AAN DE SLAG MET ONDERWIJS EN WERK IN DE ENERGIETRANSITIE
01

Human Capital Agenda
Regio Foodvalley

Betekenisvol werk

Genoeg mensen werven om de energietransitie uit te voeren is een uitdaging, al is het ook de kunst om ze in de sector te houden, benadrukt Hazeleger. “Van de zij-instromers blijkt het overgrote deel na een jaar alweer te vertrekken”, geeft hij aan. “We moeten uitstralen dat werk in de energietransitie betekenisvol werk is, waarmee een heel mooi salaris te verdienen valt. Gelukkig neemt de waardering voor vakmanschap in de samenleving toe.” Gudden vult hem aan: “Vergeet niet dat het gewoon ook heel leuk werk is. Voor mensen die hier deel van willen uitmaken, of die zich afvragen of het werk wat voor hen is, moeten we barrières wegnemen. Ik hoop dat we in het netwerk van werkgevers, opleidingen en overheid het vinden van voldoende mensen als gezamenlijke opdracht blijven zien.”

Kwartiermakers Joop Hazeleger en Dennis Gudden bij technisch opleider ROVC in Ede. De focus ligt op onderwijs en werk in de energietransitie.

Wethouder Arnold Versteeg: “We moeten ervoor zorgen dat er mensen worden opgeleid, maar ook dat we ze uitdaging bieden én voorkomen dat ze uitstromen.”
© Pauw Media

Inventariseren
en bijeenbrengen

Joop Hazeleger en Dennis Gudden zijn als kwartiermaker in de regio begonnen om de ontwikkeling van een flexibel scholingsaanbod te stimuleren. De focus ligt op onderwijs en werk in de energietransitie. De ervaring die nu wordt opgedaan in de Energietransitie Academie, zoals het netwerk in opbouw wordt genoemd, kan straks als blauwdruk worden gebruikt voor de sectoren landbouwtransitie en zorg. “Er gebeurt al veel, maar partijen weten het niet altijd van elkaar”, schetst Hazeleger de situatie. Gudden: “We inventariseren nu eerst bij werkgevers waar behoefte aan is en wat er nodig is op de lange termijn. En we maken duidelijk wat het aanbod is in het onderwijs. Na de zomer gaan we kijken hoe we dat bij elkaar kunnen brengen.”

De energietransitie maakt het tekort aan medewerkers in de techniek alleen maar nijpender, geven de kwartiermakers de urgentie aan. “Het gaat erom hoe je opleidingen en werk slimmer kunt organiseren”, zegt Gudden. “Zo is het voor sommige werkzaamheden niet altijd nodig om een complete opleiding te volgen en kan opleiden sneller. Je kunt ook denken aan andere vormen van onderwijs.” Van werkgevers wordt ook tijd en ruimte gevraagd om te investeren in nieuwe medewerkers. “Terwijl bedrijven al enorm onder druk staan”, realiseren de kwartiermakers zich. Gudden: “We hebben samen die grote opdracht, maar het gaat uiteindelijk ook om de continuïteit van je eigen bedrijf.”

Blijven ontwikkelen

Ook om in te kunnen spelen op de veranderende economie, is het van belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er gebeurt al veel in de regio, benadrukt de wethouder. “Er zijn bedrijven die al dicht op de opleidingen zitten. En jongeren worden warmgemaakt voor techniek”, noemt hij een paar voorbeelden. Maar werkzoekenden of mensen die naar een andere baan willen overstappen, kunnen beter worden betrokken. Eén van de plannen om een overstap te stimuleren, is het organiseren van oriëntatiecarroussels. “Door bijvoorbeeld mee te gaan op een klus, kun je mensen laten kennismaken met een andere sector”, zegt Versteeg.

Daarnaast richt de Human Capital Agenda zich op ondersteuning van MKB-bedrijven. “Veel MKB-ers hebben geen HR-functionaris en zijn druk genoeg met hun eigen business”, begrijpt Versteeg. “Maar het gaat ook om een andere mindset. Een HR-ondersteuner kan ondernemers bewust maken van de kansen die je als werkgever hebt om mensen aan te trekken en langer te binden. Jongeren hebben soms een heel andere invulling van hun tijd in gedachten”, geeft hij als voorbeeld. “Door het werk flexibeler in te richten, maak je banen aantrekkelijker. En als je medewerkers breder inzetbaar zijn, kun je het werk voor mensen ook interessanter maken.”

De aansluiting tussen werk en onderwijs is een derde aandachtspunt in de Human Capital Agenda. “Onderwijs en ondernemers moeten het samen oppakken”, zegt Versteeg. “De rol van de overheid is die samenwerking aan te jagen. En te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat, zodat het prettig is om in Regio Foodvalley te komen werken. We hebben in de regio een heel aantrekkelijk aanbod van grote en kleine bedrijven, innovatieve ondernemingen en start-ups.”

“We staan voor een grote uitdaging”, zegt de Edese wethouder Arnold Versteeg, portefeuillehouder Human Capital in Regio Foodvalley. “Er is veel werk, maar een groot tekort aan mensen.” Het gaat niet alleen om het invullen van vacatures, benadrukt Versteeg. “Hoe ga je verantwoord om met menselijk kapitaal?”, noemt hij de kern van de Human Capital Agenda. “We moeten ervoor zorgen dat er mensen worden opgeleid, maar ook dat we ze uitdaging bieden én voorkomen dat ze uitstromen.”

Naam en voornaam

Partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid ondertekenden dit voorjaar de Human Capital Agenda Regio Foodvalley. Samen werken ze de komende jaren aan een sterke en toekomstgerichte arbeidsmarkt in de regio. Dat is hard nodig, want de vraag naar personeel is groot. Daar komt nog eens bij dat ontwikkelingen zoals de energietransitie om extra inspanningen vragen. Kwartiermakers zijn in de regio aan de slag om werkgevers en onderwijs snel op weg te helpen met de ontwikkeling van een flexibel en regionaal scholingsaanbod.

AAN DE SLAG MET ONDERWIJS EN WERK IN DE ENERGIE-TRANSITIE
01

Human Capital Agenda
Regio Foodvalley

Genoeg mensen werven om de energietransitie uit te voeren is een uitdaging, al is het ook de kunst om ze in de sector te houden, benadrukt Hazeleger. “Van de zij-instromers blijkt het overgrote deel na een jaar alweer te vertrekken”, geeft hij aan. “We moeten uitstralen dat werk in de energietransitie betekenisvol werk is, waarmee een heel mooi salaris te verdienen valt. Gelukkig neemt de waardering voor vakmanschap in de samenleving toe.” Gudden vult hem aan: “Vergeet niet dat het gewoon ook heel leuk werk is. Voor mensen die hier deel van willen uitmaken, of die zich afvragen of het werk wat voor hen is, moeten we barrières wegnemen. Ik hoop dat we in het netwerk van werkgevers, opleidingen en overheid het vinden van voldoende mensen als gezamenlijke opdracht blijven zien.”

Betekenisvol werk

Kwartiermakers Joop Hazeleger en Dennis Gudden bij technisch opleider ROVC in Ede. De focus ligt op onderwijs en werk in de energietransitie.

Inventariseren
en bijeenbrengen

Joop Hazeleger en Dennis Gudden zijn als kwartiermaker in de regio begonnen om de ontwikkeling van een flexibel scholingsaanbod te stimuleren. De focus ligt op onderwijs en werk in de energietransitie. De ervaring die nu wordt opgedaan in de Energietransitie Academie, zoals het netwerk in opbouw wordt genoemd, kan straks als blauwdruk worden gebruikt voor de sectoren landbouwtransitie en zorg. “Er gebeurt al veel, maar partijen weten het niet altijd van elkaar”, schetst Hazeleger de situatie. Gudden: “We inventariseren nu eerst bij werkgevers waar behoefte aan is en wat er nodig is op de lange termijn. En we maken duidelijk wat het aanbod is in het onderwijs. Na de zomer gaan we kijken hoe we dat bij elkaar kunnen brengen.”

De energietransitie maakt het tekort aan medewerkers in de techniek alleen maar nijpender, geven de kwartiermakers de urgentie aan. “Het gaat erom hoe je opleidingen en werk slimmer kunt organiseren”, zegt Gudden. “Zo is het voor sommige werkzaamheden niet altijd nodig om een complete opleiding te volgen en kan opleiden sneller. Je kunt ook denken aan andere vormen van onderwijs.” Van werkgevers wordt ook tijd en ruimte gevraagd om te investeren in nieuwe medewerkers. “Terwijl bedrijven al enorm onder druk staan”, realiseren de kwartiermakers zich. Gudden: “We hebben samen die grote opdracht, maar het gaat uiteindelijk ook om de continuïteit van je eigen bedrijf.”

Wethouder Arnold Versteeg: “We moeten ervoor zorgen dat er mensen worden opgeleid, maar ook dat we ze uitdaging bieden én voorkomen dat ze uitstromen.”
© Pauw Media

Blijven ontwikkelen

Ook om in te kunnen spelen op de veranderende economie, is het van belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er gebeurt al veel in de regio, benadrukt de wethouder. “Er zijn bedrijven die al dicht op de opleidingen zitten. En jongeren worden warmgemaakt voor techniek”, noemt hij een paar voorbeelden. Maar werkzoekenden of mensen die naar een andere baan willen overstappen, kunnen beter worden betrokken. Eén van de plannen om een overstap te stimuleren, is het organiseren van oriëntatiecarroussels. “Door bijvoorbeeld mee te gaan op een klus, kun je mensen laten kennismaken met een andere sector”, zegt Versteeg.

Daarnaast richt de Human Capital Agenda zich op ondersteuning van MKB-bedrijven. “Veel MKB-ers hebben geen HR-functionaris en zijn druk genoeg met hun eigen business”, begrijpt Versteeg. “Maar het gaat ook om een andere mindset. Een HR-ondersteuner kan ondernemers bewust maken van de kansen die je als werkgever hebt om mensen aan te trekken en langer te binden. Jongeren hebben soms een heel andere invulling van hun tijd in gedachten”, geeft hij als voorbeeld. “Door het werk flexibeler in te richten, maak je banen aantrekkelijker. En als je medewerkers breder inzetbaar zijn, kun je het werk voor mensen ook interessanter maken.”

De aansluiting tussen werk en onderwijs is een derde aandachtspunt in de Human Capital Agenda. “Onderwijs en ondernemers moeten het samen oppakken”, zegt Versteeg. “De rol van de overheid is die samenwerking aan te jagen. En te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat, zodat het prettig is om in Regio Foodvalley te komen werken. We hebben in de regio een heel aantrekkelijk aanbod van grote en kleine bedrijven, innovatieve ondernemingen en start-ups.”

“We staan voor een grote uitdaging”, zegt de Edese wethouder Arnold Versteeg, portefeuillehouder Human Capital in Regio Foodvalley. “Er is veel werk, maar een groot tekort aan mensen.” Het gaat niet alleen om het invullen van vacatures, benadrukt Versteeg. “Hoe ga je verantwoord om met menselijk kapitaal?”, noemt hij de kern van de Human Capital Agenda. “We moeten ervoor zorgen dat er mensen worden opgeleid, maar ook dat we ze uitdaging bieden én voorkomen dat ze uitstromen.”

Partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid ondertekenden dit voorjaar de Human Capital Agenda Regio Foodvalley. Samen werken ze de komende jaren aan een sterke en toekomstgerichte arbeidsmarkt in de regio. Dat is hard nodig, want de vraag naar personeel is groot. Daar komt nog eens bij dat ontwikkelingen zoals de energietransitie om extra inspanningen vragen. Kwartiermakers zijn in de regio aan de slag om werkgevers en onderwijs snel op weg te helpen met de ontwikkeling van een flexibel en regionaal scholingsaanbod.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm