13
PARTNERS
AAN HET
WOORD
In Regio Foodvalley staat partnerschap aan de basis. Daarom geven we graag een aantal partners het woord.