René Verhulst
voorzitter 

Regio Foodvalley

Kleur geven

Voorwoord

Voor u ligt de 10de editie van ons (online) magazine Groei. In juni 2018 verscheen de eerste editie. De eerste zes edities brachten wij ook als fysieke magazines uit, vanaf editie 7 is Groei via het online platform https://groei.regiofoodvalley.nl/ te lezen. Wij zijn met Groei gestart om u steeds te informeren over de voortgang van tien projecten die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan onze regionale samenwerking.

Een mooi voorbeeld is de eiwittransitie. In de allereerste editie maakten wij een artikel over de kansen in de agrarische sector op het gebied van andere eiwitbronnen. Vervolgens is vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een insecten expertisecentrum
(Groei #2). In Groei #5 vertelde Rowin Batterink dat
hij dat voorjaar (2020) was begonnen met het kweken
van meelwormen. Hub for Insect Knowledge (HIK) kreeg
in 2020 steeds meer vorm en inhoud. Met het opzetten van het HIK wil Regio Foodvalley samen met andere partijen de ontwikkeling van de insectensector versnellen. In de edities daarna besteedden wij ook aandacht aan de lupinebonen, het Insect Experience Center in Barneveld en het consumentenonderzoek in de supermarkten bij de aankoop van plantaardige producten. Het HIK maakte de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling door. Ook dit jaar. HIK is NIK (Network for Insect Knowlegde) geworden en heeft inmiddels een eigen website met de belangrijkste informatie over de insectensector.

Daarnaast besteden wij in Groei ook aandacht aan actuele ontwikkelingen in de regio. U leest in deze editie over de afspraken die wij met het Rijk, twee provincies, drie waterschappen en onze buren, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, maakten om de leefomgeving, bereikbaarheid en economie te versterken én 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Om dat te kunnen doen, zijn forse investeringen nodig, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid. Wij zijn erg blij dat het Rijk ons € 107 miljoen heeft toegekend om de bereikbaarheid van een aantal woningbouwlocaties, die voor 2030 worden gebouwd, te verbeteren. Wij waren bijzonder verheugd met de € 40 miljoen voor de verbreding van de Rijnbrug, één van de belangrijkste verkeersknelpunten in de regio.

Het voorwoord is te kort om bij álle interessante artikelen in deze editie stil te staan. Dus neem de tijd om deze inspirerende 10de editie door te lezen.   

Veel leesplezier.

René Verhulst

Voorzitter Regio Foodvalley

René Verhulst
voorzitter 
Regio Foodvalley

Voor u ligt de 10de editie van ons (online) magazine Groei. In juni 2018 verscheen de eerste editie. De eerste zes edities brachten wij ook als fysieke magazines uit, vanaf editie 7 is Groei via het online platform https://groei.regiofoodvalley.nl/ te lezen. Wij zijn met Groei gestart om u steeds te informeren over de voortgang van tien projecten die de afgelopen periode het meest kleur hebben gegeven aan onze regionale samenwerking.

Een mooi voorbeeld is de eiwittransitie. In de allereerste editie maakten wij een artikel over de kansen in de agrarische sector op het gebied van andere eiwitbronnen. Vervolgens is vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een insecten expertisecentrum
(Groei #2). In Groei #5 vertelde Rowin Batterink dat hij dat voorjaar (2020) was begonnen met het kweken
van meelwormen. Hub for Insect Knowledge (HIK) kreeg in 2020 steeds meer vorm en inhoud. Met het opzetten van het HIK wil Regio Foodvalley samen met andere partijen de ontwikkeling van de insectensector versnellen. In de edities daarna besteedden wij ook aandacht aan de lupinebonen, het Insect Experience Center in Barneveld en het consumentenonderzoek in de supermarkten bij de aankoop van plantaardige producten. Het HIK maakte de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling door. Ook dit jaar. HIK is NIK (Network for Insect Knowlegde) geworden en heeft inmiddels een eigen website met de belangrijkste informatie over de insectensector.

Daarnaast besteden wij in Groei ook aandacht aan actuele ontwikkelingen in de regio. U leest in deze editie over de afspraken die wij met het Rijk, twee provincies, drie waterschappen en onze buren, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, maakten om de leefomgeving, bereikbaarheid en economie te versterken én 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Om dat te kunnen doen, zijn forse investeringen nodig, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid. Wij zijn erg blij dat het Rijk ons € 107 miljoen heeft toegekend om de bereikbaarheid van een aantal woningbouwlocaties, die voor 2030 worden gebouwd, te verbeteren. Wij waren bijzonder verheugd met de € 40 miljoen voor de verbreding van de Rijnbrug, één van de belangrijkste verkeersknelpunten in de regio.

Het voorwoord is te kort om bij álle interessante artikelen in deze editie stil te staan. Dus neem de tijd om deze inspirerende 10de editie door te lezen.   

Veel leesplezier.

René Verhulst

Voorzitter Regio Foodvalley

Kleur geven

Voorwoord

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm