OP WEG NAAR SCHOON GOEDERENVERVOER
07

Logistiek makelaar
adviseert en verbindt

Ook gebruik maken van de kennis en het netwerk van de logistiek makelaar in Regio Foodvalley? Neem voor een gratis adviesgesprek contact op met Pieter Keeris: p.keeris@gelderland.nl

G. Vlastuin Transport in Ede is een van de koploperbedrijven die al een eind op weg zijn met verduurzaming van goederenvervoer.

Dat de overheid vergroening van het goederenvervoer faciliteert, is hard nodig, vindt de ondernemer. “We staan aan het begin van de transitie. Beleidsregels moeten worden aangepast. Ik kan wel investeren in elektrische vrachtwagens, maar dan moet ik ze wél kunnen laden”, noemt hij het knelpunt op het stroomnet als een van de belemmeringen. Toch gelooft hij in het succes van een groener goederentransport. “Er is behoefte, dan wordt de businesscase vanzelf rendabel”, stelt hij. “En als er succes is, dan willen meer ondernemers erbij zijn. De logistiek makelaar helpt ze bij deze ontwikkeling aan te haken.”

Neutrale gesprekspartner

De logistiek makelaar is een neutrale gesprekspartner, die samen met ondernemers naar hun doelen en behoeftes kijkt. “Pieter kan verbinding leggen en weet allerlei oplossingen”, ervaart Vlastuin. Ontwikkelingen buiten het bedrijf maken verandering eveneens noodzakelijk. “Zero emissiezones in steden zijn de toekomst”, stelt Keeris. “In Regio Foodvalley is het centrum van Ede vanaf 2026 emissievrij. Voor bevoorrading zullen bedrijven dan vooral aangewezen zijn op elektrisch vervoer en fietskoeriers.” Los van deze maatregelen zijn ondernemers steeds meer overtuigd van het belang van duurzaam transport, merkt Vlastuin. “De maatschappij vraagt erom. We moeten bijdragen aan een leefbare wereld.”

Toekomst

Dat alles voor de huidige markt, wetgeving en toepassing. “Maar daarnaast wilde ik ook dat
het eenvoudig verder op te schalen zou zijn.”
Want Jansen verwacht dat in de toekomst de insectenmarkt alleen maar groter wordt.
“Larven vermalen tot meel voor toepassing in veevoeders, waarmee je de houdbaarheid vergroot, mag nu niet door een diermeelverbod in veevoer sinds de BSE-crisis. Maar die wetgeving gaat vermoedelijk toch weer veranderen ten gunste van de transitie naar duurzamere eiwitten.”

In de verdere toekomst ziet Jansen nog meer toepassingen, al is de commercie daarvan nog ver weg. Bijvoorbeeld bepaalde vliegenlarven voor wondzalf tegen bacteriële infectie, waarbij vliegen snel met de bacteriemutaties mee kunnen muteren. Of insectenlarven als makers van kleurstoffen.
Voor het praktijkcentrum betekent de larven-kwekerij, die al bijna rijp is voor de markt,
een grote stap vooruit in de eiwittransitie van
de pluimveesector. Voor Jansen als onderzoeker, die dieren, net als mensen trouwens, in hun systemen beziet, is de grootste drive het idee om aan het begin te staan van een heel nieuwe sector.

Emissieloze vrachtwagens

Een van de mogelijkheden om te vergroenen is overstappen op andere brandstoffen of op elektrisch rijden. “Er zijn veel alternatieven in ontwikkeling en er zijn allerlei subsidieregelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken”, weet Keeris. “Zo is er dit voorjaar weer een regeling opengesteld waarin 30 miljoen euro subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtwagens.” Naast landelijke subsidieregelingen stimuleert ook de provincie het verduurzamen van goederenvervoer. Er wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van Clean Energy Hubs voor goederentransporteurs, laad- en tankpunten voor stroom, biobrandstoffen en waterstof.

Keeris weet de weg in de subsidieregelingen en geeft graag advies. “Het gaat niet alleen om informeren”, zegt de logistiek makelaar. Hij luistert ook naar wat er bij ondernemers speelt. “Door problemen met elkaar te delen, kun je vaak samen tot een oplossing komen.” Samenwerking kan bijvoorbeeld leiden tot het beter benutten van opslagruimte en minder lege vrachtwagens op de weg. Een mooie kans doet zich voor bij het bundelen van goederenstromen voor vier verschillende partijen in de regio, laat Keeris weten. “Daardoor ontstaat de mogelijkheid om één waterstofwagen in te zetten voor een pendel van transport, in plaats van tien dieseltrucks.”

Samen met bedrijven kijkt Keeris hoe het goederenvervoer schoner kan én hoe het aantal kilometers kan worden teruggebracht. Bundelen van lading, maar ook digitalisering en efficiënter maken van processen helpen daarbij. “Digitalisering in logistiek kan veel brengen”, weet Keeris. Hij verwijst als voorbeeld naar de Ivri’s, intelligente verkeersregelinstallaties, die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Minder afremmen en optrekken, zorgt voor minder uitstoot van uitlaatgassen. Vlastuin geeft nog een voorbeeld: “Onze vrachtwagens zijn uitgerust met sensoren voor bandenspanning. Dat voorkomt ongelukken, maar leidt ook tot minder brandstofverbruik.”

Koploperbedrijven

In de regio is Keeris bezig een netwerk te vormen van koploperbedrijven, die al bezig zijn met verduurzaming. G. Vlastuin Transport is zo’n onderneming, gespecialiseerd in speciaal transport, die al een eind op weg is. Het bedrijf verzorgt vooral exceptioneel transport voor de bouw en de offshore industrie, zoals het vervoer van tunnelelementen, houtconstructies, machines en windmolens. “We hebben de eerste elektrische vrachtwagens besteld”, zegt directeur Jaap Vlastuin. Hij ziet de meerwaarde van een logistiek makelaar in de regio. “Er zijn altijd dingen die je zelf niet weet. Dan is het heel fijn om contact met iemand te hebben die precies weet hoe het zit, zoals met de subsidieregeling voor laadinfrastructuur.” Op zijn beurt heeft hij Keeris in contact gebracht met zijn bedrijvenkring, zo groeit het netwerk verder.

Schone brandstof, elektrisch rijden, maar ook het digitaliseren van processen of het bundelen van lading, er zijn allerlei mogelijkheden om goederenvervoer slimmer en schoner te maken. Steeds meer ondernemers zijn bezig met verduurzaming van hun logistiek. Pieter Keeris is een van de zes logistiek makelaars die actief zijn in de provincie Gelderland. Zijn werkgebied is Regio Foodvalley, waar hij inmiddels met veel ondernemers contact heeft gelegd. Op bezoek bij G. Vlastuin Transport b.v. in Ede legt hij uit hoe hij bedrijven verder kan helpen.

Samen op weg naar groen. Dat is het doel waarmee logistiek makelaar Pieter Keeris op pad is in Regio Foodvalley. Hij adviseert logistieke ondernemers en andere bedrijven die veel kilometers afleggen over mogelijkheden om goederenvervoer slimmer en schoner te maken. En als netwerkpartner opent hij wegen naar het bundelen van goederenstromen en het delen van kennis. “Iedereen heeft interesse om samen te werken”, ervaart hij.

Het praktijkonderzoek bij het Insect Experience Centre en de larvenkwekerij is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley. In de Regio Deal Foodvalley werken rijk en regio samen aan de versnelde transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

OP WEG NAAR SCHOON GOEDEREN-VERVOER

Logistiek makelaar
adviseert en verbindt

07

G. Vlastuin Transport in Ede is een van de koploperbedrijven die al een eind op weg zijn met verduurzaming van goederenvervoer.

Emissieloze vrachtwagens

Een van de mogelijkheden om te vergroenen is overstappen op andere brandstoffen of op elektrisch rijden. “Er zijn veel alternatieven in ontwikkeling en er zijn allerlei subsidieregelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken”, weet Keeris. “Zo is er dit voorjaar weer een regeling opengesteld waarin 30 miljoen euro subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtwagens.” Naast landelijke subsidieregelingen stimuleert ook de provincie het verduurzamen van goederenvervoer. Er wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van Clean Energy Hubs voor goederentransporteurs, laad- en tankpunten voor stroom, biobrandstoffen en waterstof.

Keeris weet de weg in de subsidieregelingen en geeft graag advies. “Het gaat niet alleen om informeren”, zegt de logistiek makelaar. Hij luistert ook naar wat er bij ondernemers speelt. “Door problemen met elkaar te delen, kun je vaak samen tot een oplossing komen.” Samenwerking kan bijvoorbeeld leiden tot het beter benutten van opslagruimte en minder lege vrachtwagens op de weg. Een mooie kans doet zich voor bij het bundelen van goederenstromen voor vier verschillende partijen in de regio, laat Keeris weten. “Daardoor ontstaat de mogelijkheid om één waterstofwagen in te zetten voor een pendel van transport, in plaats van tien dieseltrucks.”

Samen op weg naar groen. Dat is het doel waarmee logistiek makelaar Pieter Keeris op pad is in Regio Foodvalley. Hij adviseert logistieke ondernemers en andere bedrijven die veel kilometers afleggen over mogelijkheden om goederenvervoer slimmer en schoner te maken. En als netwerkpartner opent hij wegen naar het bundelen van goederenstromen en het delen van kennis. “Iedereen heeft interesse om samen te werken”, ervaart hij.

Samen met bedrijven kijkt Keeris hoe het goederenvervoer schoner kan én hoe het aantal kilometers kan worden teruggebracht. Bundelen van lading, maar ook digitalisering en efficiënter maken van processen helpen daarbij. “Digitalisering in logistiek kan veel brengen”, weet Keeris. Hij verwijst als voorbeeld naar de Ivri’s, intelligente verkeersregelinstallaties, die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Minder afremmen en optrekken, zorgt voor minder uitstoot van uitlaatgassen. Vlastuin geeft nog een voorbeeld: “Onze vrachtwagens zijn uitgerust met sensoren voor bandenspanning. Dat voorkomt ongelukken, maar leidt ook tot minder brandstofverbruik.”

Ook gebruik maken van de kennis en het netwerk van de logistiek makelaar in Regio Foodvalley? Neem voor een gratis adviesgesprek contact op met Pieter Keeris: p.keeris@gelderland.nl

Dat de overheid vergroening van het goederenvervoer faciliteert, is hard nodig, vindt de ondernemer. “We staan aan het begin van de transitie. Beleidsregels moeten worden aangepast. Ik kan wel investeren in elektrische vrachtwagens, maar dan moet ik ze wél kunnen laden”, noemt hij het knelpunt op het stroomnet als een van de belemmeringen. Toch gelooft hij in het succes van een groener goederentransport. “Er is behoefte, dan wordt de businesscase vanzelf rendabel”, stelt hij. “En als er succes is, dan willen meer ondernemers erbij zijn. De logistiek makelaar helpt ze bij deze ontwikkeling aan te haken.”

Neutrale gesprekspartner

De logistiek makelaar is een neutrale gesprekspartner, die samen met ondernemers naar hun doelen en behoeftes kijkt. “Pieter kan verbinding leggen en weet allerlei oplossingen”, ervaart Vlastuin. Ontwikkelingen buiten het bedrijf maken verandering eveneens noodzakelijk. “Zero emissiezones in steden zijn de toekomst”, stelt Keeris. “In Regio Foodvalley is het centrum van Ede vanaf 2026 emissievrij. Voor bevoorrading zullen bedrijven dan vooral aangewezen zijn op elektrisch vervoer en fietskoeriers.” Los van deze maatregelen zijn ondernemers steeds meer overtuigd van het belang van duurzaam transport, merkt Vlastuin. “De maatschappij vraagt erom. We moeten bijdragen aan een leefbare wereld.”

Koploperbedrijven

In de regio is Keeris bezig een netwerk te vormen van koploperbedrijven, die al bezig zijn met verduurzaming. G. Vlastuin Transport is zo’n onderneming, gespecialiseerd in speciaal transport, die al een eind op weg is. Het bedrijf verzorgt vooral exceptioneel transport voor de bouw en de offshore industrie, zoals het vervoer van tunnelelementen, houtconstructies, machines en windmolens. “We hebben de eerste elektrische vrachtwagens besteld”, zegt directeur Jaap Vlastuin. Hij ziet de meerwaarde van een logistiek makelaar in de regio. “Er zijn altijd dingen die je zelf niet weet. Dan is het heel fijn om contact met iemand te hebben die precies weet hoe het zit, zoals met de subsidieregeling voor laadinfrastructuur.” Op zijn beurt heeft hij Keeris in contact gebracht met zijn bedrijvenkring, zo groeit het netwerk verder.

Schone brandstof, elektrisch rijden, maar ook het digitaliseren van processen of het bundelen van lading, er zijn allerlei mogelijkheden om goederenvervoer slimmer en schoner te maken. Steeds meer ondernemers zijn bezig met verduurzaming van hun logistiek. Pieter Keeris is een van de zes logistiek makelaars die actief zijn in de provincie Gelderland. Zijn werkgebied is Regio Foodvalley, waar hij inmiddels met veel ondernemers contact heeft gelegd. Op bezoek bij G. Vlastuin Transport b.v. in Ede legt hij uit hoe hij bedrijven verder kan helpen.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm