.”

Er is meer nodig om mensen te ‘triggeren’, zo stelt Hazeleger. “De beelden die men van techniek heeft, kloppen niet met de werkelijkheid”, ervaart hij. “Techniek is inmiddels overal, het beeld moet echt worden bijgesteld.” Verschillende sectoren blijken soms helemaal niet zo ver uiteen te lopen. Zo wordt in het traject ‘Van bank naar bouw’ bankpersoneel uitgedaagd in de bouw te gaan werken. “In de bouw worden óók calculaties en plannen gemaakt”, wijst Hazeleger op de overeenkomsten. “Bij techniek wordt vaak aan het maken gedacht, maar het gaat ook over ontwerpen, tekenen en begroten."


Ander werk

In de verdere toekomst ziet Jansen nog meer toepassingen, al is de commercie daarvan nog ver weg. Bijvoorbeeld bepaalde vliegenlarven voor wondzalf tegen bacteriële infectie, waarbij vliegen snel met de bacteriemutaties mee kunnen muteren. Of insectenlarven als makers van kleurstoffen.
Voor het praktijkcentrum betekent de larven-kwekerij, die al bijna rijp is voor de markt,
een grote stap vooruit in de eiwittransitie van
de pluimveesector. Voor Jansen als onderzoeker, die dieren, net als mensen trouwens, in hun systemen beziet, is de grootste drive het idee om aan het begin te staan van een heel nieuwe sector.

Dat alles voor de huidige markt, wetgeving en toepassing. “Maar daarnaast wilde ik ook dat
het eenvoudig verder op te schalen zou zijn.”
Want Jansen verwacht dat in de toekomst de insectenmarkt alleen maar groter wordt.
“Larven vermalen tot meel voor toepassing in veevoeders, waarmee je de houdbaarheid vergroot, mag nu niet door een diermeelverbod in veevoer sinds de BSE-crisis. Maar die wetgeving gaat vermoedelijk toch weer veranderen ten gunste van de transitie naar duurzamere eiwitten.”

Toekomst

lijn_2.svg (copy) quote.svg (copy)
lijn_2.svg (copy1) quote.svg (copy1)

Laten zien wat er is aan banen en opleidingen, helpt om de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de regio te vergroten. “Het TalentCenter is een plek waar je voortdurend in- en uit kunt lopen, waar je toegang hebt tot zelftesten en waar je verder wordt geholpen. Mensen onderschatten zichzelf vaak, maar mobiliteit is makkelijker dan je denkt”, spoort Hazeleger iedereen aan.


Laat jezelf zien

“Voor bedrijven is het TalentCenter een nieuwe manier om mensen aan te trekken. Dus meld je aan en laat jezelf zien. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”


Studenten krijgen les aan het
Technova College in Ede.

3.-regionale-ruimtelijke-verkenning.jpg (copy)

Via het TalentCenter kunnen mensen inspiratie opdoen om zichzelf verder te ontwikkelen.

Houd de website van
Regio Foodvalley in de gaten voor de start van de campagne.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm