Jan Jacob van Dijk, voorzitter Economic Board Regio Foodvalley:

‘We hebben elkaar bikkelhard nodig’
09

e

Neem contact op met de Economic Board:
manager Samareh Bloemberg is te bereiken via samareh.bloemberg@regiofoodvalley.nl

Weten wat er speelt

Van Dijk hoopt, ondanks de grote opgaven van de regio, dat het beeld niet te zwaar wordt. “We willen laten zien dat veranderingen perspectief geven voor de toekomst. En hoe we daar door het leggen van verbindingen zinvol aan kunnen bijdragen. Als ik straks het voorzittersstokje overdraag hoop ik ook terug te kijken op een leuke periode waarin we plezier hebben gehad met elkaar en tegelijkertijd stapjes vooruit hebben gezet.”

Naast eigenaar van de Strategische Agenda, adviseur en ambassadeur van de regio, heeft de Economic Board een netwerkfunctie en vormt het een platform om vanuit de verschillende partijen samen het gesprek te voeren. De manager van de Economic Board, Samareh Bloemberg, vormt hierin een belangrijke schakel. Zij zorgt voor een goede voorbereiding en afstemming en het onderhouden van relaties, ook met de programmamanagers van de Strategische Agenda. “Weten wat er speelt is heel belangrijk”, geeft ze aan. “De achterbannen zijn nodig om gezamenlijk een visie te kunnen vormen en adviezen te kunnen geven. Zo gaan we bijvoorbeeld langs bij de lokale ondernemerskringen.” Bloemberg nodigt ondernemers uit om mee te denken. “Voor praktische zaken kun je onder meer terecht bij de Ondernemersdesk van de regio, maar signaleer je zaken die van belang zijn of wil je meedenken over ontwikkelingen in de regio, neem dan graag
contact op.”

Stevig aan de bak

Naast het doorontwikkelen van de samenwerking is er vooral aandacht voor de inhoud. De Economic Board is aan de slag gegaan met de Strategische Agenda 2020-2025 waarin op het gebied van onder meer landbouw, gezondheid, energie, arbeidsmarkt en circulaire economie is vastgelegd wat de partijen samen willen bereiken. “We kunnen stevig aan de bak met de samenwerkingsagenda”, zegt Van Dijk. “Er gebeurt al heel veel om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Maar er zijn allerlei trends en ontwikkelingen die de regio in de hele breedte aangaan. De economie gaat fundamenteel veranderen en dat heeft uitstraling op meer dan de landbouw alleen.”

Inspelen op de actualiteit en steeds vooruit kijken is daarom van groot belang, beaamt de voorzitter. “Veranderingen gaan snel. De Strategische Agenda is als het ware al verouderd zodra deze is gedrukt, dus je moet de agenda voortrollend maken”, zegt Van Dijk. “Er zijn voortdurend veranderingen. Waar aan het begin van de looptijd de nadruk lag op fijnstof, is nu stikstof hét thema”, geeft hij als voorbeeld. “En op het gebied van energie vraagt betaalbaarheid nu veel aandacht, waar eerder de nadruk lag op duurzaamheid.” In deze ontwikkelingen kan de Economic Board van waarde zijn, vindt Van Dijk: “Vanuit onze achterbannen kunnen we goed signaleren wat er speelt en een rol van betekenis spelen richting de landelijke overheid.”

Jan Jacob van Dijk, voorzitter Economic Board Regio Foodvalley: “Verbinding zoeken is noodzakelijk om alle opgaven voor elkaar te krijgen.”

Zinvol en constructief gesprek

Om een goede aansluiting te houden met het bedrijfsleven, is samenwerking met werkgevers hard nodig, zo stelt Van Dijk. “Niet alleen om samen stageplaatsen in te richten. Het bedrijfsleven moet aangeven waar over een paar jaar behoefte aan is. Welke trends zien bedrijven? We vragen dus visie van ondernemers, want je bent zo zeven jaar verder voordat een nieuw onderwijsprogramma is ontwikkeld én de eerste lichting de opleiding heeft afgerond.” De vraag naar het belang van samenwerking kun je ook omdraaien, stelt Van Dijk: “Wat gaat er mis als er géén overleg is? Dan zie je elke keer opnieuw dat we elkaar bikkelhard nodig hebben.”

Van Dijk ziet dat de regio voor grote uitdagingen staat. “Veranderingen als gevolg van de stikstofplannen zullen de boventoon voeren”, verwacht hij. “Ook de energietransitie, human capital en circulaire economie vragen veel aandacht. We krijgen het de komende tijd best zwaar voor de kiezen.” Zijn ambities voor de komende periode laat de voorzitter daarop aansluiten. “In een gepolariseerd debat is het niet gemakkelijk om goed met elkaar het gesprek te blijven voeren. Als dat lukt, dan ben ik al heel tevreden. Verbinding zoeken is noodzakelijk om alle opgaven voor elkaar te krijgen. De Economic Board is maar een klein radertje in het geheel, maar we kunnen wel vanuit alle partijen een zinvol en constructief gesprek voeren.”

Het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen illustreert Van Dijk vanuit de kennis- en onderwijsinstellingen, die hij in de Economic Board vertegenwoordigt. “In veel sectoren is nu een tekort aan personeel. Daarnaast zien we dat bedrijven de productiviteit willen verhogen met minder mensen. Daardoor is de behoefte aan innovaties groot. We moeten in het onderwijs de nieuwsgierigheid van leerlingen en studenten aanwakkeren en ervoor zorgen dat ze zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen.”

Samareh Bloemberg, manager Economic Board: “Weten wat er speelt is heel belangrijk.”

De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid heeft met de start van de Economic Board in 2021 meer structuur gekregen. Die structuur moet gaan beklijven, de energie vasthouden is de uitdaging, blikte scheidend voorzitter Martin Ruiter afgelopen zomer terug én vooruit. Van Dijk beaamt dat, “maar de samenwerking moet óók verder worden doorontwikkeld”, benadrukt hij. “Tegelijkertijd zijn we nog aan het verkennen hoe we dit precies met de drie partijen samen gaan inrichten. Wat doen we bijvoorbeeld als de overheid ons om advies vraagt? Welke rol heeft de overheid dan in de Economic Board?”

Voor de overheid is dat best ingewikkeld, weet Van Dijk. “Ons advies kan soms haaks staan op wat anderen vinden en daar kunnen ze ook op aangesproken worden door staten en raden.” Toch helpt het juist enorm dat de overheid deel uitmaakt van de Economic Board, zo heeft Van Dijk al gemerkt. “In de Economic Board overleggen de drie partijen op basis van gelijkwaardigheid”, verwoordt de voorzitter de winst. “We hopen de komende tijd een volgende stap te zetten in het volwassen gesprek dat we onderling voeren.”


Jan Jacob van Dijk is sinds afgelopen zomer voorzitter van de Economic Board Regio Foodvalley. Hij vertegenwoordigt de onderwijskolom en heeft het stokje overgenomen van Martin Ruiter, die vanuit de ondernemers als eerste de voorzittersrol vervulde. Verbinding zoeken en goed met elkaar het gesprek blijven voeren is essentieel in de grote ontwikkelingen waar de regio voor staat, zo stelt Van Dijk: “We hebben elkaar bikkelhard nodig.”

Jan Jacob van Dijk,
voorzitter Economic Board Regio Foodvalley:

‘WE HEBBEN ELKAAR BIKKELHARD NODIG’
09

Neem contact op met de Economic Board manager; Samareh Bloemberg is te bereiken via samareh.bloemberg@regiofoodvalley.nl

Om een goede aansluiting te houden met het bedrijfsleven, is samenwerking met werkgevers hard nodig, zo stelt Van Dijk. “Niet alleen om samen stageplaatsen in te richten. Het bedrijfsleven moet aangeven waar over een paar jaar behoefte aan is. Welke trends zien bedrijven? We vragen dus visie van ondernemers, want je bent zo zeven jaar verder voordat een nieuw onderwijsprogramma is ontwikkeld én de eerste lichting de opleiding heeft afgerond.” De vraag naar het belang van samenwerking kun je ook omdraaien, stelt Van Dijk: “Wat gaat er mis als er géén overleg is? Dan zie je elke keer opnieuw dat we elkaar bikkelhard nodig hebben.”

Van Dijk hoopt, ondanks de grote opgaven van de regio, dat het beeld niet te zwaar wordt. “We willen laten zien dat veranderingen perspectief geven voor de toekomst. En hoe we daar door het leggen van verbindingen zinvol aan kunnen bijdragen. Als ik straks het voorzittersstokje overdraag hoop ik ook terug te kijken op een leuke periode waarin we plezier hebben gehad met elkaar en tegelijkertijd stapjes vooruit hebben gezet.”

Weten wat er speelt

Naast eigenaar van de Strategische Agenda, adviseur en ambassadeur van de regio, heeft de Economic Board een netwerkfunctie en vormt het een platform om vanuit de verschillende partijen samen het gesprek te voeren. De manager van de Economic Board, Samareh Bloemberg, vormt hierin een belangrijke schakel. Zij zorgt voor een goede voorbereiding en afstemming en het onderhouden van relaties, ook met de programmamanagers van de Strategische Agenda. “Weten wat er speelt is heel belangrijk”, geeft ze aan. “De achterbannen zijn nodig om gezamenlijk een visie te kunnen vormen en adviezen te kunnen geven. Zo gaan we bijvoorbeeld langs bij de lokale ondernemerskringen.” Bloemberg nodigt ondernemers uit om mee te denken. “Voor praktische zaken kun je onder meer terecht bij de Ondernemersdesk van de regio, maar signaleer je zaken die van belang zijn of wil je meedenken over ontwikkelingen in de regio, neem dan graag contact op.”

Samareh Bloemberg, manager Economic Board: “Weten wat er speelt is heel belangrijk.”

Zinvol en constructief gesprek

Van Dijk ziet dat de regio voor grote uitdagingen staat. “Veranderingen als gevolg van de stikstofplannen zullen de boventoon voeren”, verwacht hij. “Ook de energietransitie, human capital en circulaire economie vragen veel aandacht. We krijgen het de komende tijd best zwaar voor de kiezen.” Zijn ambities voor de komende periode laat de voorzitter daarop aansluiten. “In een gepolariseerd debat is het niet gemakkelijk om goed met elkaar het gesprek te blijven voeren. Als dat lukt, dan ben ik al heel tevreden. Verbinding zoeken is noodzakelijk om alle opgaven voor elkaar te krijgen. De Economic Board is maar een klein radertje in het geheel, maar we kunnen wel vanuit alle partijen een zinvol en constructief gesprek voeren.”

Het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen illustreert Van Dijk vanuit de kennis- en onderwijsinstellingen, die hij in de Economic Board vertegenwoordigt. “In veel sectoren is nu een tekort aan personeel. Daarnaast zien we dat bedrijven de productiviteit willen verhogen met minder mensen. Daardoor is de behoefte aan innovaties groot. We moeten in het onderwijs de nieuwsgierigheid van leerlingen en studenten aanwakkeren en ervoor zorgen dat ze zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen.”

Stevig aan de bak

Naast het doorontwikkelen van de samenwerking is er vooral aandacht voor de inhoud. De Economic Board is aan de slag gegaan met de Strategische Agenda 2020-2025 waarin op het gebied van onder meer landbouw, gezondheid, energie, arbeidsmarkt en circulaire economie is vastgelegd wat de partijen samen willen bereiken. “We kunnen stevig aan de bak met de samenwerkingsagenda”, zegt Van Dijk. “Er gebeurt al heel veel om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Maar er zijn allerlei trends en ontwikkelingen die de regio in de hele breedte aangaan. De economie gaat fundamenteel veranderen en dat heeft uitstraling op meer dan de landbouw alleen.”

Inspelen op de actualiteit en steeds vooruit kijken is daarom van groot belang, beaamt de voorzitter. “Veranderingen gaan snel. De Strategische Agenda is als het ware al verouderd zodra deze is gedrukt, dus je moet de agenda voortrollend maken”, zegt Van Dijk. “Er zijn voortdurend veranderingen. Waar aan het begin van de looptijd de nadruk lag op fijnstof, is nu stikstof hét thema”, geeft hij als voorbeeld. “En op het gebied van energie vraagt betaalbaarheid nu veel aandacht, waar eerder de nadruk lag op duurzaamheid.” In deze ontwikkelingen kan de Economic Board van waarde zijn, vindt Van Dijk: “Vanuit onze achterbannen kunnen we goed signaleren wat er speelt en een rol van betekenis spelen richting de landelijke overheid.”

Jan Jacob van Dijk, voorzitter Economic Board Regio Foodvalley: “Verbinding zoeken is noodzakelijk om alle opgaven voor elkaar te krijgen.”

De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid heeft met de start van de Economic Board in 2021 meer structuur gekregen. Die structuur moet gaan beklijven, de energie vasthouden is de uitdaging, blikte scheidend voorzitter Martin Ruiter afgelopen zomer terug én vooruit. Van Dijk beaamt dat, “maar de samenwerking moet óók verder worden doorontwikkeld”, benadrukt hij. “Tegelijkertijd zijn we nog aan het verkennen hoe we dit precies met de drie partijen samen gaan inrichten. Wat doen we bijvoorbeeld als de overheid ons om advies vraagt? Welke rol heeft de overheid dan in de Economic Board?”

Voor de overheid is dat best ingewikkeld, weet Van Dijk. “Ons advies kan soms haaks staan op wat anderen vinden en daar kunnen ze ook op aangesproken worden door staten en raden.” Toch helpt het juist enorm dat de overheid deel uitmaakt van de Economic Board, zo heeft Van Dijk al gemerkt. “In de Economic Board overleggen de drie partijen op basis van gelijkwaardigheid”, verwoordt de voorzitter de winst. “We hopen de komende tijd een volgende stap te zetten in het volwassen gesprek dat we onderling voeren.”


Jan Jacob van Dijk is sinds afgelopen zomer voorzitter van de Economic Board Regio Foodvalley. Hij vertegenwoordigt de onderwijskolom en heeft het stokje overgenomen van Martin Ruiter, die vanuit de ondernemers als eerste de voorzittersrol vervulde. Verbinding zoeken en goed met elkaar het gesprek blijven voeren is essentieel in de grote ontwikkelingen waar de regio voor staat, zo stelt Van Dijk: “We hebben elkaar bikkelhard nodig.”

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm