apa20210527rm_food_st...

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

07
‘ONTWIKKELING CORRIDOR A1
IS KEIHARD NODIG’

Het knooppunt A1-A30 bij Barneveld wordt aangepakt en dat is een belangrijke stap naar een betere bereikbaarheid van Regio Foodvalley. Maar er is meer nodig om de oost-westverbinding aan de noordkant van de regio te verbeteren. Zowel op de weg als via het spoor. Samen met Regio Gooi en Vechtstreek, Regio Amersfoort, de Cleantech Regio rond Apeldoorn, regio Twente, bedrijfsleven en provincies, spant Regio Foodvalley zich in om de nodige ontwikkelingen langs de Corridor A1 van de grond te krijgen.

Inmiddels heeft het rijk het besluit genomen en wordt aanpassing van het knooppunt voorbereid. “Hoe we hier in de regio samenwerken, is landelijk als voorbeeld gesteld”, zegt Engbert Stroobosscher, portefeuillehouder Mobiliteit van Regio Foodvalley. “We hebben laten zien wat het belang is voor de hele regio. Ook de Corridor A1 is een ontwikkeling waar we samen met andere partijen én de aangrenzende regio’s de schouders onder willen zetten.”


Dat gezamenlijk optrekken met het bedrijfsleven, overheden en andere belanghebbenden tot succes leidt, bewijst het proces rond de aanpak van het knooppunt A1-A30. Tot de verbeelding spreekt nog steeds het ondernemersevent van oktober 2016 in de Midden Nederland Hallen, waar alle aanwezigen met een stemkaart in de lucht uitdrukking gaven aan de wens om het knooppunt aan te pakken. 


coverbeeld_a1.jpg

De ontwikkeling van de Corridor A1 biedt kansen voor klimaat en duurzaamheid. “Ondernemers zijn zeer gemotiveerd om transport, als onderdeel van hun CO2-voetafdruk, duurzamer te maken”, weet Eikelenboom. “Er is veel belangstelling bij bedrijven voor een railterminal, zodat ze hun goederen via het spoor kunnen vervoeren.” De railterminal draagt bij aan het terugdringen van de stikstofuitstoot en aan het streven van het havenbedrijf Rotterdam om minder containers via de weg en meer via het spoor te vervoeren. Barneveld ligt aan een belangrijke oost-westverbinding op het spoor naar de Baltische staten en China.


Volgende stap

Als er geen vaart komt in de ontwikkeling van de Corridor A1, zal dat remmend werken in de vooruitgang van Regio Foodvalley, durft Eikelenboom wel te stellen. “We moeten écht met sneltreinvaart vooruit”, benadrukt hij. “Ik hoop dat alle betrokken partijen en instanties met veel positieve energie deze ontwikkeling willen aanvliegen.” De volgende stap is om samen met de provincies te kijken hoe er een MIRT-onderzoek tot stand kan komen. “Op rijksniveau worden de verschillende verkeersstromen zeker in samenhang bekeken”, weet Stroobosscher. “Het zou mooi zijn
als we het belang van deze oost-westverbinding
ook in het regeerakkoord terugzien. Uit de recent gepubliceerde Integrale Mobiliteits Analyse (IMA) blijkt in ieder geval dat als er niets wordt gedaan,
de bereikbaarheid van Midden- en Oost-Nederland sterk verslechtert. Er is geen minuut te verliezen.”


Vanuit het rijk zijn de ogen steeds meer op de regio gericht als plek waar nog ruimte is. “Dit is een uitgelezen locatie voor bedrijven, centraal gelegen”, zegt Stroobosscher, die weet dat er ook voor woningbouw naar de regio wordt gekeken. “De druk vanuit de Randstad neemt toe. De komende jaren zullen de regio’s Foodvalley en Arnhem-Nijmegen verder verstedelijken. Er is becijferd dat er de komende tijd in de regio 40.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Dan moet je ook kijken wat dat betekent voor de voorzieningen en de bereikbaarheid van de regio.”


Positieve energie

Ook voor de toeristische sector en het personenvervoer is de ontwikkeling van de Corridor A1 van groot belang. Nieuwe stations bij Amersfoort-Oost, Stroe en Apeldoorn-West maken toeristische bestemmingen beter toegankelijk. Stroe kan zo uitgroeien tot westelijke poort van de Veluwe, voorzien Eikelenboom en Stroobosscher. En voor werknemers in de regio worden de reistijden verbeterd. “Er is nu geen directe treinverbinding met Apeldoorn. Vanuit Barneveld buigt de Valleilijn af naar Amersfoort”, zegt Strooboscher. “Een regiosprinter tussen Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn kan de verbinding tussen Amersfoort, Regio Foodvalley en de Cleantech Regio versterken.” Daarvoor is onder meer uitbreiding van station Barneveld-Noord op het hoofdspoor tussen Amersfoort en Apeldoorn nodig. Met de bouw van de nieuwe Harselaartunnel is daar al rekening mee gehouden. Stroobosscher: “Een transferium op deze plek komt het vestigingsklimaat in de regio ten goede.”


Het is klip en klaar dat een bredere aanpak nodig is, vindt Stroobosscher. Zelfs in coronatijd, waarin het aantal files afnam, bleef de A1 bij Barneveld een knelpunt. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) stijgt de file bij Barneveld met stip in de top 20 van duurste files in Nederland. “Tussen Amersfoort en Apeldoorn loopt de A1 van vijf rijstroken terug naar vier, dan naar drie bij Hoevelaken en twee bij Barneveld”, laat Stroobosscher zien. Met andere woorden: het weggedeelte tussen Barneveld en Apeldoorn vormt een flessenhals in de doorstroming. Verbreding van de A1 tussen Voorthuizen en Apeldoorn is niet alleen goed voor de regio, maar ook heel belangrijk voor de doorstroming van verkeer in Midden- en Oost-Nederland.

Flessenhals

De Corridor A1 is een ontwikkeling waarin alle vervoersstromen worden meegenomen. Goederen- en personenvervoer, via weg én spoor. Een railterminal bij Barneveld, waar ondernemers uit de regio zich voor inspannen, draagt ook bij aan vermindering van de filedruk op de A1. Afstemming en een gecoördineerde aanpak is cruciaal, vindt ook Gijs Eikelenboom, voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring (BIK). “Regio Foodvalley heeft een superhoge intensiteit van activiteiten en mensen”, zegt Eikelenboom. “Om de ambities van deze regio in te vullen, hebben we de Corridor A1 keihard nodig.”

In de verdere toekomst ziet Jansen nog meer toepassingen, al is de commercie daarvan nog ver weg. Bijvoorbeeld bepaalde vliegenlarven voor wondzalf tegen bacteriële infectie, waarbij vliegen snel met de bacteriemutaties mee kunnen muteren. Of insectenlarven als makers van kleurstoffen.
Voor het praktijkcentrum betekent de larven-kwekerij, die al bijna rijp is voor de markt,
een grote stap vooruit in de eiwittransitie van
de pluimveesector. Voor Jansen als onderzoeker, die dieren, net als mensen trouwens, in hun systemen beziet, is de grootste drive het idee om aan het begin te staan van een heel nieuwe sector.

Dat alles voor de huidige markt, wetgeving en toepassing. “Maar daarnaast wilde ik ook dat
het eenvoudig verder op te schalen zou zijn.”
Want Jansen verwacht dat in de toekomst de insectenmarkt alleen maar groter wordt.
“Larven vermalen tot meel voor toepassing in veevoeders, waarmee je de houdbaarheid vergroot, mag nu niet door een diermeelverbod in veevoer sinds de BSE-crisis. Maar die wetgeving gaat vermoedelijk toch weer veranderen ten gunste van de transitie naar duurzamere eiwitten.”

Toekomst

lijn_2.svg (copy1) quote.svg (copy1)
quote_grijs.svg

Ondernemers uit de regio spannen zich in voor een railterminal bij Barneveld. Dat zal ook bijdragen aan vermindering van de filedruk op de A1.

Corridor A1 is een ontwikkeling waar 
Regio Foodvalley samen met de aangrenzende regio’s de schouders onder zet.

kaartje-op-maat_1.jpg

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm