dji00016.jpg

BIK bouwt verder aan een economische toplocatie

Welke Gelderse gemeente staat het hoogst op de ranglijst van economische toplocaties in Nederland? Barneveld dus. De gemeente scoorde dit jaar een 14e plek! Ondernemersvereniging BIK zet zich elke dag in om die economische positie verder te versterken en op te komen voor de belangen van meer dan 6.500 lokale bedrijven. 

bik-logo.png

De BIK is opgericht in 1959 en telt ruim 200 leden, waarvoor 
het regelmatig inspirerende bijeenkomsten organiseert. 
De ondernemersvereniging vervult een spilfunctie op lokaal economisch gebied als belangenbehartiger van lokale bedrijven. Die inzet gebeurt op vijf thema’s.

Barneveld werkt aan de weg

Een optimale bereikbaarheid is cruciaal voor veel Barneveldse bedrijven. Daarom is de BIK nauw betrokken bij de voorbereidingen van grote infraprojecten in de regio. Zo is mede door het aanhoudende lobbywerk van de BIK en de gemeente Barneveld de herstructurering van het knooppunt A1/A30 hoog op de landelijke agenda gekomen.
Maar de BIK zet zich ook actief in voor de komst van
een railterminal aan de A1 bij Barneveld. Uit onderzoek van de BIK en de gemeente Barneveld blijkt dat er
grote lokale en regionale vraag is naar zo’n op- en overslagfaciliteit, onder meer vanuit de transport- en foodlogistieke sector. Een railterminal maakt Barneveld en de Regio Foodvalley minder afhankelijk van wegtransport en kwetsbaar voor filedruk, sluit aan bij ambities van het Havenbedrijf Rotterdam om meer containervervoer per spoor te laten plaatsvinden en draagt bij aan een verlaging van de stikstofuitstoot door wegtransport. De gemeente Barneveld steunt het plan en de provincie Gelderland wil - waar dat kan - meedenken en meehelpen. Inmiddels vinden er gesprekken met mogelijke exploitanten plaats.


Barneveld werkt en onderneemt

Allereerst zet de BIK zich in voor een sterk ondernemersklimaat en goede vestigingsomstandigheden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van betaalbare ruimte op bedrijventerreinen, de uitstraling van die terreinen, het beperken van de regeldruk en een gemeentelijk aanbestedingsbeleid dat kansen biedt voor lokale bedrijven.

Samenwerking met overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de Regio Foodvalley is een belangrijk tweede thema. De BIK betrekt Barneveldse bedrijven bij regionale economische initiatieven en projecten en zet zich in voor een sterk regionaal economisch klimaat, omdat Barneveld daar zelf ook beter van wordt.

Barneveld werkt samen

bik-logo.png (copy)
containers.jpg

Een railterminal maakt Barneveld en de Regio Foodvalley minder afhankelijk van wegtransport en kwetsbaar voor filedruk, sluit aan bij ambities van het Havenbedrijf Rotterdam om meer containervervoer per spoor te laten plaatsvinden en draagt bij aan een verlaging van de stikstofuitstoot door wegtransport. De gemeente Barneveld steunt het plan en de provincie Gelderland wil - waar dat kan - meedenken en meehelpen. Inmiddels vinden er gesprekken met mogelijke exploitanten plaats.


Barneveld werkt aan de weg

Een optimale bereikbaarheid is cruciaal voor veel Barneveldse bedrijven. Daarom is de BIK nauw betrokken bij de voorbereidingen van grote infraprojecten in de regio. Zo is mede door het aanhoudende lobbywerk van de BIK en de gemeente Barneveld de herstructurering van het knooppunt A1/A30 hoog op de landelijke agenda gekomen.

Maar de BIK zet zich ook actief in voor de komst
van een railterminal aan de A1 bij Barneveld.
Uit onderzoek van de BIK en de gemeente Barneveld blijkt dat er grote lokale en regionale vraag is naar zo’n op- en overslagfaciliteit, onder meer vanuit de transport- en foodlogistieke sector.

bik-logo.png (copy)
bik-logo.png (copy)

Barneveld werkt duurzaam

De komende jaren staat ook het Barneveldse bedrijfsleven voor de uitdaging om verder te verduurzamen en de transitie te maken naar een circulaire economie. De BIK werkt actief mee aan projecten en initiatieven op dit gebied en deelt volop informatie met haar leden. Zo heeft de BIK ervoor gezorgd dat er een subsidie beschikbaar is voor alle ondernemers in de gemeente Barneveld voor het laten uitvoeren van een energiescan.


Barneveld werkt

De gemeente Barneveld neemt door haar bedrijvigheid en ligging een unieke positie in de regio Foodvalley en daarbuiten in. Door deze kwaliteiten nog meer uit te dragen, wordt de gemeente Barneveld ook voor bedrijven van buiten de regio bekend als een aantrekkelijke vestigingsplaats met de kernkwaliteiten logistiek, poultry en maakindustrie.


bik-logo.png (copy)
bt_wur.jpg

Barneveld werkt en leert

De BIK zet zich tot slot in voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo steunt de BIK initiatieven als de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) en de Barneveldse Gezondheidsopleiding (BGO). Deze mbo-opleidingen zijn een initiatief van een grote groep Barneveldse bedrijven die een actieve rol willen spelen in het opleiden van een nieuwe generatie vakmensen. Verder steunt de BIK Barneveld Tomorrow. Barneveld Tomorrow verbindt hbo- en wo-studenten, hoogopgeleide young professionals, start-ups en innovatieve Barneveldse bedrijven met elkaar, om zo kennis en talent voor Barneveld te behouden.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm