bestuur-lto-2-2.jpg

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei werkt iedere dag aan thema’s die raken aan de ontwikkeling van het buitengebied. Voorzitter Gina van Elten en vicevoorzitters Sophie van Roomen en Harmen Hardeman vertellen over de onmisbare rol van de agrarische sector in onze regio: “Staan voor agrarisch ondernemers en een sterke sector behouden voor alle jongeren die toekomst zien in het boerenbedrijf.”

Voorzitter Gina van Elten en vicevoorzitters
Sophie van Roomen en Harmen Hardeman

2489f01dcd7af490a64eb5a8b1de6fb894e6c6a25a740226b743e728262846ff-1.jpg

Gina van Elten is sinds april 2021 voorzitter van de afdeling met 800 leden, verdeeld over 13 gemeenten. Daarmee vertegenwoordigt de afdeling 60 procent van de boeren in de regio en 75 procent van de regionale voedsel-productie van boerenerf. Gina woont en werkt samen met haar man op hun pluimveebedrijf in Barneveld, waar zij de samenwerking aangegaan zijn met een jonge agrariër. Voorheen was Gina al jaren actief als vicevoorzitter. “Binnen onze vereniging hebben we gekozen voor het gedeelde leiderschap. Mijn drive is niet veranderd: werken aan het creëren van kansen en krachten bundelen in de totale breedte, met bedrijven binnen én buiten onze sector. Want we hebben elkaar allemaal nodig.”

2489f01dcd7af490a64eb5a8b1de6fb894e6c6a25a740226b743e728262846ff-1.jpg

Samenwerken

Binnen haar portefeuille houdt Gina zich onder andere bezig met Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley). “In het Landbouwnetwerk en de Regio Deal zie ik kansen voor onze leden omdat we daarin samenwerken met onderwijs, overheid en ondernemers, vanuit gedeelde belangen. En de thema’s waar we aan werken blijven niet beperkt tot de regio. Wat we hier doen heeft uitstraling naar andere regio’s in Nederland en zelfs internationaal. Regio Foodvalley dient daarom ook als gidsregio waar kennis en innovaties in praktijk worden gebracht. Er komt van alles op ons af met uitdagingen zoals klimaat, stikstof, corona en vogelgriep. De agrarische sector heeft een belangrijke rol in die vraagstukken.” 

De regio heeft een flinke diversiteit aan boerenbedrijven. “We staan bekend als een veehouderijgebied, maar
dan wel in de volle breedte”, vertelt Gina. “We hebben hier echt alles van kleine tot grote bedrijven, biologisch, gemengd, produceren voor de korte keten of internationaal. We zien ook steeds meer akkerbouw
en tuinbouw en bedrijven met een zorg of recreatietak. Die diversiteit aan bedrijven moeten we koesteren,
dat maakt de sector robuust.”

Diversiteit

Ontmoeten 

Sophie van Roomen runt met haar man een melkveebedrijf in Leusden. “Blik op de toekomst en passie en positiviteit houden bij de leden, dat vind ik heel belangrijk. Als vicevoorzitter houd ik mij bezig met evenementen die ondernemers onderling en het publiek met elkaar verbinden. Zo organiseren we naast onze ledenavonden ook boerencafé’s, politieke debatten, zomerevents en fietstochten. Met initiatieven zoals Kijken bij de Boer en Leren bij de Boer bijvoorbeeld, betrekken we samen met regionale partijen, consumenten en kinderen bij onze sector. Ook de tweejaarlijkse Agrimeeting is een groot succes, daarmee zijn we als regio uniek. We organiseren het samen met het Agrarisch Jongeren Kontakt en 30 agripartners. Op de laatste editie kwamen 800 mensen af vanuit de hele sector. Een enorme positieve vibe levert dat op: met zoveel mensen ideeën opdoen, netwerken en ons richten op de toekomst.”

“Die diversiteit aan bedrijven moeten we koesteren, dat maakt de sector robuust.”

2489f01dcd7af490a64eb5a8b1de6fb894e6c6a25a740226b743e728262846ff-1.jpg (copy)
2021.065-lto-kaartje-gelderse-vallei-zonder-logo.png

Vitaal platteland 

Vicevoorzitter Harmen Hardeman heeft een
kalver- en pluimveebedrijf in Renswoude.
“Mijn portefeuille bestaat uit omgevingsbeleid.
Zo ben ik lid van de Economic Board van Regio Foodvalley. Ik houd me bezig met thema’s als omgevingsvisies en energie. Centraal daarbij staat de ruimte in de regio. Landbouwgrond wordt schaars, we moeten het zien te behouden voor jongere generaties. Boerenbedrijven blijven onmisbaar voor de culturele en sociaaleconomische ontwikkeling van het buitengebied. Veel thema’s vragen om ruimte. Zoals woningbouw, industrie en natuur. Wij benadrukken dat je die functies vaak ook kunt combineren. Alles grijpt in elkaar samen; energie vraagt aandacht, maar ook bodemvruchtbaarheid, schoon grondwater, de economie én een vitaal platteland. De sector ontwikkelt zich in hoog tempo, maar vraagt wel om een realistisch uitgangspunt: aanpassingen moeten behapbaar zijn voor bestaande bedrijven.”


2489f01dcd7af490a64eb5a8b1de6fb894e6c6a25a740226b743e728262846ff-1.jpg (copy)

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm