DE ECONOMIE VAN DE TOEKOMST BIEDT REGIO VOLOP KANSEN
08

Rapport ‘Next Economy’ als inspiratiedocument

In de verbinding tussen boeren, voedselproducenten, kennis, innovatie en wetenschap komt het profiel van Regio Foodvalley nadrukkelijk naar voren.

De agri-foodsector staat in de kern van sterke sectoren in de regio.

Wat is er nodig om mensen aan het werk te houden en hoe kunnen we bijdragen aan de mooie plek die de regio is? “Met deze gedachten zijn de interviews en de gesprekken gevoerd”, zegt Hulshof. “Zo is er gekeken hoe het huidige bedrijfsleven voldoende ruimte kan krijgen. Bedrijven groeien, maar een deel verwacht ook minder ruimte nodig te hebben. Robotisering, AI en circulariteit spelen in die verwachting een rol”, haalt Hulshof het onderzoek aan.

Om te kijken waar kansen liggen voor de regio, worden in het rapport sterke sectoren in de regio onderscheiden. “Agrifood staat in de kern, daarop kunnen we als regio het verschil maken”, zegt Hulshof. Daaromheen staan de vier sterke sectoren tech en metaal, bouw en infra, zorg en welzijn en ICT. Met logistiek en toerisme als twee sectoren die waarde toevoegen aan de andere vijf. “Dit betekent niet dat we sectoren uitsluiten”, verklaart Hulshof. “Het gaat om de hele keten. Deze indeling laat zien hoe we zaken slim kunnen samenpakken en hoe we ons sterke merk slimmer kunnen uitnutten.”

Voldoende ruimte

Sterke sectoren

Het rapport van Savelberg is geen uitputtend onderzoek, onderstreept Hulshof nog eens. “Het gaat erom dat in de ontwikkeling van de regio de economie niet wordt vergeten. Dit rapport helpt ons om na te denken wat we wel en wat we niet willen. En wat er op welke plek wenselijk is. Werkgelegenheid is nodig, maar wel op plekken die goed bereikbaar zijn. Op plekken waar bedrijven duurzaam verder kunnen. Zo creëren we banen voor iedereen en kansen voor ondernemers.”

Het inspiratiedocument geeft voor Hulshof ook een doorkijk naar de nieuwe Strategische Agenda, die de komende tijd voor Regio Foodvalley wordt ontwikkeld. “In de verbinding tussen boeren, voedselproducenten, kennis, innovatie en wetenschap komt het profiel van Regio Foodvalley nadrukkelijk naar voren”, zegt Hulshof. “We kunnen een voorbeeld zijn in de grote transities waar we voor staan. Vooruitdenken helpt ons ook om de mooie elementen van de regio vast te houden. Een Regio Foodvalley waar we fijn kunnen wonen, werken en verblijven, blijft voorop staan.”

Cross-overs op de grensvlakken tussen de vier sterke sectoren en de agrifood-sector zijn kansrijk om in de toekomst duurzaam bij te dragen aan de economie en de brede welvaart in Regio Foodvalley. “Op die grensvlakken zijn innovaties en meerwaarde te verwachten”, legt Hulshof uit. “Denk aan combinaties van technologie en ICT met food, of technologie met duurzaamheid en gezondheid. Een ander voorbeeld is een koppeling van toerisme met food.” Hoe deze ‘next-economy’ ruimtelijk zijn beslag moet krijgen, ligt nog open, benadrukt Hulshof. Savelberg geeft er met een visie op ruimtelijke kansen voor clusters en ecosystemen in hele grote lijnen een kijk op. “Dat is een visie van de onderzoeker, maar elke gemeente is zelf aan zet”, zegt Hulshof. “Het rapport helpt ons om na te denken wat logische verbindingen zouden kunnen zijn. Het laat zien hoe bedrijvigheid elkaar kan versterken. Ook door het delen van elkaars voorzieningen.”

“Onder economie verstaan we niet alleen werk, maar ook wonen, leven en recreëren”, geeft Hulshof de samenhang aan. “Dus ook voorzieningen, zoals voor zorg, sport en cultuur. Alles wat we onder ‘brede welvaart’ verstaan.” Vanuit zijn expertise heeft Savelberg zijn kijk gegeven op de sterke punten van Regio Foodvalley en geeft hij in het rapport ‘Next Economy & impact op bedrijven en ruimte in Regio Foodvalley’ aan waar kansen liggen. “Het is geen visie, maar een inspiratiedocument”, zegt Hulshof. “Het rapport daagt ons uit om onze verbeeldingskracht aan te zetten en wat verder in de toekomst te kijken.”

Het rapport van Savelberg geeft een beeld van hoe de economie in de regio er in 2040 uit zou kunnen zien. In het onderzoek is onder meer gekeken naar hoe de regio er op dit moment uitziet, welke behoefte is er bij bedrijven en wat de banen van de toekomst zijn. Daarvoor zijn verschillende regionale spelers uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen geïnterviewd of betrokken bij feedbacksessies. “Wat Regio Foodvalley karakteriseert is onder meer het relatief grote aantal MKB- en familiebedrijven”, stelt Hulshof. “Ook de aanwezigheid van enkele internationals en een universiteit van wereldfaam is bijzonder”, wijst ze op Wageningen University & Research. “En er zijn natuurlijk nog meer mooie spelers, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en gezondheid rond Ziekenhuis Gelderse Vallei, of de foodproductieclusters in de regio.”

De komende jaren moeten er in Regio Foodvalley 40.000 nieuwe woningen bijkomen. In de Verstedelijkingsstrategie, die samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgesteld, zijn de grote lijnen tot 2040 daarvoor uitgezet. Meer landschap, meer stad en een goede bereikbaarheid staan daarin centraal, maar hoe verhoudt de ontwikkeling van de economie zich tot deze plannen? “Meer woningen, betekent ook meer banen”, zegt de Wageningse wethouder Maud Hulshof, portefeuillehouder Economie in Regio Foodvalley. Peter Savelberg, gebiedsontwikkelaar en visionair op het gebied van stedelijke en economische innovatie, heeft in opdracht van Regio Foodvalley meegedacht om de mogelijkheden voor de toekomst te verkennen.

DE ECONOMIE VAN DE TOEKOMST BIEDT REGIO VOLOP KANSEN
08

Rapport ‘Next Economy’ als inspiratiedocument

Het rapport van Savelberg is geen uitputtend onderzoek, onderstreept Hulshof nog eens. “Het gaat erom dat in de ontwikkeling van de regio de economie niet wordt vergeten. Dit rapport helpt ons om na te denken wat we wel en wat we niet willen. En wat er op welke plek wenselijk is. Werkgelegenheid is nodig, maar wel op plekken die goed bereikbaar zijn. Op plekken waar bedrijven duurzaam verder kunnen. Zo creëren we banen voor iedereen en kansen voor ondernemers.”

Het inspiratiedocument geeft voor Hulshof ook een doorkijk naar de nieuwe Strategische Agenda, die de komende tijd voor Regio Foodvalley wordt ontwikkeld. “In de verbinding tussen boeren, voedselproducenten, kennis, innovatie en wetenschap komt het profiel van Regio Foodvalley nadrukkelijk naar voren”, zegt Hulshof. “We kunnen een voorbeeld zijn in de grote transities waar we voor staan. Vooruitdenken helpt ons ook om de mooie elementen van de regio vast te houden. Een Regio Foodvalley waar we fijn kunnen wonen, werken en verblijven, blijft voorop staan.”

Cross-overs op de grensvlakken tussen de vier sterke sectoren en de agrifood-sector zijn kansrijk om in de toekomst duurzaam bij te dragen aan de economie en de brede welvaart in Regio Foodvalley. “Op die grensvlakken zijn innovaties en meerwaarde te verwachten”, legt Hulshof uit. “Denk aan combinaties van technologie en ICT met food, of technologie met duurzaamheid en gezondheid. Een ander voorbeeld is een koppeling van toerisme met food.” Hoe deze ‘next-economy’ ruimtelijk zijn beslag moet krijgen, ligt nog open, benadrukt Hulshof. Savelberg geeft er met een visie op ruimtelijke kansen voor clusters en ecosystemen in hele grote lijnen een kijk op. “Dat is een visie van de onderzoeker, maar elke gemeente is zelf aan zet”, zegt Hulshof. “Het rapport helpt ons om na te denken wat logische verbindingen zouden kunnen zijn. Het laat zien hoe bedrijvigheid elkaar kan versterken. Ook door het delen van elkaars voorzieningen.”

Sterke sectoren

De agri-foodsector staat in de kern van sterke sectoren in de regio.

In de verbinding tussen boeren, voedselproducenten, kennis, innovatie en wetenschap komt het profiel van Regio Foodvalley nadrukkelijk naar voren.

Wat is er nodig om mensen aan het werk te houden en hoe kunnen we bijdragen aan de mooie plek die de regio is? “Met deze gedachten zijn de interviews en de gesprekken gevoerd”, zegt Hulshof. “Zo is er gekeken hoe het huidige bedrijfsleven voldoende ruimte kan krijgen. Bedrijven groeien, maar een deel verwacht ook minder ruimte nodig te hebben. Robotisering, AI en circulariteit spelen in die verwachting een rol”, haalt Hulshof het onderzoek aan.

Om te kijken waar kansen liggen voor de regio, worden in het rapport sterke sectoren in de regio onderscheiden. “Agrifood staat in de kern, daarop kunnen we als regio het verschil maken”, zegt Hulshof. Daaromheen staan de vier sterke sectoren tech en metaal, bouw en infra, zorg en welzijn en ICT. Met logistiek en toerisme als twee sectoren die waarde toevoegen aan de andere vijf. “Dit betekent niet dat we sectoren uitsluiten”, verklaart Hulshof. “Het gaat om de hele keten. Deze indeling laat zien hoe we zaken slim kunnen samenpakken en hoe we ons sterke merk slimmer kunnen uitnutten.”

Voldoende ruimte

De komende jaren moeten er in Regio Foodvalley 40.000 nieuwe woningen bijkomen. In de Verstedelijkingsstrategie, die samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgesteld, zijn de grote lijnen tot 2040 daarvoor uitgezet. Meer landschap, meer stad en een goede bereikbaarheid staan daarin centraal, maar hoe verhoudt de ontwikkeling van de economie zich tot deze plannen? “Meer woningen, betekent ook meer banen”, zegt de Wageningse wethouder Maud Hulshof, portefeuillehouder Economie in Regio Foodvalley. Peter Savelberg, gebiedsontwikkelaar en visionair op het gebied van stedelijke en economische innovatie, heeft in opdracht van Regio Foodvalley meegedacht om de mogelijkheden voor de toekomst te verkennen.

“Onder economie verstaan we niet alleen werk, maar ook wonen, leven en recreëren”, geeft Hulshof de samenhang aan. “Dus ook voorzieningen, zoals voor zorg, sport en cultuur. Alles wat we onder ‘brede welvaart’ verstaan.” Vanuit zijn expertise heeft Savelberg zijn kijk gegeven op de sterke punten van Regio Foodvalley en geeft hij in het rapport ‘Next Economy & impact op bedrijven en ruimte in Regio Foodvalley’ aan waar kansen liggen. “Het is geen visie, maar een inspiratiedocument”, zegt Hulshof. “Het rapport daagt ons uit om onze verbeeldingskracht aan te zetten en wat verder in de toekomst te kijken.”

Het rapport van Savelberg geeft een beeld van hoe de economie in de regio er in 2040 uit zou kunnen zien. In het onderzoek is onder meer gekeken naar hoe de regio er op dit moment uitziet, welke behoefte is er bij bedrijven en wat de banen van de toekomst zijn. Daarvoor zijn verschillende regionale spelers uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen geïnterviewd of betrokken bij feedbacksessies. “Wat Regio Foodvalley karakteriseert is onder meer het relatief grote aantal MKB- en familiebedrijven”, stelt Hulshof. “Ook de aanwezigheid van enkele internationals en een universiteit van wereldfaam is bijzonder”, wijst ze op Wageningen University & Research. “En er zijn natuurlijk nog meer mooie spelers, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en gezondheid rond Ziekenhuis Gelderse Vallei, of de foodproductieclusters in de regio.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm