CIRCULAIR
WERKEN WORDT
HET NIEUWE
NORMAAL
04

Nieuw programma Living Lab
Regio Foodvalley Circulair

Meer informatie over het Living Lab Regio Foodvalley Circulair via
https://regiofoodvalleycirculair.nl/

Peter Kreukniet tijdens de ‘circulaire safari’ in een leegstaand kantoorpand: “Er zitten nog veel waardevolle materialen in het gebouw.”

Anticiperen op
de toekomst

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair blijft de ontwikkelingen in de regio aanjagen. Gorissen: “Het is een spannende tijd, waarin de balans de goede kant op moet slaan. Ik hoop echt dat steeds meer mensen inzien dat ongebreidelde groei niet leidt tot welzijn. Overal ontstaan tekorten, we moeten het gewoon doen met de spullen die er al zijn. Het gaat erom dat we op die toekomst anticiperen. Uiteindelijk zal de verandering naar circulair juist vanuit een behoefte aan welzijn voortkomen.”

Ketensamenwerking is belangrijk

Onlangs organiseerde Insert een ‘circulaire safari’ in een kantoorpand uit 1983, dat zal worden gesloopt. “Er zitten nog veel waardevolle materialen in het gebouw. Denk aan glazen scheidingswanden, tapijttegels en plafondplaten”, zegt Kreukniet. Bouwers en architecten konden door het pand struinen en met behulp van een app vastleggen in welke materialen ze geïnteresseerd zijn. Een circulaire economie vergt een andere manier van denken, beaamt Kreukniet. “Zo zie je dat sloopbedrijven nu vooraan in het proces zitten”, geeft hij als voorbeeld. “Daarom is ketensamenwerking zo belangrijk. Partijen zijn met elkaar aan het leren, wij vormen als stichting een onafhankelijke verbinder in dat proces.”

Gewoon beginnen, dat is volgens Kreukniet de manier om de transitie naar circulair vaart te geven. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten. “Er wordt veel aan de markt overgelaten, maar we hebben de overheid ook nodig”, stelt Kreukniet. “Samen zijn we in staat tot grote daden.” Regio Foodvalley speelt een belangrijke rol in het delen en verspreiden van kennis, ervaart hij. “We begrijpen in deze regio dat er iets moet gebeuren én dat we het samen moeten doen.”

Daar is Peter Kreukniet, programmamanager bij circulair platform Insert, het helemaal mee eens. Stichting Insert, ontstaan vanuit ingenieursbureau BOOT in Veenendaal, begon in 2018 samen met twaalf sloopbedrijven een digitale marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen. Ook de civiele sector en de groensector zijn aangehaakt. “We zetten in op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik, dus liefst in originele vorm”, zegt Kreukniet. Hij wijst op de waarde van circulaire materialen, die vaak wordt onderschat. “Je moet ook de milieuwaarde, de maatschappelijke waarde en de belevingswaarde van het materiaal meerekenen.” Insert heeft daarvoor een circulaire waardekaart ontwikkeld.

Insert als circulair platform en verbinder

Wet- en regelgeving sturen steeds meer aan op circulair bouwen. “Er worden eisen gesteld aan circulair inkopen en de CO2-belasting op gebouwen komt eraan”, ziet Kreukniet als belangrijke aanjagers. “Maar bedrijven merken ook dat grondstoffen lastiger te krijgen zijn en duurder worden.” De marktplaats van Insert maakt zichtbaar wat er allemaal circulair kan. “Het begint allemaal bij een inventarisatie van herbruikbare materialen in een gebouw of de openbare ruimte”, legt Kreukniet uit. Die materialen kunnen vervolgens op de Insert marktplaats worden aangeboden, of inzichtelijk worden gemaakt via Insert Connect, een intern platform voor organisaties en bouwteams. “Wij sluiten ook graag aan in het bouwteam om circulaire processen te helpen ontwikkelen.”

Wilma Gorissen: “Een circulaire economie is belangrijk voor de planeet, maar óók verstandig voor je onderneming.”

Het doel van het nieuwe programma is om circulair het ‘nieuwe normaal’ te laten worden, maar daar is de inzet van ‘radicaal circulair’ voor nodig. Dat betekent dat er principiële keuzes nodig zijn, vanaf de beginfase, om circulariteit tot een succes te maken. “Het vergt een omslag in denken en doen”, stelt Gorissen. “Dit gaat veel verder dan recyclen. Het begint al bij de vraag of je iets wel nodig hebt”, verwijst ze naar de R-ladder, waarin ‘refuse’ en ‘reduce’ bovenaan staan en ‘recycle’ bijna onderaan.

Het Living Lab helpt deze omslag in denken te kunnen maken. In Communities of Practice wordt kennis en ervaring gedeeld, verbinding gelegd en gaan ketenpartners samen aan de slag. “We zijn dé kennispartner in de regio”, benadrukt Gorissen. “Dus zoek ons op. Wellicht heb je als ondernemer een vraag die breder leeft. En je kunt elkaar ook inspireren.” De ontwikkeling is onomkeerbaar, benadrukt Gorissen. “Steeds meer partijen gaan de noodzaak ervan inzien. Niet alleen vanwege wettelijke maatregelen, het blijkt ook financieel aantrekkelijk. Een circulaire economie is belangrijk voor de planeet, maar óók verstandig voor je onderneming. Als je nu niet verder kijkt, trek je straks aan het kortste eind.”

Omslag in denken
en doen

Living Lab Regio Foodvalley Circulair, waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheid samenwerken, lanceerde dit voorjaar het nieuwe programma voor 2023 – 2026. Opschalen, kennis delen en samenwerking in de keten, staan daarin centraal. “Circulair is niet nieuw meer, maar het wordt nog slechts mondjesmaat in de praktijk gebracht. Dat moet nu echt veel groter”, licht Gorissen toe. Als directeur-bestuurder van Ons Bedrijf in Barneveld en bestuurslid duurzaamheid en circulariteit in de Barneveldse Industriële Kring (BIK) ziet Gorissen dat de noodzaak van verandering inmiddels wel wordt begrepen. “In een alsmaar groeiende economie worden voortdurend spullen gemaakt en energie gebruikt. Deze vorm van groei is eindig, de aarde piept en kraakt.”

Geen afval meer, maar volledig hergebruik van materialen en grondstoffen. Living Lab Regio Foodvalley Circulair heeft de afgelopen vier jaar in de regio een beweging op gang gebracht, op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Om dat te bereiken moet circulair werken en ondernemen nu de norm worden. “Het is tijd om radicaal circulair te gaan denken én te doen”, zegt Wilma Gorissen, lid van de Versnellingskamer, het bestuur van het Living Lab. De Veenendaalse stichting Insert, een innovatief en circulair platform voor bouw, civiel en groen, is daar al mee begonnen.

CIRCULAIR
WERKEN WORDT
HET NIEUWE
NORMAAL
04

Nieuw programma Living Lab
Regio Foodvalley Circulair

Meer informatie over het Living Lab Regio Foodvalley Circulair via
https://regiofoodvalleycirculair.nl/

Peter Kreukniet tijdens de ‘circulaire safari’ in een leegstaand kantoorpand: “Er zitten nog veel waardevolle materialen in het gebouw.”

Anticiperen op de toekomst

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair blijft de ontwikkelingen in de regio aanjagen. Gorissen: “Het is een spannende tijd, waarin de balans de goede kant op moet slaan. Ik hoop echt dat steeds meer mensen inzien dat ongebreidelde groei niet leidt tot welzijn. Overal ontstaan tekorten, we moeten het gewoon doen met de spullen die er al zijn. Het gaat erom dat we op die toekomst anticiperen. Uiteindelijk zal de verandering naar circulair juist vanuit een behoefte aan welzijn voortkomen.”

Ketensamenwerking is belangrijk

Onlangs organiseerde Insert een ‘circulaire safari’ in een kantoorpand uit 1983, dat zal worden gesloopt. “Er zitten nog veel waardevolle materialen in het gebouw. Denk aan glazen scheidingswanden, tapijttegels en plafondplaten”, zegt Kreukniet. Bouwers en architecten konden door het pand struinen en met behulp van een app vastleggen in welke materialen ze geïnteresseerd zijn. Een circulaire economie vergt een andere manier van denken, beaamt Kreukniet. “Zo zie je dat sloopbedrijven nu vooraan in het proces zitten”, geeft hij als voorbeeld. “Daarom is ketensamenwerking zo belangrijk. Partijen zijn met elkaar aan het leren, wij vormen als stichting een onafhankelijke verbinder in dat proces.”

Gewoon beginnen, dat is volgens Kreukniet de manier om de transitie naar circulair vaart te geven. Samenwerking en vertrouwen zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten. “Er wordt veel aan de markt overgelaten, maar we hebben de overheid ook nodig”, stelt Kreukniet. “Samen zijn we in staat tot grote daden.” Regio Foodvalley speelt een belangrijke rol in het delen en verspreiden van kennis, ervaart hij. “We begrijpen in deze regio dat er iets moet gebeuren én dat we het samen moeten doen.”

Geen afval meer, maar volledig hergebruik van materialen en grondstoffen. Living Lab Regio Foodvalley Circulair heeft de afgelopen vier jaar in de regio een beweging op gang gebracht, op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Om dat te bereiken moet circulair werken en ondernemen nu de norm worden. “Het is tijd om radicaal circulair te gaan denken én te doen”, zegt Wilma Gorissen, lid van de Versnellingskamer, het bestuur van het Living Lab. De Veenendaalse stichting Insert, een innovatief en circulair platform voor bouw, civiel en groen, is daar al mee begonnen.

Daar is Peter Kreukniet, programmamanager bij circulair platform Insert, het helemaal mee eens. Stichting Insert, ontstaan vanuit ingenieursbureau BOOT in Veenendaal, begon in 2018 samen met twaalf sloopbedrijven een digitale marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen. Ook de civiele sector en de groensector zijn aangehaakt. “We zetten in op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik, dus liefst in originele vorm”, zegt Kreukniet. Hij wijst op de waarde van circulaire materialen, die vaak wordt onderschat. “Je moet ook de milieuwaarde, de maatschappelijke waarde en de belevingswaarde van het materiaal meerekenen.” Insert heeft daarvoor een circulaire waardekaart ontwikkeld.

Insert als circulair platform en verbinder

Wet- en regelgeving sturen steeds meer aan op circulair bouwen. “Er worden eisen gesteld aan circulair inkopen en de CO2-belasting op gebouwen komt eraan”, ziet Kreukniet als belangrijke aanjagers. “Maar bedrijven merken ook dat grondstoffen lastiger te krijgen zijn en duurder worden.” De marktplaats van Insert maakt zichtbaar wat er allemaal circulair kan. “Het begint allemaal bij een inventarisatie van herbruikbare materialen in een gebouw of de openbare ruimte”, legt Kreukniet uit. Die materialen kunnen vervolgens op de Insert marktplaats worden aangeboden, of inzichtelijk worden gemaakt via Insert Connect, een intern platform voor organisaties en bouwteams. “Wij sluiten ook graag aan in het bouwteam om circulaire processen te helpen ontwikkelen.”

Wilma Gorissen: “Een circulaire economie is belangrijk voor de planeet, maar óók verstandig voor je onderneming.”

Het doel van het nieuwe programma is om circulair het ‘nieuwe normaal’ te laten worden, maar daar is de inzet van ‘radicaal circulair’ voor nodig. Dat betekent dat er principiële keuzes nodig zijn, vanaf de beginfase, om circulariteit tot een succes te maken. “Het vergt een omslag in denken en doen”, stelt Gorissen. “Dit gaat veel verder dan recyclen. Het begint al bij de vraag of je iets wel nodig hebt”, verwijst ze naar de R-ladder, waarin ‘refuse’ en ‘reduce’ bovenaan staan en ‘recycle’ bijna onderaan.

Het Living Lab helpt deze omslag in denken te kunnen maken. In Communities of Practice wordt kennis en ervaring gedeeld, verbinding gelegd en gaan ketenpartners samen aan de slag. “We zijn dé kennispartner in de regio”, benadrukt Gorissen. “Dus zoek ons op. Wellicht heb je als ondernemer een vraag die breder leeft. En je kunt elkaar ook inspireren.” De ontwikkeling is onomkeerbaar, benadrukt Gorissen. “Steeds meer partijen gaan de noodzaak ervan inzien. Niet alleen vanwege wettelijke maatregelen, het blijkt ook financieel aantrekkelijk. Een circulaire economie is belangrijk voor de planeet, maar óók verstandig voor je onderneming. Als je nu niet verder kijkt, trek je straks aan het kortste eind.”

Omslag in denken en doen

Living Lab Regio Foodvalley Circulair, waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheid samenwerken, lanceerde dit voorjaar het nieuwe programma voor 2023 – 2026. Opschalen, kennis delen en samenwerking in de keten, staan daarin centraal. “Circulair is niet nieuw meer, maar het wordt nog slechts mondjesmaat in de praktijk gebracht. Dat moet nu echt veel groter”, licht Gorissen toe. Als directeur-bestuurder van Ons Bedrijf in Barneveld en bestuurslid duurzaamheid en circulariteit in de Barneveldse Industriële Kring (BIK) ziet Gorissen dat de noodzaak van verandering inmiddels wel wordt begrepen. “In een alsmaar groeiende economie worden voortdurend spullen gemaakt en energie gebruikt. Deze vorm van groei is eindig, de aarde piept en kraakt.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm