13
PARTNERS
AAN HET
WOORD
In Regio Foodvalley staat partnerschap aan de basis. Daarom geven we graag een aantal partners het woord.

Groei

Groei is het online magazine van Regio Foodvalley. In dit magazine worden projecten en initiatieven belicht die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan regionale samenwerking. Groei komt twee keer per jaar uit.
Volledig scherm