Meer bereiken met,
en voor elkaar!

Belangen behartigen van ondernemers en daarmee een brug slaan tussen politiek en het bedrijfsleven. De Bedrijvenkring Rhenen signaleert en vraagt haar leden naar zaken die er leven. Door middel van verschillende bijeenkomsten ontmoeten wij elkaar, genereren wij business en delen we kennis.

ondernemen
doe je samen

naar diverse instanties. Wij hebben nauw contact met de gemeente Rhenen, FOV Regio Foodvalley en andere regionale instanties” zegt voorzitter Fius van Laar. “De sfeer is informeel en laagdrempelig. Wij bieden een breed platform om te netwerken en samen te werken. De focus ligt niet op bepaalde sectoren zoals je vaak bij andere ondernemersverenigingen ziet. Onze club moet juist een zo breed mogelijke afspiegeling vormen van het bedrijfsleven hier in de directe omgeving. Om een voorbeeld te geven, ons meest recente lid is een bedrijf dat werkzaam is in de agrarische sector.”

Met ruim 160 leden biedt de bedrijvenkring Rhenen een platform voor de bevordering van het ondernemerschap in de regio Rhenen, Elst en Achterberg. Een actieve vereniging met een ledenbestand dat bestaat uit zowel grote bedrijven, MKB-bedrijven, kleine zelfstandigen en ZZP-ers. “Wij bundelen onze krachten en fungeren als aanspreekpunt

actieve
vereniging

Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden. “Het sociale aspect vormt een belangrijk element en daarnaast zijn de evenementen ook informatief van aard. Dit varieert van de welbekende “haringparty”, de algemene ledenvergadering of een bedrijfsbezoek bij een van onze leden. Zo gaven recentelijk diverse ondernemers een pitch tijdens ons evenement: “Ondernemer op een kratje”, vertelt Van Laar enthousiast.

De leden ontvangen met regelmaat een nieuwsbrief met informatie over aankomende activiteiten en nieuws vanuit de regio en de gemeente Rhenen.

Naast het driekoppige dagelijks bestuur, wordt een groot aantal taken uitgevoerd door zelfstandig opererende commissies, te weten een evenementen-, leden- en communicatiecommissie en de commissie Rijnbrug. Deze laatste bekommert zich om de mobiliteit rondom het veelbesproken verkeersknelpunt.

De bedrijvenkring Rhenen werkt eraan om de verbinding tussen de drie O’s – ondernemers, onderwijs en overheid - te versterken. “Veel bedrijven zitten te springen om gericht opgeleide vakmensen. Het is belangrijk dat scholen weten hoe zij het onderwijs dat zij aanbieden hierop kunnen afstemmen en dat zij weten welke ondernemers geschikte stageplekken hebben. Voor de gemeente Rhenen zijn wij een belangrijke gesprekspartner. We leggen op tafel wat er binnen het bedrijfsleven in Rhenen speelt en welke behoeften er liggen. Andersom communiceren we richting de ondernemers welke kant de overheden op willen, bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit, vestigingsklimaat en de energietransitie”, aldus Van Laar.

Drie O's

Sluit je aan!
Ben je ondernemer uit Rhenen en omstreken en zou je graag je netwerk vergroten? Dan ben je bij de Bedrijvenkring Rhenen aan het juiste adres! Met een lidmaatschap van de Bedrijvenkring Rhenen komt je in contact met veel andere ondernemers en word je betrokken bij beslissingen die van invloed kunnen zijn op jouw ondernemerschap in onze regio.

Belangen behartigen van ondernemers en daarmee een brug slaan tussen politiek en het bedrijfsleven. De Bedrijvenkring Rhenen signaleert en vraagt haar leden naar zaken die er leven. Door middel van verschillende bijeenkomsten ontmoeten wij elkaar, genereren wij business en delen we kennis.

Meer bereiken met, en voor elkaar!

naar diverse instanties. Wij hebben nauw contact met de gemeente Rhenen, FOV Regio Foodvalley en andere regionale instanties” zegt voorzitter Fius van Laar. “De sfeer is informeel en laagdrempelig. Wij bieden een breed platform om te netwerken en samen te werken. De focus ligt niet op bepaalde sectoren zoals je vaak bij andere ondernemersverenigingen ziet. Onze club moet juist een zo breed mogelijke afspiegeling vormen van het bedrijfsleven hier in de directe omgeving. Om een voorbeeld te geven, ons meest recente lid is een bedrijf dat werkzaam is in de agrarische sector.”

Met ruim 160 leden biedt de bedrijvenkring Rhenen een platform voor de bevordering van het ondernemerschap in de regio Rhenen, Elst en Achterberg. Een actieve vereniging met een ledenbestand dat bestaat uit zowel grote bedrijven, MKB-bedrijven, kleine zelfstandigen en ZZP-ers. “Wij bundelen onze krachten en fungeren als aanspreekpunt

ondernemen
doe je samen

Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden. “Het sociale aspect vormt een belangrijk element en daarnaast zijn de evenementen ook informatief van aard. Dit varieert van de welbekende “haringparty”, de algemene ledenvergadering of een bedrijfsbezoek bij een van onze leden. Zo gaven recentelijk diverse ondernemers een pitch tijdens ons evenement: “Ondernemer op een kratje”, vertelt Van Laar enthousiast.

De leden ontvangen met regelmaat een nieuwsbrief met informatie over aankomende activiteiten en nieuws vanuit de regio en de gemeente Rhenen.

Naast het driekoppige dagelijks bestuur, wordt een groot aantal taken uitgevoerd door zelfstandig opererende commissies, te weten een evenementen-, leden- en communicatiecommissie en de commissie Rijnbrug. Deze laatste bekommert zich om de mobiliteit rondom het veelbesproken verkeersknelpunt.

actieve
vereniging

De bedrijvenkring Rhenen werkt eraan om de verbinding tussen de drie O’s – ondernemers, onderwijs en overheid - te versterken. “Veel bedrijven zitten te springen om gericht opgeleide vakmensen. Het is belangrijk dat scholen weten hoe zij het onderwijs dat zij aanbieden hierop kunnen afstemmen en dat zij weten welke ondernemers geschikte stageplekken hebben. Voor de gemeente Rhenen zijn wij een belangrijke gesprekspartner. We leggen op tafel wat er binnen het bedrijfsleven in Rhenen speelt en welke behoeften er liggen. Andersom communiceren we richting de ondernemers welke kant de overheden op willen, bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit, vestigingsklimaat en de energietransitie”, aldus Van Laar.

Drie O's

Sluit je aan!
Ben je ondernemer uit Rhenen en omstreken en zou je graag je netwerk vergroten? Dan ben je bij de Bedrijvenkring Rhenen aan het juiste adres! Met een lidmaatschap van de Bedrijvenkring Rhenen komt je in contact met veel andere ondernemers en word je betrokken bij beslissingen die van invloed kunnen zijn op jouw ondernemerschap in onze regio.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm