‘Het behoud van talent
is een gezamenlijke strijd’

Regio Foodvalley wil een circulaire, gezonde regio te zijn waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Bovendien wil de regio haar sterke posities op het gebied van AgriFood, Voeding en Gezondheid verder versterken en uitbouwen. Flinke ambities, waarbij het onderwijs een belangrijke rol vervult.

bastiaan_pellikaan2_-_vooruitblik_2021.jpg
aeres.svg panterijn.svg cog.svg che.svg wageningen.svg van_hall.svg

Naast overheden en bedrijfsleven, hebben de onderwijspartners
CHE, WUR, Van Hall Larenstein,
Rijn IJssel, ROC A12, Pantarijn
(als vertegenwoordiger van alle
VO-scholen) en Aeres hun krachten gebundeld in Regio Foodvalley.
We praten met de huidige voorzitter van de onderwijssamenwerking, Bastiaan Pellikaan, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Aeres, over hoe het onderwijs met de uitdagingen van de regio aan de slag gaat.

Waarom is het zo belangrijk dat onderwijspartijen binnen Regio Foodvalley 
met elkaar samenwerken?

quote.svg (copy)

“We willen een bijdrage leveren aan de realisatie van de Strategische Agenda van Regio Foodvalley, met al haar relevante thema’s op het gebied van voedsel, gezondheid, werkgelegenheid en leefomgeving. Samenwerking zorgt ervoor dat het onderwijs in de regio één duidelijk aanspreekpunt heeft voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven of provincie en gemeentes. Als een van die partijen een onderwijsgerelateerde vraag heeft, is het duidelijk waar deze gesteld kan worden en kan men ervan op aan dat deze vraag wordt opgepakt. En andersom werkt het net zo. In samenwerking met andere partijen vormen we één afzender”.

Waaruit bestaat de toegevoegde waarde van het onderwijs binnen Regio Foodvalley?

quote.svg (copy)

“Als onderwijs- en kennisinstellingen hebben we voortdurend te maken met oproepen vanuit het bedrijfsleven, die allemaal neerkomen op hetzelfde: ‘Leid meer mensen op!’. Er is simpelweg een schreeuwend tekort aan goed opgeleide mensen, of het nu gaat om techniek, gezondheid of voedselproductie. Als opleiders hebben we daarin natuurlijk een hele belangrijke rol.

Hoe ziet die rol eruit?

quote.svg (copy)

“Allereerst zorgen we ervoor dat de infrastructuur van het onderwijs goed functioneert. Mensen kunnen een relevante opleiding van hoge kwaliteit volgen in de eigen regio. En die opleidingen moeten aansluiten op maatschappelijke behoeftes en vragen vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast is er speciale aandacht voor het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen. Je moet, met andere woorden, ook werken aan een opleidingsaanbod voor mensen die later in hun carrière een andere richting willen inslaan of zich verder willen professionaliseren. Een ander voorbeeld is dat we nog beter moeten inspelen op de onderwijsvraag  van mensen die laaggeschoold werk verrichten en die zich verder willen ontwikkelen”.

Al die zaken raken aan een van de kernpunten uit de strategische agenda, namelijk de strijd om ‘Human Talent’?

quote.svg (copy)

“Precies, en die strijd is een gezamenlijke strijd.
De verschillende onderwijspartijen kunnen zeker opschalen om meer mensen op te leiden.
Maar je krijgt pas leerlingen en studenten als de verschillende tekort-sectoren ook aantrekkelijk
zijn om in te werken. Of het nu gaat om een goede cao, imago, of arbeidsomstandigheden, daar ligt
ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven en voor overheden. Het is belangrijk
om samen op te trekken”.

Komt die samenwerking tussen partijen ook van de grond?

quote.svg (copy)

“Zeker, de regio kent vele samenwerkingsverbanden waarin zowel onderwijs, overheden en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Neem bijvoorbeeld het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld, met daaraan gekoppeld het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV). Regio Foodvalley kent veel intensieve veehouderij en dergelijke innovatieve centra dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke en sectorale vraagstukken. Binnen iedere sector zijn er op die manier voorbeelden te noemen”.

Concrete vraagstukken,
concrete oplossingen?

quote.svg (copy)

“Ja soms wel, maar we moeten ons ook realiseren dat niet ieder vraagstuk in de regio zomaar opgelost kan worden. Wel is het duidelijk dat het samenwerken met één gezamenlijke strategische agenda helpt om de aandacht van de verschillende aangesloten partijen, binnen en buiten het onderwijs, te focussen op de thema’s die aandacht behoeven. Dan komt er beweging die vroeg of laat leidt tot verbetering en versterking”.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm