Barneveldse Techniek Opleiding
ervaart de kracht van verbinding
in de regio

Collectief
investeren
in technisch talent
02

e

Dat onderschrijft Wicha Benus, aanjager en verbinder in Regio Foodvalley. “Er zijn meer initiatieven in de regio, waarin bedrijfsleven en onderwijs elkaar hebben gevonden”, zegt hij. “Zoals Food Academy Nijkerk, Barneveld Tomorrow, ICT Campus en het DigiLab. Door deze verschillende initiatieven met elkaar te verbinden, versterken ze elkaar. Ze hebben ontdekt dat ze niet elkaars concurrenten zijn, maar elkaar juist aanvullen.” Het verbinden en daarmee versterken van de initiatieven wordt ondersteund vanuit de MKB-deal Regio Foodvalley. Het ministerie van Economische Zaken geeft met de MKB-deal een extra impuls aan het sterker maken van het MKB in de regio.

Een goede zaak, vindt De Jager. “Zo kom je in contact met organisaties die je nog niet kent”, zegt hij. Met Food Academy Nijkerk wordt inmiddels samengewerkt. “Er is veel behoefte aan technisch personeel in de foodsector. We starten nu met een technische opleiding voor lijnoperators in foodproductiebedrijven.” De directeur ziet meer kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld in een samenwerking met ICT Campus: “ICT wordt steeds belangrijker in de techniek. Bedenk maar eens wat er aan ICT komt kijken bij het installeren van een warmtepomp.”

MKB-deal

Samen optrekken

De Jager, die zelf een achtergrond heeft in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, benadrukt dat de BTO bestaande opleidingen niet wil passeren, maar juist samen wil optrekken. Hij is ervan overtuigd dat dit een goede ontwikkeling is. “Docenten in de werkplaats en instructeurs in het lokaal, we leren er allemaal van. Zo worden we ons meer bewust van elkaars belangen.” De Jager ziet samenwerkingsmogelijkheden op alle niveaus. “We kunnen ervaring opdoen en samen de volgende stap maken”, zegt hij. Daarnaast zijn studenten HRM aan de Christelijke Hogeschool Ede aan de slag gegaan met vraagstukken uit onderwijs en bedrijfsleven. “Op deze manier samenwerken is fantastisch.”

De BTO is ook actief in het onder de aandacht brengen van techniek bij basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. De opleiding biedt een techniekprogramma voor basisscholen waarbij leerlingen een dag naar Barneveld komen en is betrokken bij het platform Makers in de techniek. “We hebben in september een Techniekevent georganiseerd”, vertelt De Jager. “Meer dan 25 bedrijven waren open, net als de BTO en VO-scholen. Leerlingen konden overal iets doen of maken. Met ruim 2000 bezoekers was het een daverend succes. Als collectief kun je gewoon veel meer.”

Theorielessen sluiten aan op praktijkopdrachten en er is veel persoonlijke aandacht.

Arjan de Jager: “De omgeving is praktisch en bedrijfsmatig, met het ritme van een gewone werkdag.”

Sterke economie

Een ander voorbeeld is het koppelen van statushouders aan banen in de techniek, noemt Benus. “Het gaat continu om het zoeken van verbindingen, ook met zij-instromers”, zegt hij. “We hebben talenten hard nodig. Goede mensen vormen de basis van goede bedrijven. Uiteindelijk bepalen zij het karakter van de regio en de sterke economie.” Door de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers structureler te maken, wordt de impact groter, voorziet Benus. “Initiatieven die lokaal ontstaan kun je dan opschalen met een positieve uitstraling op de hele regio. De uitdaging is om dat gezamenlijk aan te pakken.”

Gewone werkdag

De opleiding is populair, er zijn inmiddels ruim 110 talenten aan het leren en werken. “Ze vinden het prettig om op deze manier een vak onder de knie te krijgen”, verklaart De Jager. “De omgeving is praktisch en bedrijfsmatig, met het ritme van een gewone werkdag.” Theorielessen sluiten aan op praktijkopdrachten en er is veel persoonlijke aandacht. “Naast kennis en vaardigheden leren ze óók om een goede werknemer te zijn. We bespreken steeds samen hoe we verder gaan, zo blijven ze eigenaar van hun eigen opleiding en werkleven. Dat levert heel veel op.”

Inmiddels telt de BTO zo’n 125 lidbedrijven uit Barneveld en andere regiogemeenten als Scherpenzeel, Ede en Veenendaal. “Het zijn bedrijven die het belang van opleiden inzien en bereid zijn om te investeren in goed personeel voor de toekomst”, omschrijft De Jager ze. “We betrekken ze bij het onderwijs, ze geven aan wat er nodig is. Op basis daarvan ontwikkelen we onderwijsmodules, die dan ook weer voor anderen beschikbaar komen.” De BTO wil doorgroeien naar het opleiden van 200 talenten per jaar. “We hebben altijd plek voor ze”, stelt de directeur. “Al moet er wel een match zijn met een bedrijf. Het blijft maatwerk.”

De Barneveldse Techniek Opleiding is in 2018 ontstaan vanuit het bedrijfsleven. “Bedrijven hebben te maken met een dalende instroom vanuit de techniekopleidingen. En de kwaliteit van die instroom sluit vaak niet aan op de vraag van de zich snel ontwikkelende markt”, schetst De Jager de achtergrond. “De druk op bedrijven is groot, dus er is ook tijdgebrek om talenten zelf in het bedrijf op te leiden.” Bedrijven sloegen de handen ineen en hebben het collectief opleidingsbedrijf BTO gevormd. Daarin wordt samengewerkt met MBO Amersfoort en het Hoornbeeck College.

Er zijn vier opleidingen binnen de BTO: metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en mechatronica. Leerlingen, De Jager noemt ze liever talenten, staan ingeschreven bij de MBO-opleiding, maar zijn in dienst van de BTO. Vanaf het begin zijn ze gekoppeld aan een van de lidbedrijven, waar ze na hun opleiding meteen aan de slag kunnen. Tijdens de opleiding zijn ze al drie dagen per week aan het werk bij het bedrijf, de andere twee dagen volgen ze onderwijs in Barneveld.

De krapte op de arbeidsmarkt is groot en er is een enorme vraag naar technisch personeel. Bij de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan het opleiden van technisch talent. Het is één van de initiatieven in Regio Foodvalley waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samen optrekken. Door deze initiatieven met elkaar te verbinden, zet de regio zich in voor een sterker MKB. “Als collectief kun je gewoon veel meer”, weet Arjan de Jager, directeur van de BTO.

Barneveldse Techniek Opleiding ervaart de kracht van verbinding in de regio

COLLECTIEF
INVESTEREN
IN TECHNISCH TALENT
02

Dat onderschrijft Wicha Benus, aanjager en verbinder in Regio Foodvalley. “Er zijn meer initiatieven in de regio, waarin bedrijfsleven en onderwijs elkaar hebben gevonden”, zegt hij. “Zoals Food Academy Nijkerk, Barneveld Tomorrow, ICT Campus en het DigiLab. Door deze verschillende initiatieven met elkaar te verbinden, versterken ze elkaar. Ze hebben ontdekt dat ze niet elkaars concurrenten zijn, maar elkaar juist aanvullen.” Het verbinden en daarmee versterken van de initiatieven wordt ondersteund vanuit de MKB-deal Regio Foodvalley. Het ministerie van Economische Zaken geeft met de MKB-deal een extra impuls aan het sterker maken van het MKB in de regio.

Een goede zaak, vindt De Jager. “Zo kom je in contact met organisaties die je nog niet kent”, zegt hij. Met Food Academy Nijkerk wordt inmiddels samengewerkt. “Er is veel behoefte aan technisch personeel in de foodsector. We starten nu met een technische opleiding voor lijnoperators in foodproductiebedrijven.” De directeur ziet meer kansen en mogelijkheden, bijvoorbeeld in een samenwerking met ICT Campus: “ICT wordt steeds belangrijker in de techniek. Bedenk maar eens wat er aan ICT komt kijken bij het installeren van een warmtepomp.”

Theorielessen sluiten aan op praktijkopdrachten en er is veel persoonlijke aandacht.

Samen optrekken

De Jager, die zelf een achtergrond heeft in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, benadrukt dat de BTO bestaande opleidingen niet wil passeren, maar juist samen wil optrekken. Hij is ervan overtuigd dat dit een goede ontwikkeling is. “Docenten in de werkplaats en instructeurs in het lokaal, we leren er allemaal van. Zo worden we ons meer bewust van elkaars belangen.” De Jager ziet samenwerkingsmogelijkheden op alle niveaus. “We kunnen ervaring opdoen en samen de volgende stap maken”, zegt hij. Daarnaast zijn studenten HRM aan de Christelijke Hogeschool Ede aan de slag gegaan met vraagstukken uit onderwijs en bedrijfsleven. “Op deze manier samenwerken is fantastisch.”

De BTO is ook actief in het onder de aandacht brengen van techniek bij basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. De opleiding biedt een techniekprogramma voor basisscholen waarbij leerlingen een dag naar Barneveld komen en is betrokken bij het platform Makers in de techniek. “We hebben in september een Techniekevent georganiseerd”, vertelt De Jager. “Meer dan 25 bedrijven waren open, net als de BTO en VO-scholen. Leerlingen konden overal iets doen of maken. Met ruim 2000 bezoekers was het een daverend succes. Als collectief kun je gewoon veel meer.”

MKB-deal

Sterke economie

Een ander voorbeeld is het koppelen van statushouders aan banen in de techniek, noemt Benus. “Het gaat continu om het zoeken van verbindingen, ook met zij-instromers”, zegt hij. “We hebben talenten hard nodig. Goede mensen vormen de basis van goede bedrijven. Uiteindelijk bepalen zij het karakter van de regio en de sterke economie.” Door de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers structureler te maken, wordt de impact groter, voorziet Benus. “Initiatieven die lokaal ontstaan kun je dan opschalen met een positieve uitstraling op de hele regio. De uitdaging is om dat gezamenlijk aan te pakken.”

De krapte op de arbeidsmarkt is groot en er is een enorme vraag naar technisch personeel. Bij de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO) werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan het opleiden van technisch talent. Het is één van de initiatieven in Regio Foodvalley waarin bedrijven en onderwijsinstellingen samen optrekken. Door deze initiatieven met elkaar te verbinden, zet de regio zich in voor een sterker MKB. “Als collectief kun je gewoon veel meer”, weet Arjan de Jager, directeur van de BTO.

Arjan de Jager: “De omgeving is praktisch en bedrijfsmatig, met het ritme van een gewone werkdag.”

Gewone werkdag

De opleiding is populair, er zijn inmiddels ruim 110 talenten aan het leren en werken. “Ze vinden het prettig om op deze manier een vak onder de knie te krijgen”, verklaart De Jager. “De omgeving is praktisch en bedrijfsmatig, met het ritme van een gewone werkdag.” Theorielessen sluiten aan op praktijkopdrachten en er is veel persoonlijke aandacht. “Naast kennis en vaardigheden leren ze óók om een goede werknemer te zijn. We bespreken steeds samen hoe we verder gaan, zo blijven ze eigenaar van hun eigen opleiding en werkleven. Dat levert heel veel op.”

Inmiddels telt de BTO zo’n 125 lidbedrijven uit Barneveld en andere regiogemeenten als Scherpenzeel, Ede en Veenendaal. “Het zijn bedrijven die het belang van opleiden inzien en bereid zijn om te investeren in goed personeel voor de toekomst”, omschrijft De Jager ze. “We betrekken ze bij het onderwijs, ze geven aan wat er nodig is. Op basis daarvan ontwikkelen we onderwijsmodules, die dan ook weer voor anderen beschikbaar komen.” De BTO wil doorgroeien naar het opleiden van 200 talenten per jaar. “We hebben altijd plek voor ze”, stelt de directeur. “Al moet er wel een match zijn met een bedrijf. Het blijft maatwerk.”

Niet alles is op te lossen met OV en fiets, weet ook Stelling. Voor de bereikbaarheid van het landelijk gebied en de kleine kernen blijft de auto een belangrijke rol spelen. “Maar de auto hoeft niet de stad in”, toont hij. “Door te investeren in P&R voorzieningen, in fiets- en busverbindingen en in hubs waar reizigers kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel, houd je steden bereikbaar.” Ook landelijk beleid helpt daarbij, zoals het instellen van zero-emissiezones. Stelling: “Stadslogistiek wordt dan elektrisch of verloopt via stadrandhubs. Het zou mooi zijn als Veenendaal en Ede daarin meegaan.”


De Barneveldse Techniek Opleiding is in 2018 ontstaan vanuit het bedrijfsleven. “Bedrijven hebben te maken met een dalende instroom vanuit de techniekopleidingen. En de kwaliteit van die instroom sluit vaak niet aan op de vraag van de zich snel ontwikkelende markt”, schetst De Jager de achtergrond. “De druk op bedrijven is groot, dus er is ook tijdgebrek om talenten zelf in het bedrijf op te leiden.” Bedrijven sloegen de handen ineen en hebben het collectief opleidingsbedrijf BTO gevormd. Daarin wordt samengewerkt met MBO Amersfoort en het Hoornbeeck College.

Er zijn vier opleidingen binnen de BTO: metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en mechatronica. Leerlingen, De Jager noemt ze liever talenten, staan ingeschreven bij de MBO-opleiding, maar zijn in dienst van de BTO. Vanaf het begin zijn ze gekoppeld aan een van de lidbedrijven, waar ze na hun opleiding meteen aan de slag kunnen. Tijdens de opleiding zijn ze al drie dagen per week aan het werk bij het bedrijf, de andere twee dagen volgen ze onderwijs in Barneveld.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm