Rijk draagt bij aan betere bereikbaarheid
03

Samenwerking in Verstedelijkingsstrategie
zet regio’s op de kaart

De samenwerking brengt meer dan goede afspraken met het Rijk, betoogt Van Eert. “In de gebiedsuitwerkingen zal het nog best spannend worden of het allemaal past”, voorziet hij. “Hoe waarborgen we mobiliteit en houden we de leefbaarheid overeind? In onze samenwerking kunnen we dilemma’s met elkaar delen en van elkaar leren. Iedereen snapt dat de regio’s ook van elkaar verschillen, maar juist samen kunnen we problemen oplossen.”

Rijnbrug

De wethouder onderschrijft dat de samenwerking in de Verstedelijkingsstrategie bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio. “Dat het Rijk nu 40 miljoen extra uittrekt voor de Rijnbrug, komt ook doordat we de bereikbaarheid van de regio in samenhang met woningbouw voor het voetlicht hebben gebracht”, verklaart Stroobosscher. Er is nu nog 30 miljoen nodig om de financiering van de Rijnbrug rond te krijgen, de provincies Utrecht en Gelderland zijn hierover in overleg. Net als Van Eert ziet de wethouder dat er de komende jaren meer geld nodig is voor bereikbaarheid. “Daarin blijven we elkaar opzoeken”, zegt hij. “Onze langjarige samenwerking biedt genoeg kansen.”

De wijk Bloemendal in Barneveld krijgt net als andere woningbouwlocaties in de regio een betere ontsluiting.

Een sterk regionaal OV-netwerk is belangrijk in een gebied dat stedelijker wordt, zo stelt de wethouder. “Deze regio is van oudsher een echte autoregio. Mensen pakken gemakkelijk de auto. En in coronatijd hebben meer mensen de auto genomen. Om het gebruik van het OV te stimuleren is het van belang dat alles goed op elkaar aansluit. De bus op de trein, maar ook buslijnen onderling. Dat is best ingewikkeld, want met twee provincies zijn er ook twee opdrachtgevers voor busvervoer”, legt Stroobosscher uit, die hierover in gesprek is met gedeputeerden van beide provincies.

OV- en fietsverbindingen

Stroobosscher sluit zich daarbij aan: “Woningen kunnen alleen gebouwd worden als er ook wordt geïnvesteerd in mobiliteit én in banen. Voor elke nieuwe woning ook een baan erbij”, zegt hij illustratief. “Anders neemt het woon-werkverkeer alleen maar toe.” In de Verstedelijkingsstrategie is opgenomen dat woningen vooral in bestaand bebouwd gebied en rond OV-knooppunten worden gebouwd. De toegezegde 67 miljoen wordt dan ook deels besteed aan het verbeteren van OV- en fietsverbindingen. Daarnaast krijgen onder meer de woningbouwlocaties Bloemendal in Barneveld, Ede-Zuidoost en Kernhem-Noord in Ede en Spoorzone in Veenendaal een betere ontsluiting. “Dat is niet alleen cruciaal voor deze locaties, maar voor de hele regio”, benadrukt Stroobosscher.  

De toegezegde 67 miljoen euro wordt deels besteed aan het verbeteren van OV- en fietsverbindingen.

In balans

In de Verstedelijkingsstrategie, met de titel ‘Meer landschap, meer stad’, staat de leefomgeving nadrukkelijk voorop, zo stelt Van Eert. In totaal moeten er in Foodvalley en Arnhem-Nijmegen 100.000 nieuwe woningen komen. Woningbouw moet in balans zijn met ontwikkeling van het landschap, maar ook met economie en mobiliteit. De komende tijd worden de plannen in acht deelgebieden verder uitgewerkt. “Dan gaat het om de ruimtelijke vertaling van de visie en komt het voor gemeenten en inwoners dichterbij”, voorziet Van Eert. “Daarom is het zo belangrijk dat we een goed verhaal hebben. Uiteindelijk doen we het voor de inwoners. Met de samenwerking laten we zien dat we op een verstandige manier te werk gaan en ontwikkelingen niet ten koste laten gaan van de kwaliteit en identiteit van het gebied.”

De afgelopen twee jaar is het de twee regio’s gelukt om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en daarmee bij het Rijk als serieuze speler aan tafel te komen. “Dat geeft veel vertrouwen voor de vervolgfase”, zegt Van Eert, die de bijdrage van het Rijk echt als eerste stap ziet. “Natuurlijk zijn we blij, het is een belangrijke aanzet, maar het is niet genoeg. Naast de corridor A12, die belangrijk is voor het hele gebied, de A1 en de A50, moet ook het onderliggende verkeersnet worden verbeterd. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de groene kwaliteit en het economisch perspectief voor jonge mensen.”

Carol van Eert is burgemeester van Rheden en voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. De samenwerking heeft de regio’s beter op de kaart gezet, blikt hij terug op de afgelopen periode. “Met het groene karakter van landschap en landbouw onderscheiden we ons van andere regio’s”, schetst hij de kans die de twee regio’s met de samenwerking aangrepen. Bij elkaar gaat het om 26 gemeenten die uiteindelijk zelf besluiten nemen. “Maar door met één stem te spreken, zijn we nu een volwaardige en geaccepteerde gesprekspartner van het Rijk.”

Vlak voor de zomer is Regio Foodvalley, naast locaties in Nijmegen en Arnhem, aangewezen als grootschalig woningbouwgebied. Dat maakte de weg vrij om plannen uit te werken voor een betere bereikbaarheid van vier woningbouwlocaties in Regio Foodvalley, waar vóór 2030 gestart wordt met bouwen. Het Rijk heeft daarvoor nu 67 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast is een extra bijdrage van 40 miljoen toegezegd voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen.

Regio Foodvalley groeit. Tot 2040 komen er in de regio 40.000 nieuwe woningen bij. Dat kan alleen als ook het landschap, de economie en de bereikbaarheid van de regio worden versterkt. Goed nieuws dus, dat het Rijk ruim 100 miljoen euro heeft toegezegd om de bereikbaarheid te verbeteren. “Dit is een belangrijke stap”, kijkt wethouder Engbert Stroobosscher vooruit. Hij is regionaal verantwoordelijk voor het thema mobiliteit. Regio Foodvalley heeft de krachten gebundeld met Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen in de Verstedelijkingsstrategie, die richting geeft aan de plannen. De samenwerking van beide regio’s, gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk wordt langjarig voortgezet, zo hebben partijen onlangs afgesproken.

Samenwerking in Verstedelijkingsstrategie
zet regio’s op de kaart

Rijk draagt
bij aan betere bereikbaarheid
03

In balans

In de Verstedelijkingsstrategie, met de titel ‘Meer landschap, meer stad’, staat de leefomgeving nadrukkelijk voorop, zo stelt Van Eert. In totaal moeten er in Foodvalley en Arnhem-Nijmegen 100.000 nieuwe woningen komen. Woningbouw moet in balans zijn met ontwikkeling van het landschap, maar ook met economie en mobiliteit. De komende tijd worden de plannen in acht deelgebieden verder uitgewerkt. “Dan gaat het om de ruimtelijke vertaling van de visie en komt het voor gemeenten en inwoners dichterbij”, voorziet Van Eert. “Daarom is het zo belangrijk dat we een goed verhaal hebben. Uiteindelijk doen we het voor de inwoners. Met de samenwerking laten we zien dat we op een verstandige manier te werk gaan en ontwikkelingen niet ten koste laten gaan van de kwaliteit en identiteit van het gebied.”

De afgelopen twee jaar is het de twee regio’s gelukt om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en daarmee bij het Rijk als serieuze speler aan tafel te komen. “Dat geeft veel vertrouwen voor de vervolgfase”, zegt Van Eert, die de bijdrage van het Rijk echt als eerste stap ziet. “Natuurlijk zijn we blij, het is een belangrijke aanzet, maar het is niet genoeg. Naast de corridor A12, die belangrijk is voor het hele gebied, de A1 en de A50, moet ook het onderliggende verkeersnet worden verbeterd. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de groene kwaliteit en het economisch perspectief voor jonge mensen.”

De samenwerking brengt meer dan goede afspraken met het Rijk, betoogt Van Eert. “In de gebiedsuitwerkingen zal het nog best spannend worden of het allemaal past”, voorziet hij. “Hoe waarborgen we mobiliteit en houden we de leefbaarheid overeind? In onze samenwerking kunnen we dilemma’s met elkaar delen en van elkaar leren. Iedereen snapt dat de regio’s ook van elkaar verschillen, maar juist samen kunnen we problemen oplossen.”

Rijnbrug

De wethouder onderschrijft dat de samenwerking in de Verstedelijkingsstrategie bijdraagt aan de ontwikkeling van de regio. “Dat het Rijk nu 40 miljoen extra uittrekt voor de Rijnbrug, komt ook doordat we de bereikbaarheid van de regio in samenhang met woningbouw voor het voetlicht hebben gebracht”, verklaart Stroobosscher. Er is nu nog 30 miljoen nodig om de financiering van de Rijnbrug rond te krijgen, de provincies Utrecht en Gelderland zijn hierover in overleg. Net als Van Eert ziet de wethouder dat er de komende jaren meer geld nodig is voor bereikbaarheid. “Daarin blijven we elkaar opzoeken”, zegt hij. “Onze langjarige samenwerking biedt genoeg kansen.”

De wijk Bloemendal in Barneveld krijgt net als andere woningbouwlocaties in de regio een betere ontsluiting.

Een sterk regionaal OV-netwerk is belangrijk in een gebied dat stedelijker wordt, zo stelt de wethouder. “Deze regio is van oudsher een echte autoregio. Mensen pakken gemakkelijk de auto. En in coronatijd hebben meer mensen de auto genomen. Om het gebruik van het OV te stimuleren is het van belang dat alles goed op elkaar aansluit. De bus op de trein, maar ook buslijnen onderling. Dat is best ingewikkeld, want met twee provincies zijn er ook twee opdrachtgevers voor busvervoer”, legt Stroobosscher uit, die hierover in gesprek is met gedeputeerden van beide provincies.

OV- en fietsverbindingen

Stroobosscher sluit zich daarbij aan: “Woningen kunnen alleen gebouwd worden als er ook wordt geïnvesteerd in mobiliteit én in banen. Voor elke nieuwe woning ook een baan erbij”, zegt hij illustratief. “Anders neemt het woon-werkverkeer alleen maar toe.” In de Verstedelijkingsstrategie is opgenomen dat woningen vooral in bestaand bebouwd gebied en rond OV-knooppunten worden gebouwd. De toegezegde 67 miljoen wordt dan ook deels besteed aan het verbeteren van OV- en fietsverbindingen. Daarnaast krijgen onder meer de woningbouwlocaties Bloemendal in Barneveld, Ede-Zuidoost en Kernhem-Noord in Ede en Spoorzone in Veenendaal een betere ontsluiting. “Dat is niet alleen cruciaal voor deze locaties, maar voor de hele regio”, benadrukt Stroobosscher.  

De toegezegde 67 miljoen euro wordt deels besteed aan het verbeteren van OV- en fietsverbindingen.

Carol van Eert is burgemeester van Rheden en voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. De samenwerking heeft de regio’s beter op de kaart gezet, blikt hij terug op de afgelopen periode. “Met het groene karakter van landschap en landbouw onderscheiden we ons van andere regio’s”, schetst hij de kans die de twee regio’s met de samenwerking aangrepen. Bij elkaar gaat het om 26 gemeenten die uiteindelijk zelf besluiten nemen. “Maar door met één stem te spreken, zijn we nu een volwaardige en geaccepteerde gesprekspartner van het Rijk.”

Vlak voor de zomer is Regio Foodvalley, naast locaties in Nijmegen en Arnhem, aangewezen als grootschalig woningbouwgebied. Dat maakte de weg vrij om plannen uit te werken voor een betere bereikbaarheid van vier woningbouwlocaties in Regio Foodvalley, waar vóór 2030 gestart wordt met bouwen. Het Rijk heeft daarvoor nu 67 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast is een extra bijdrage van 40 miljoen toegezegd voor de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen.

Regio Foodvalley groeit. Tot 2040 komen er in de regio 40.000 nieuwe woningen bij. Dat kan alleen als ook het landschap, de economie en de bereikbaarheid van de regio worden versterkt. Goed nieuws dus, dat het Rijk ruim 100 miljoen euro heeft toegezegd om de bereikbaarheid te verbeteren. “Dit is een belangrijke stap”, kijkt wethouder Engbert Stroobosscher vooruit. Hij is regionaal verantwoordelijk voor het thema mobiliteit. Regio Foodvalley heeft de krachten gebundeld met Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen in de Verstedelijkingsstrategie, die richting geeft aan de plannen. De samenwerking van beide regio’s, gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk wordt langjarig voortgezet, zo hebben partijen onlangs afgesproken.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm