‘DE STIP IS GEZET, NU SAMEN AAN DE SLAG’
02

Rondetafelgesprek Woondeal Regio Foodvalley

De Spoorzone in Veenendaal is een van de 22 sleutelprojecten in de regio die nodig zijn om in de woningbouwbehoefte te kunnen voorzien.

De acht regiogemeenten ondertekenden dit voorjaar met het rijk en de provincies Gelderland en Utrecht de Woondeal Regio Foodvalley. Nieuwe en vooral betaalbare woningen zijn hard nodig. Tot en met 2030 moeten er in de regio 25.000 woningen bijkomen, zo is afgesproken. Gaat dat lukken? En hoe dan? Waar Rijk en provincies vooral voor de randvoorwaarden zorgen, zijn het de gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers, die de realisatie van de woningen van de grond moeten krijgen. “Deze puzzel gaan we met elkaar leggen”, blikken ze samen vooruit.

Aan tafel in het nieuwe gemeentehuis van Renswoude, zijn de gesprekspartners het snel eens over het belang van de Woondeal. “Het voelt misschien als een overeenkomst van bovenaf”, verwijst burgemeester Doornenbal-Van der Vlist naar het streven van het Rijk om tot en met 2030 in Nederland ruim 900.000 nieuwe huizen te bouwen. “Maar er is voor jonge mensen geen betaalbare woning te krijgen. Daar moeten we als gemeenten echt onze schouders onder zetten”, vindt Doornenbal als portefeuillehouder Wonen van Regio Foodvalley. Annelies Barnard, directeur-bestuurder van woningcorporatie de Woningstichting in Wageningen vult haar aan: “Er is een wooncrisis”, durft ze wel te stellen. “De wachttijd voor een eengezinswoning is nu al acht jaar.”

Een goede onderlinge samenwerking is nodig om woningbouw vaart te geven en betaalbare woonconcepten te ontwikkelen, zo benadrukt Wouter van den Top van De Bunte Vastgoed. Hij zit aan tafel als bestuurslid van Stichting Vastgoedmonitor Foodvalley, waarin publieke en private partijen in de regio al vijftien jaar lang samenwerken. “De manier waarop we hier in de regio samenwerken is bijzonder, dat moeten we koesteren”, zegt hij. De Vastgoedmonitor maakt ontwikkelingen in de vastgoedsector inzichtelijk, maar heeft ook een netwerkfunctie. “Het is goed dat er met de Woondeal een stip op de horizon is gezet. We moeten nu elkaar opzoeken om ons samen op de realisatie te richten.”

Burgemeester Doornenbal-Van der Vlist, Wouter van den Top, Annelies Barnard en Henk van de Kolk (vlnr) in gesprek over de Woondeal Regio Foodvalley: “Deze puzzel gaan we met elkaar leggen.”

Vertrouwen en durf

Bouwers en ontwikkelaars willen wel, laat Henk van de Kolk, directeur van Van de Kolk Bouwgroep uit Garderen aan zijn gesprekspartners weten. “Maar de regels stapelen zich op.” Planprocedures vormen vaak een knelpunt. Terwijl marktpartijen daar met hun kennis en expertise best een rol in kunnen spelen, weet Van den Top. “Daar is wel vertrouwen voor nodig”, begrijpt Van de Kolk. Doornenbal sluit erop aan: “En durf”, zegt ze. “Durven we als overheid meer los te laten?” Van de Kolk moedigt haar aan: “Wij kunnen het prima aan. Stel kaders en daag ons uit.”

Ook de woningcorporaties in de regio willen graag vooruit. “We kunnen het aan, de financiering is er”, zegt Barnard. Ze ziet kansen in innovatie en andere manieren van bouwen, waardoor er vaart kan worden gemaakt. “Denk ook aan flexwoningen of het optoppen van bestaande bouw”, geeft ze als voorbeelden. “Je moet wel kijken waar dat kan.” Doornenbal knikt. “Dat is óók durven. In deze streek is relatief weinig hoogbouw.” Van den Top benadrukt nog eens het belang van kennisdelen, zeker als het gaat om nieuwe concepten. “Kijk waar er successen worden gehaald en deel de ervaringen.”

Tijdrovende procedures, een tekort aan personeel, hoge bouwkosten, hoge rente, stikstof, er zijn genoeg uitdagingen te noemen op weg naar 2030. “Wat kan er wél, daar richten we ons op”, zegt Barnard, die net als de anderen positief gestemd blijft. Van den Top: “De focus die nu in de Woondeal is gelegd, kunnen we goed gebruiken.” Van de Kolk: “Er zijn genoeg kansen, laten we gewoon beginnen en aan de slag gaan.” Doornenbal: “De nood is te hoog om dit niet te laten lukken.”

Regionaal samenwerken

De woningcorporaties in Regio Foodvalley hebben aangegeven in hun begrotingen al rekening te houden met de bouw van 8500 woningen tot 2030. “Daarmee kunnen we drager zijn voor versnelling”, zegt Barnard. “Maar we moeten ons niet blindstaren op de aantallen.” Van den Top is het daarmee eens: “Het gaat er ook om wat haalbare locaties zijn voor nieuwe woningen.” Daarvoor is regionaal samenwerken cruciaal, weten de gesprekspartners. “Elke gemeente heeft eigen wensen en we hebben ook met twee verschillende provincies te maken”, schetst Doornenbal. “De Woondeal is ook een deal met de provincies en het rijk waarin we aangeven wat we nodig hebben, zoals een goede bereikbaarheid.”

Woondeal Regio Foodvalley

Het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht en de acht regiogemeenten hebben in de Woondeal Regio Foodvalley afspraken gemaakt over de bouw van 25.000 woningen tot en met 2030. Het streven is
om 66 procent sociale-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen te bouwen. Naast aantallen woningen en betaalbaarheid, zijn ook afspraken gemaakt over de randvoorwaarden die essentieel zijn om
de woningbouwaantallen in de regio te kunnen halen. Er zijn 22 sleutelprojecten aangewezen, die nodig zijn om in de woningbouwbehoefte te kunnen voorzien.
De Woondeal Regio Foodvalley is een van
de zes woondeals in de provincie Gelderland, waarin de Verstedelijkingsstrategie
‘Meer landschap, meer stad’, van de regio’s Foodvalley en Arnhem-Nijmegen verder
is uitgewerkt.

‘DE STIP IS GEZET, NU SAMEN AAN DE SLAG’
02

Rondetafelgesprek Woondeal Regio Foodvalley

Tijdrovende procedures, een tekort aan personeel, hoge bouwkosten, hoge rente, stikstof, er zijn genoeg uitdagingen te noemen op weg naar 2030. “Wat kan er wél, daar richten we ons op”, zegt Barnard, die net als de anderen positief gestemd blijft. Van den Top: “De focus die nu in de Woondeal is gelegd, kunnen we goed gebruiken.” Van de Kolk: “Er zijn genoeg kansen, laten we gewoon beginnen en aan de slag gaan.” Doornenbal: “De nood is te hoog om dit niet te laten lukken.”

Regionaal samenwerken

De woningcorporaties in Regio Foodvalley hebben aangegeven in hun begrotingen al rekening te houden met de bouw van 8500 woningen tot 2030. “Daarmee kunnen we drager zijn voor versnelling”, zegt Barnard. “Maar we moeten ons niet blindstaren op de aantallen.” Van den Top is het daarmee eens: “Het gaat er ook om wat haalbare locaties zijn voor nieuwe woningen.” Daarvoor is regionaal samenwerken cruciaal, weten de gesprekspartners. “Elke gemeente heeft eigen wensen en we hebben ook met twee verschillende provincies te maken”, schetst Doornenbal. “De Woondeal is ook een deal met de provincies en het rijk waarin we aangeven wat we nodig hebben, zoals een goede bereikbaarheid.”

Woondeal Regio Foodvalley

Het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht en de acht regiogemeenten hebben in de Woondeal Regio Foodvalley afspraken gemaakt over de bouw van 25.000 woningen tot en met 2030. Het streven is
om 66 procent sociale-, middenhuur- en betaalbare koopwoningen te bouwen. Naast aantallen woningen en betaalbaarheid, zijn ook afspraken gemaakt over de randvoorwaarden die essentieel zijn om de woningbouwaantallen in de regio te kunnen halen. Er zijn 22 sleutelprojecten aangewezen, die nodig zijn om in de woningbouwbehoefte te kunnen voorzien.
De Woondeal Regio Foodvalley is een van de zes woondeals in de provincie Gelderland, waarin de Verstedelijkingsstrategie
‘Meer landschap, meer stad’, van de regio’s Foodvalley en Arnhem-Nijmegen verder
is uitgewerkt.

De Spoorzone in Veenendaal is een van de 22 sleutelprojecten in de regio die nodig zijn om in de woningbouwbehoefte te kunnen voorzien.

Vertrouwen en durf

Bouwers en ontwikkelaars willen wel, laat Henk van de Kolk, directeur van Van de Kolk Bouwgroep uit Garderen aan zijn gesprekspartners weten. “Maar de regels stapelen zich op.” Planprocedures vormen vaak een knelpunt. Terwijl marktpartijen daar met hun kennis en expertise best een rol in kunnen spelen, weet Van den Top. “Daar is wel vertrouwen voor nodig”, begrijpt Van de Kolk. Doornenbal sluit erop aan: “En durf”, zegt ze. “Durven we als overheid meer los te laten?” Van de Kolk moedigt haar aan: “Wij kunnen het prima aan. Stel kaders en daag ons uit.”

Ook de woningcorporaties in de regio willen graag vooruit. “We kunnen het aan, de financiering is er”, zegt Barnard. Ze ziet kansen in innovatie en andere manieren van bouwen, waardoor er vaart kan worden gemaakt. “Denk ook aan flexwoningen of het optoppen van bestaande bouw”, geeft ze als voorbeelden. “Je moet wel kijken waar dat kan.” Doornenbal knikt. “Dat is óók durven. In deze streek is relatief weinig hoogbouw.” Van den Top benadrukt nog eens het belang van kennisdelen, zeker als het gaat om nieuwe concepten. “Kijk waar er successen worden gehaald en deel de ervaringen.”

Burgemeester Doornenbal-Van der Vlist, Wouter van den Top, Annelies Barnard en Henk van de Kolk (vlnr) in gesprek over de Woondeal Regio Foodvalley: “Deze puzzel gaan we met elkaar leggen.”

Aan tafel in het nieuwe gemeentehuis van Renswoude, zijn de gesprekspartners het snel eens over het belang van de Woondeal. “Het voelt misschien als een overeenkomst van bovenaf”, verwijst burgemeester Doornenbal-Van der Vlist naar het streven van het Rijk om tot en met 2030 in Nederland ruim 900.000 nieuwe huizen te bouwen. “Maar er is voor jonge mensen geen betaalbare woning te krijgen. Daar moeten we als gemeenten echt onze schouders onder zetten”, vindt Doornenbal als portefeuillehouder Wonen van Regio Foodvalley. Annelies Barnard, directeur-bestuurder van woningcorporatie de Woningstichting in Wageningen vult haar aan: “Er is een wooncrisis”, durft ze wel te stellen. “De wachttijd voor een eengezinswoning is nu al acht jaar.”

Een goede onderlinge samenwerking is nodig om woningbouw vaart te geven en betaalbare woonconcepten te ontwikkelen, zo benadrukt Wouter van den Top van De Bunte Vastgoed. Hij zit aan tafel als bestuurslid van Stichting Vastgoedmonitor Foodvalley, waarin publieke en private partijen in de regio al vijftien jaar lang samenwerken. “De manier waarop we hier in de regio samenwerken is bijzonder, dat moeten we koesteren”, zegt hij. De Vastgoedmonitor maakt ontwikkelingen in de vastgoedsector inzichtelijk, maar heeft ook een netwerkfunctie. “Het is goed dat er met de Woondeal een stip op de horizon is gezet. We moeten nu elkaar opzoeken om ons samen op de realisatie te richten.”

De acht regiogemeenten ondertekenden dit voorjaar met het rijk en de provincies Gelderland en Utrecht de Woondeal Regio Foodvalley. Nieuwe en vooral betaalbare woningen zijn hard nodig. Tot en met 2030 moeten er in de regio 25.000 woningen bijkomen, zo is afgesproken. Gaat dat lukken? En hoe dan? Waar Rijk en provincies vooral voor de randvoorwaarden zorgen, zijn het de gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers, die de realisatie van de woningen van de grond moeten krijgen. “Deze puzzel gaan we met elkaar leggen”, blikken ze samen vooruit.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm