Veenendaal steekt de nek uit

Pilot bedrijventerrein gasvrij

Zowel de BOV als de gemeente vinden het een gemiste kans dat het Rijk zo weinig oog heeft voor het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen, beaamt ook Parkmanager Sijmen van Dommelen: ‘Als je één zakelijke grootverbruiker van het gas af krijgt, levert dat net zoveel winst op als een hele woonwijk.’ Hij begrijpt wel dat het, gezien de complexiteit, aantrekkelijker is om te starten met seriematig gebouwde woningen in plaats van het leveren van individueel maatwerk voor ieder bedrijfspand. ‘Maar het gasloos krijgen van een bedrijventerrein levert vele malen meer op, dan van een woonwijk.’

Om de noodzakelijke Warmtetransitie te realiseren, moeten gemeenten zogeheten Buurtuitvoeringsplannen (BUPs) opstellen. Doel is om per buurt, en dat kan een woonwijk of een bedrijventerrein zijn, te komen tot de manier om aardgasvrij te wonen en werken. Gemeente Veenendaal diende in samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een aanvraag in om bedrijventerrein de Faktorij/de Vendel aan te wijzen als Proeftuin Aardgasvrije wijken. Ondanks dat die aanvraag niet gehonoreerd werd en er dus vanuit het Rijk géén subsidie werd verstrekt, besloot Veenendaal toch hier een pilot te starten. ‘Het project zal ook zonder de Rijksbijdrage van start gaan, maar met een iets ander, langer tijdpad’, was destijds de reactie.

Geen twee bedrijfspanden zijn hetzelfde, volgens van Dommelen: ‘Denk aan de verschillende technieken die in een pand verwerkt zitten, aan de isolatiewaarde en aan de mate van onderhoud. Daarom is de gemeente begonnen om bij 60 bedrijven te laten inventariseren welke mogelijkheden zij zelf nog hebben voor verdere isolatie en welke investeringen er daarnaast nodig zijn om van het gas af te komen. Daarbij wordt gezocht naar alternatieven zoals geothermie, luchtwarmtepompen en bijvoorbeeld kleinschalige uitwisseling van warmte. Die groep van 60 bedrijven is een afspiegeling van het bedrijventerrein en er zitten grote, middelgrote en kleine bedrijven bij. Van kleinschalige kantoorpanden tot grootverbruikers dus. Er is een meedenkgroep waar zowel ondernemers als bewoners in zitten en die komen maandelijks bij elkaar om gezamenlijk naar resultaten toe te werken. Uiteindelijk krijgen die pandeigenaren een advies dat haalbaar en betaalbaar is en met een realistisch tijdpad. Door vroeg te starten, kan je als pandeigenaar de natuurlijke momenten kiezen voor nieuwe investeringen, zoals wanneer je CV-ketel aan vervanging toe is.

Meetwerk
Wetgeving zal verder gaan

Hij is erg te spreken over de visie en daadkracht van gemeente Veenendaal om – ondanks het mislopen van de rijksbijdrage – zelf aan de slag te gaan met de BUP voor Faktorij/de Vendel: ‘Daarmee lopen we landelijk voorop in Nederland. Het is mooi om te zien dat bewoners en ondernemers van dit bedrijventerrein graag meedoen bij deze concrete aanpak van de Warmtetransitie.’

Voor alle bedrijven geldt dat zij in 2050 gasloos moeten zijn. De oorlog in de Oekraïne heeft aangetoond, dat we zo snel mogelijk onafhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Van Dommelen: ‘Dat gevoel van urgentie blijft, dus wie slim is, gaat daar nu op anticiperen. En bedenk ook dat de wetgeving steeds verder zal gaan. Kantoorpanden moeten nu over Label C beschikken, maar daar blijft het echt niet bij. Ze moeten op termijn allemaal naar Label A. De huidige crisis heeft duidelijk gemaakt, dat de eisen op het gebied van verduurzamen alleen maar toenemen en dit is een continu proces. Door vroegtijdig in te plannen hou je zelf de regie, zijn materialen en deskundigen op tijd beschikbaar en verdien je ook je investeringen weer sneller terug. Iedere maatregel levert immers besparing op.’

De BOV is met ruim 875 aangesloten bedrijven één van de grootste lokale ondernemersverenigingen in Nederland. We maken ons sterk voor een goed lokaal en regionaal economisch klimaat. Speerpunten in ons beleid zijn ruimte om te ondernemen, het optimaal benutten van het arbeidspotentieel en verduurzaming. Tijdens onze bijeenkomsten delen we onderling kennis, bevragen we interessante sprekers en ontmoeten we vooral elkaar. Ben je ondernemer in Veenendaal in de industrie, handel of zakelijke dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

Sluit je aan!

Meer informatie: 

Nel van Vessem
manager BOV
office@boveenendaal.nl
06 55 34 50 81

Zowel de BOV als de gemeente vinden het een gemiste kans dat het Rijk zo weinig oog heeft voor het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen, beaamt ook Parkmanager Sijmen van Dommelen: ‘Als je één zakelijke grootverbruiker van het gas af krijgt, levert dat net zoveel winst op als een hele woonwijk.’ Hij begrijpt wel dat het, gezien de complexiteit, aantrekkelijker is om te starten met seriematig gebouwde woningen in plaats van het leveren van individueel maatwerk voor ieder bedrijfspand. ‘Maar het gasloos krijgen van een bedrijventerrein levert vele malen meer op, dan van een woonwijk.’

Veenendaal steekt de nek uit

Om de noodzakelijke Warmtetransitie te realiseren, moeten gemeenten zogeheten Buurtuitvoeringsplannen (BUPs) opstellen. Doel is om per buurt, en dat kan een woonwijk of een bedrijventerrein zijn, te komen tot de manier om aardgasvrij te wonen en werken. Gemeente Veenendaal diende in samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) een aanvraag in om bedrijventerrein de Faktorij/de Vendel aan te wijzen als Proeftuin Aardgasvrije wijken. Ondanks dat die aanvraag niet gehonoreerd werd en er dus vanuit het Rijk géén subsidie werd verstrekt, besloot Veenendaal toch hier een pilot te starten. ‘Het project zal ook zonder de Rijksbijdrage van start gaan, maar met een iets ander, langer tijdpad’, was destijds de reactie.

Pilot bedrijventerrein gasvrij
Meetwerk

Geen twee bedrijfspanden zijn hetzelfde, volgens van Dommelen: ‘Denk aan de verschillende technieken die in een pand verwerkt zitten, aan de isolatiewaarde en aan de mate van onderhoud. Daarom is de gemeente begonnen om bij 60 bedrijven te laten inventariseren welke mogelijkheden zij zelf nog hebben voor verdere isolatie en welke investeringen er daarnaast nodig zijn om van het gas af te komen. Daarbij wordt gezocht naar alternatieven zoals geothermie, luchtwarmtepompen en bijvoorbeeld kleinschalige uitwisseling van warmte. Die groep van 60 bedrijven is een afspiegeling van het bedrijventerrein en er zitten grote, middelgrote en kleine bedrijven bij. Van kleinschalige kantoorpanden tot grootverbruikers dus. Er is een meedenkgroep waar zowel ondernemers als bewoners in zitten en die komen maandelijks bij elkaar om gezamenlijk naar resultaten toe te werken. Uiteindelijk krijgen die pandeigenaren een advies dat haalbaar en betaalbaar is en met een realistisch tijdpad. Door vroeg te starten, kan je als pandeigenaar de natuurlijke momenten kiezen voor nieuwe investeringen, zoals wanneer je CV-ketel aan vervanging toe is.

Wetgeving zal verder gaan

Voor alle bedrijven geldt dat zij in 2050 gasloos moeten zijn. De oorlog in de Oekraïne heeft aangetoond, dat we zo snel mogelijk onafhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen. Van Dommelen: ‘Dat gevoel van urgentie blijft, dus wie slim is, gaat daar nu op anticiperen. En bedenk ook dat de wetgeving steeds verder zal gaan. Kantoorpanden moeten nu over Label C beschikken, maar daar blijft het echt niet bij. Ze moeten op termijn allemaal naar Label A. De huidige crisis heeft duidelijk gemaakt, dat de eisen op het gebied van verduurzamen alleen maar toenemen en dit is een continu proces. Door vroegtijdig in te plannen hou je zelf de regie, zijn materialen en deskundigen op tijd beschikbaar en verdien je ook je investeringen weer sneller terug. Iedere maatregel levert immers besparing op.’

Hij is erg te spreken over de visie en daadkracht van gemeente Veenendaal om – ondanks het mislopen van de rijksbijdrage – zelf aan de slag te gaan met de BUP voor Faktorij/de Vendel: ‘Daarmee lopen we landelijk voorop in Nederland. Het is mooi om te zien dat bewoners en ondernemers van dit bedrijventerrein graag meedoen bij deze concrete aanpak van de Warmtetransitie.’

Meer informatie: 

Nel van Vessem
manager BOV
office@boveenendaal.nl
06 55 34 50 81

De BOV is met ruim 875 aangesloten bedrijven één van de grootste lokale ondernemersverenigingen in Nederland. We maken ons sterk voor een goed lokaal en regionaal economisch klimaat. Speerpunten in ons beleid zijn ruimte om te ondernemen, het optimaal benutten van het arbeidspotentieel en verduurzaming. Tijdens onze bijeenkomsten delen we onderling kennis, bevragen we interessante sprekers en ontmoeten we vooral elkaar. Ben je ondernemer in Veenendaal in de industrie, handel of zakelijke dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

Sluit je aan!

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm